BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Pošlete mail svému poslanci

Kdo chce přímo oslovit svého nebo kteréhokoli jiného poslance, může k tomu od čtvrtka 30. března využít webovou aplikaci, která je umístěna na adrese http://www.mail-poslanci.cz. Na stránce je možné vyhledávat poslance podle jména, města, kde má umístěnu kancelář, či podle výboru nebo komise, v nichž působí.

Formulář umožňuje položit dotaz či napsat vzkaz o délce maximálně pěti řádků, text se může týkat problematiky regionů, státního informačního systému, informačních technologií a telekomunikací, zákonů, Evropské unie, lidských práv, anebo jakéhokoli jiného tématu. O statistické zpracování témat došlých elektronických dopisů se postará společnost Deloitte&Touche.

Projekt Pošlete mail svému poslanci připravilo sdružení BMI ve spolupráci s odborem informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jeho cílem je přispět ke zlepšení komunikace mezi voliči a poslanci a podpořit využívání informačních a telekomunikačních technologií.

Aplikace, kterou vytvořila společnost Capitol Internet Publisher, byla spuštěna jako součást projektu Březen – měsíc Internetu a bude přístupna veřejnosti až do 22. června. Kdo nemá dosud přístup k internetu, může využít například některou z knihoven, kterých se do letošního ročníku BMI zapojilo 119 s mnoha vlastními aktivitami, anebo internetovou kavárnu.

Poslanci budou dostávat každý den informaci o počtu nově příchozích dopisů a jejich témat, aby bez velkých časových nároků a s maximálním uživatelským komfortem mohli na vybrané dotazy zareagovat. Lze předpokládat, že tato forma komunikace bude přínosná nejen pro voliče, ale i pro zákonodárce, kterým umožní získat mnoho podnětů a informací, aniž by museli věnovat čas osobním schůzkám. Kromě toho je dalším cílem projektu naučit používat elektronickou poštu a webové stránky alespoň některé z těch poslanců, kteří dosud s těmito moderními komunikačními prostředky běžně nepracují – a takových je většina.

Návod k použití aplikace

Na titulní straně je možné si vybrat adresáta-poslance buď podle jména, místa kanceláře poslance nebo podle výboru či komise, ve které je poslanec aktivní. Vysvětlivky zkratek jsou dostupné prokliknutím aktivního slova na stránce.

Po potvrzení jedné z možností výběru se pisatel dostane na formulář vlastního dotazu. V pravém rohu dotazu je uvedeno jméno poslance, strana a zkratka poslaneckého výboru či komise, ve které poslanec působí.

Pro otázku je třeba zaškrtnout jednu ze šesti uvedených oblastí (problematika regionů, státní informační systém, informační technologie a telekomunikace, zákony, Evropská unie, lidská práva). Sedmá rubrika je určena pro ostatní dotazy, které je žádoucí stručně pojmenovat v okénku k tomu vytvořenému.

Pro vlastní vzkaz poslanci či otázku je vytvořeno speciální okno. Dotaz nemá být delší než pět řádek.

Pro úspěšné odeslání e-mailu je třeba vyplnit specifikaci odesílatele. Jedinou povinnou rubrikou je okres (místa bydliště odesílatele). Ostatní rubriky jsou určeny zejména pro možnou odpověď a další statistické zpracování zájemců o kontakt s poslanci. Chtějí-li se odesilatelé udržet v anonymitě, není nutné vyplňovat jméno, vyplněním ostatních údajů však velice napomohou zvýšit účinnost tohoto způsobu komunikace voličů s poslanci.

Veškeré odeslané dotazy se objeví v tabulce „Statistika otázek a odpovědí“. Tam je možné najít podle data a adresáta i případnou odpověď na dotaz a vůbec veškerou probíhající komunikaci formou této webové aplikace.

POZOR: Poslanci nejsou povinni na dotazy reagovat, předmětem této komunikace tedy nejsou osobní emoce, nýbrž smysluplné připomínky a dotazy. Poslanci dostanou jednou denně souhrnnou zprávu o počtu doručených dotazů a jejich oblastí a je na jejich úvaze, zda a popřípadě kdy na ně zareagují. V optimálním případě tedy nejdříve odpověď může být doručena následující den. Zůstane dostupná ve statistice otázek a odpovědí a bude kdykoli k přečtení.

Tato aplikace je vytvořena pro každého zájemce a jejím smyslem je otevřít možný způsob přímé komunikace mezi voliči a poslanci.