BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Týdeník Profit vyhlašuje třetí ročník
Výstava Invex - Computer v Brně tradičně místem startu projektu Březen - měsíc Internetu

Třetí ročník projektu Březen - měsíc Internetu, jehož vyhlašovatelem je tradičně týdeník Profit, přinese v roce 2000 širokou škálu aktivit na podporu rozvoje Internetu v České republice. Sdružení BMI, které projekt organizuje, oznámilo na veletrhu Invex - Computer v Brně rozhodující partnery projektu i nejdůležitější připravované akce. Hlavními partnery jsou společnosti INET, Oracle Czech a Software602, další dva partneři ještě budou vybráni. Mediálními partnery se stávají Česká televize, Český rozhlas, ČTK, vydavatelství IDG a deník Právo, odbornými partnery jsou Computer Press a Triada.

Březen - měsíc Internetu zahájí 3. ročník prestižní konference EISF 2000 ve dnech 29.2. až 2. 3. v Praze, která bude věnována využití Internetu a dalších pokročilých informačních a komunikačních technologií pro rozvoj firem. Úvodní společenskou akcí bude Internetový silvestr 29. 2., který symbolicky připomene, že internetový rok u nás začíná březnem. Prvně se uskuteční 13. 3. v Praze dětská konference Junior Internet, kterou si vymyslely a ve spolupráci se sdružením BMI a společností Planeta organizují děti. Na uplatnění Internetu v základních školách se zaměří seminář v průběhu veletrhu Schola Nova 21.3. v Praze. Využitím Internetu ve státní správě a samosprávě se bude zabývat od 26. do 28. března v Hradci Králové osvědčená konference ISSS 2000, jejíž součástí bude kulatý stůl na téma Česká republika na cestě k informační společnosti.

Vedle tradičních dnů Internetu ve školách a internetových kavárnách se uskuteční i dny Internetu ve městech, které ve vybraných městech upozorní na konkrétní možnosti využití Internetu široké vrstvy obyvatel. Do knihovny na Internet se jmenuje cyklus dalších aktivit, které připravuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Během nich se veřejnost seznámí nejen s knihovnami, kde je přístup na Internet, ale také s tím, jaké informace mohou zájemci najít na Internetu o knihovnách a jejich zdrojích.

Ve spolupráci s Kontem Bariéry a společností Softfair vzniká projekt Internet pro hendikepované, který by měl vyústit mj. ve zřízení serveru specializovaného na problematiku hendikepovaných.

Ve dnech 1. až 4. března uspořádá Agentura Modré stránky Počítačové Fórum, druhý ročník virtuálního veletrhu informačních a komunikačních technologií. Private Investors připravuje na březen 2000 hru Online Investor, která umožní hráčům investovat fiktivní peníze do portfolia amerických cenných papírů prostřednictvím Internetu nebo z mobilního telefonu.

Během března uskuteční společnost Acron Communications opět monitoring Aktuální čísla českého Internetu, který umožní zjistit přírůstek uživatelů za uplynulý rok. Ve stejnou dobu uspořádá Centrum pro elektronický obchod 5. kolo průzkumu uživatelů českého Internetu, další marketingové výzkumy chystají agentury DEMA a Markent.

Třebaže letošní podzim přináší řadu nabídek, díky kterým se stává Internet dostupnějším pro širší vrstvy obyvatel, anebo které usnadňují i malým firmám vstup na Internet s prodejem jejich výrobků a služeb, celkovou dynamikou rozvoje Internetu Česká republika za předními evropskými zeměmi spíše stále zaostává. Proto si BMI klade za cíl oslovit s pomocí širokého spektra spolupracujících médií nejrůznější skupiny obyvatelstva a předložit široké veřejnosti, podnikatelským kruhům a vládním orgánům komplexní pohled na Internet jakožto globální komunikační a marketingový prostředek, charakteristický pro informační společnost. Různými prostředky chce upozornit na konkrétní možnosti využití Internetu při zvyšování ekonomiky a v zájmu rozvoje občanské společnosti. Hodlá rovněž inspirovat příslušné instituce a subjekty k vytvoření zvýhodněných nabídek zboží a služeb, souvisejících s Internetem nebo prodávaných přes Internet, k organizaci osvětových akcí a podobných aktivit. V neposlední řadě si projekt BMI klade za cíl mapovat stav rozvoje Internetu v České republice, poskytovat zaznamenané výsledky pro účely mezinárodních srovnání a poskytnout platformu pro setkávání nejrůznějších iniciativ na podporu Internetu.

Hlavními informačními zdroji o přípravách Března - měsíce Internetu jsou webové stránky www.brezen.cz, které udržuje Internet Servis, a katalog WWW stránky, vydávaný Agenturou Modré stránky.

Další informace poskytne sdružení BMI, tel. 02 - 269 335, e-mail: bmi@brezen.cz, winter@profit.cz.