BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Jaký bude Březen - měsíc Internetu v roce 2000?
Vyhlašovatelem je tradičně Profit, organizátorem sdružení BMI

Přípravy na třetí ročník projektu Březen - měsíc Internetu už jsou v plném proudu. Oproti předcházejícím ročníkům dochází k některým změnám, základní model projektu však zůstává zachován. Vyhlašovatelem je tradičně týdeník Profit, organizátorem se stává sdružení BMI.

Do veletrhu Invex - Computer 99 v Brně, kde bude již tradičně vyhlášen nový ročník, by měly být známy hlavní akce. V Brně budou oznámeni také mediální partneři a ne-li všichni, tak alespoň někteří komerční partneři. První už je znám, jde o jednoho z letošních hlavních partnerů, který si ještě v průběhu března zamluvil partnerství pro příští ročník.

Jednou z klíčových akcí se stane 3. mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskuteční od 26. do 28. března v Hradci Králové.

S knihovníky se připravuje cyklus Do knihovny na Internet, který by měl přiblížit veřejnosti současné možnosti, které nabízejí v přístupu na Internet veřejné knihovny.

Po úspěchu Dnů otevřených dveří ve školách a internetových kavárnách se zvažuje forma jejich pokračování.

Proběhla jednání se Sdružením pro informační společnost (SPIS) a Asociací pro elektronickou komerci (APEK), jejichž cílem je příprava aktivit na podporu elektronického obchodování.

Ve spolupráci s firmou Acron Communication se znovu uskuteční monitoring předních českých serverů, který naváže na letošní projekt Aktuální čísla českého Internetu.

Počítá se s vědomostní soutěží o Internetu pro čtenáře více deníků a časopisů o hodnotné ceny.

Novinkou bude První dětská konference o Internetu, jejímž iniciátorem a spoluorganizátorem je 12letý Jirka Peterka ml.

Připravují se i některá další překvapení, která je ještě předčasné prozrazovat. Kromě toho organizátoři doufají, že jako v minulých letech budou příjemně překvapeni nápady dalších partnerů, kterým leží na srdci rozvoj Internetu v České republice.

Projekt je koncipován jako otevřený, firmy jej mohou využít na podporu nejen Internetu, ale i vlastních marketingových plánů, jsou-li v souladu.

Se svými náměty se mohou hlásit na adresu Jaroslav Winter, Profit, tel.

02/6709 7261, e-mail winter@profit.cz, anebo sdružení BMI, Veronika Vidrová, tel. 02-269 335, e-mail bmi@brezen.cz.