BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Odstartoval projekt Teleworking

Komplexní seznámení s problematikou práce na dálku přináší nová sekce serveru job.atlas.cz. V druhé etapě projektu zde přibude nabídka a poptávka prací vhodných pro teleworking.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT), zejména rozvoj internetu, nám přinesl v organizaci pracovních procesů nové přístupy. Přechod od soudobé ekonomiky k ekonomice digitální, který je charakteristický pro nástup informační společnosti, je doprovázen i rozšiřováním pojmů, které probíhající změny odrážejí. Mezi tyto pojmy patří i pojmy telework, teletrade a telecooperation, tedy práce, obchod a spolupráce na dálku.

Tyto pojmy, na rozdíl od vyspělých zemích, u nás příliš nezdomácněly. To znamená, že procesy, které odrážejí, nás ještě plně nezasáhly. Není ale pochyb, že v dohledné době se tato situace změní a budeme muset tyto procesy v zájmu naší ekonomiky nejen respektovat, ale i urychlovat. Proto je nanejvýš důležité se s jejich podstatou včas seznámit, připravit se na jejich působení a pokud to situace dovolí, urychlit jejich nástup.

Redakce deníku Práva proto iniciovala v rámci Března – měsíce Internetu 2000 projekt Teleworking, který po dohodě začala realizovat společnost ATLAS.CZ. Ve spolupráci s Právem bylo na serveru http://job.atlas.cz připraveno v nové sekci Teleworking první komplexní seznámení s touto u nás dosud málo publikovanou problematikou. Jsou zde vysvětleny různé formy teleworkingu, přínosy a rizika pro zaměstnance i zaměstnavatele, nechybí ani uvedeny odkazy na relevantní tuzemské i zahraniční zdroje informací. Po vyhodnocení odezvy, zejména ze strany zaměstnavatelů a jejich připravenosti na zcela jiný způsob zadávání a kontroly odvedené práce, bude projekt završen v druhé etapě soustředěním nabídky a poptávky prací vhodných pro teleworking. Počítá se i s odevřením diskuze k problematice a k zařazení odpovědí na nejčastější otázky, které se k teleworkingu vztahují.

Vladimír Vrabec vrabec@mujweb.cz