BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Jak se nominovat na Junior Internet 2000
K účasti na dětské konferenci je třeba absolvovat úspěšně některou ze tří soutěží, které již byly vyhlášeny. Odměnou vítězům bude nejen zajímavý program, ale i tombola s velmi hodnotnými cenami pro každého účastníka.

Pod názvem Junior Internet 2000 se uskuteční 11. března v Praze na Novotného lávce první dětská konference o Internetu. Vymyslely si ji a z velké části organizují děti. Cílem projektu, který je součástí III. ročníku Března - měsíce Internetu, je povzbudit zájem dětí o Internet a současně ukázat dospělým možnosti, které Internet dětem poskytuje. Organizátory projektu jsou Jirka Peterka, Jirka Benedikt a další děti zapojené do programové rady konference, dále sdružení BMI, společnost Planeta a agentura Aldea.

Konference se zúčastní 120 dětí ve věku do 15 let, které se na ni budou muset nominovat úspěšnou účastí v některé ze tří různých soutěží. Junior Web je soutěží o nejlepší webové stránky vytvořené dětmi do 15 let. V soutěži Junior Text je úkolem účastníků napsat slohovou práci na jedno z osmi zadaných témat týkajících se vztahu k Internetu. Podmínky obou soutěží jsou uvedeny na internetové adrese http://www.juniorinternet.cz/.

Konečně třetí nominační soutěží je celostátní soutěž pro třídní kolektivy Planeta Internetu. Každých čtrnáct dní bude vyhlašována nová soutěžní otázka s tématikou Internetu v časopise ABC a na speciálním serveru projektu na adrese http://internet.planeta.cz/. Cenami pro výherce budou zajímavá multimediální CD, knihy nebo hry věnované internetovým knihkupectvím Knihy.cz. Současně budou vždy dva zástupci vítězné třídy pozváni na konferenci Junior Internet. Spolu s vítězi soutěží Junior Web a Junior Text zde vyslechnou přednášky dětí o zajímavých projektech i dospělých o internetových projektech určených dětem, kromě toho budou moci děti přednést úvahy na předem dohodnutá témata.

Součástí programu bude také předvedení některých zajímavých technologií a v průběhu konference bude probíhat tombola, v níž by každý z dětských účastníků měl vyhrát nějakou cenu. Moderování konference přislíbil Milan Šíma z televizního Zavináče, který si vezme na pomoc dětské moderátory. Pro rodiče dětí bude připraven samostatný program ve vedlejším sále. Společnost Planeta zajistí přímý přenos konference po Internetu.