BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Upřesněná čísla o českém internetu

V průběhu března 2000 bylo alespoň jednou na minimálně jednom ze 24 sledovaných předních českých serverů identifikováno 1 163 511 unikátních návštěvníků. Podrobnější analýza, kterou nyní provedla společnost Acron Communications, vyloučila přístupy ze zahraničí a dospěla k závěru, že českých uživatelů internetu bylo na sledovaných webových stránkách zaznamenáno 973 650. Jde o jeden z výsledků syndikovaného výzkumu Sondy do českého internetu, který organizuje sdružení BMI a jehož patrony jsou společnosti Cisco Systems a IBM.

Dosud bylo pro českou internetovou scénu charakteristické, že sice existovaly různé průzkumy, ale většinou používaly různou metodiku a uskutečnily se za různým účelem, takže jejich výsledky bylo obtížné navzájem porovnávat. Také jednotlivé pojmy měly často různý obsah. Proto se sdružení BMI s podporou společností Cisco Systems a IBM pokusilo vyvolat diskusi o této problematice, na jejím základě analyzovat výsledky dosavadních výzkumů a poté formulovat obsah alespoň některých pojmů, aby byl chápán shodně. V dalším kole, které proběhne na podzim letošního roku, by se již měly uskutečnit výzkumy uplatňující tento pohled.

Do projektu Sondy do českého internetu se zapojily společnosti Acron Communications, DEMA, Markent, Ústav informatiky FAST VUT, skupinu nezávislých expertů, kteří by měli přispět k nalezení společné řeči výzkumníků, představují Marek Antoš, Petr Koubský a Jiří Peterka.

Jedním z prvních výsledků tohoto úsilí jsou upřesněná čísla o českém internetu, k nimž dospěla společnost Acron Communications na základě podrobnější analýzy výsledků monitoringu 24 předních českých serverů, který se uskutečnil v březnu letošního roku jako součást akce Březen – měsíc Internetu.

Bez zahraničních návštěvníků

Jedním z důvodů pro použití zmíněné metodiky vedoucí k odfiltrování přístupů na sledované servery ze zahraničí byl také neúměrně vysoký počet zaznamenaných unikátních IP adres (290 890). Při tomto filtrování použili zpracovatelé databázi intervalů IP adres, poskytnutou organizací RIPE NCC českých providerům. Porovnáním s touto databází dospěli k překvapivému závěru, že pouze 57 823 IP adres (tj. 19,9 % ze všech zaznamenaných) je registrováno v ČR. Avšak při další analýze se ukázalo, že v této skupině bylo shlédnuto 94 344 271 strana, tj. 91,2 % všech zaznamenaných shlédnutých stran.

Pořád hodně nepravidelných uživatelů

Počet takto stanovených českých uživatelů WWW v březnu 2000 byl 973 650, což je přibližně 84 % všech zaznamenaných uživatelů sledovaných serverů. Z tohoto počtu bylo plných 41,7 % českých uživatelů zaznamenáno pouze v jednom dni. To dokumentuje, že stále vysoký podíl osob přistupuje na internet velmi nepravidelně a zřídka. Pro lepší popis pravidelnosti návštěv rozdělila společnost Acron Communications uživatele ještě do dalších dvou kategorií. Běžní uživatelé jsou ti, kteří byli zaznamenáni alespoň v pěti dnech sledovaného měsíce. Pravidelní uživatelé byli identifikováni alespoň ve 12 dnech sledovaného měsíce. Jejich podíl činí 32,5 % u běžných a 12,9 % u pravidelných uživatelů.