BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


1

Březen patří Internetu

Ve více než stovce měst a obcí České republiky se v březnu uskuteční v rámci projektu Březen - měsíc Internetu (BMI) široká škála akcí a aktivit na podporu rozvoje Internetu. Mottem již třetího ročníku BMI je internetová gramotnost, která se postupně stává konkurenční výhodou nejen firem a států, ale i řadových občanů. Uvedli to v úterý 29. února představitelé sdružení BMI na tiskové konferenci v Praze. Večer se pak příznivci Internetu sešli v klubu Mecca na Internetovém Silvestru, kde přivítali nový internetový rok, který u nás již tradičně začíná 1. březnem. Obě akce přibližují snímky Josefa Bradny.

Úspěchem letošního ročníku je zapojení skutečně širokého spektra aktivních institucí i jednotlivců. Prakticky po celé republice probíhají akce propagující Internet, které jsou určeny pro různé věkové, sociální a profesní skupiny obyvatel. Daří se naplňovat jeden z hlavních cílů projektu, kterým je ještě více přiblížit prostředí Internetu a jeho výhody běžným občanům a zároveň poukázat na provázanost využití tohoto média v nejrůznějších oblastech, jako jsou například veřejná správa, vzdělávání, podnikání, kultura, zábava apod.

„Internet je označován jako fenomén třetího tisíciletí. Pokud chceme uspět v rychle se měnících společenských podmínkách, je pro nás zvládnutí internetové gramotnosti téměř nezbytností," říká výkonná ředitelka sdružení BMI Irina Zálišová a dodává: „V situaci, kdy více než 1 milion českých občanů vůbec neví, co je to Internet, a dalších 2,7 milionu netuší, k čemu by jim byl dobrý, považujeme aktivity propagující Internet za velice potřebné a naším cílem je tyto aktivity systematicky podporovat.“

Spektrum témat, kterým se věnuje letošní ročník projektu BMI, je velice rozmanité a široké. Uskuteční se akce ve městech, městských úřadech, knihovnách a školách, proběhnou desítky seminářů a vzdělávacích programů. Zvlášť aktivně vstoupí do BMI 2000 města Český Krumlov, Zlín, Moravská Třebová a Pardubice, kde se uskuteční postupně vždy Týden Internetu v daném městě, na jehož organizaci se podílejí všechny důležité složky ve městě. Hradec Králové bude hostit více než 1000 účastníků konference Internet ve státní správě a samosprávě, a to i ze zahraničí. Stranou zájmu nezůstávají ani cílové skupiny, které byly zatím v souvislosti s Internetem opomíjeny, jako jsou děti nebo zdravotně postižení spoluobčané. Prvním je určena první dětská konference o Internetu nazvaná Junior Internet, kterou si vymyslely a z velké části organizují samy děti. Další projekt začal mapovat možnosti využití Internetu pro zdravotně postižené. V rámci projektu Sondy do českého Internetu se z iniciativy sdružení BMI a za spolupráce několika výzkumných agentur realizuje syndikovaný průzkum českého Internetu.

K úspěchu projektu BMI přispívají velkou měrou hlavní komerční partneři a dílčí partneři jednotlivých akcí - díky jejich finanční podpoře se daří uskutečňovat i velice náročné projekty a akce. Poděkování patří rovněž mediálním partnerům a dalším spolupracujícím novinářům, kteří mají velkou zásluhu na popularizaci projektu.

Hlavním zdrojem informací o projektu jsou webové stránky www.brezen.cz, které sponzoruje Internet servis, a oficiálním periodikem projektu BMI je katalog WWW stránky. Hlavními partnery BMI 2000 jsou společnosti INET, a.s., Oracle Czech, s.r.o., Progress Software, s.r.o., Software602, a.s,. a 2N, spol. s r.o. Mediálními partnery projektu jsou Česká tisková kancelář, Český rozhlas, Česká televize, Právo a vydavatelství IDG. Odbornými partnery jsou Computer Press a Triada.