BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Březen - měsíc Internetu ve Stockholmu nezapadl

S oceněním pro finalisty soutěže o nejlepší projekty na podporu informační společnosti se vrátili ze Stockholmu představitelé sdružení BMI, které je organizátorem projektu Březen - měsíc Internetu. V kategorii Veřejné služby a demokracie měli nejpočetnější konkurenci ze všech sedmi kategorií Stockholm Challenge Award.

Zvítězil v ní projekt intranetu Gyandoot ve střední Indii, který poskytuje více než milionu venkovských obyvatel přístup k úředním a obchodním informacím, a australský projekt Technologie pro sociální spravedlnost. Ten umožňuje zefektivnit s pomocí Internetu činnost pracovníkům a agenturám starajícím se o chudé, společensky znevýhodněné a bezmocné lidi, a zároveň poskytnout potřebné informace i jejich klientům.

Dalších 11 cen získaly projekty z Estonska, Hong Kongu, Chile, Kanady, Kolumbie, Malajsie, Švédska, USA, Venezuely a dva z Jihoafrické republiky.

„Účast ve finále pro nás byla velmi přínosná, protože během seminářů i neformálních setkání s představiteli desítek projektů ze všech kontinentů jsme získali hodně podnětů, z nichž některé bychom mohli využít už při organizování příštího ročníku akce Březen – měsíc Internetu,“ řekla výkonná ředitelka sdružení BMI Irina Zálišová.

Soutěže podporované Evropskou unií se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí. Příjemně překvapily rozvojové země, jejichž příspěvky podpořily naději, že by Internet mohl přispět ke zmenšení propasti mezi bohatými a chudými státy.

Současně byl vyhlášen další ročník Stockholm Challenge Award. Bližší informace i videozáznam ze slavnostního ceremoniálu, který se konal ve stejných prostorách, kde bývá předávána Nobelova cena, jsou zde.