BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Zájem o internet narazí brzy na velkou překážku

S podporou společnosti IBM probíhá projekt Týden internetu ve městě ..., který po Českém Krumlově, Zlíně a Moravské Třebové dorazil v posledním březnovém týdnu do Pardubic. Jak napovídá dosavadní průběh, skoro platí, že čím menší město, tím více zajímavých akcí se podařilo uspořádat.

Sdružení BMI sice zajistilo pro každé město účast předních internetových odborníků, nicméně tíha organizace ležela především na místních složkách. Potěšilo, že s výjimkou Pardubic, kde radnice zůstala stranou, patřili představitelé města k těm nejaktivnějším.

Přidají-li se i poznatky z akcí pořádaných 119 knihovnami v celé republice, nastává zřejmě čas, kdy široká veřejnost dospívá k potřebě dozvědět se o internetu více, seznámit se s možnostmi jeho využití. V řadě knihoven byli například překvapeni velkým zájmem seniorů.

Má-li Česká republika dosáhnout takového rozšíření internetu jako je v internetově nejvyspělejších zemích, narazí však brzy na těžko překonatelnou bariéru. Překážku v podobě vysokých cen za přístup k internetu zpoloviny odstranila nabídka dnes už několika poskytovatelů internetu na připojení zdarma. Ti, kdo mají počítač a zvažovali připojení k internetu, tak zřejmě dříve či později učiní. Další rozšiřování počtu uživatelů internetu v ČR pak bude závislé na tom, zda si budou moci zájemci dovolit pořídit kvůli tomu počítač, ať už půjde o jednotlivce, nebo firmy či instituce.

Sem by proto měla směřovat podpora vlády. A to přímá, například investováním do vybavení škol či knihoven počítači, a také nepřímá. Recepty ze zahraničí jsou známy – například osvobození počítačů od daně z přidané hodnoty na dobu jednoho roku.