BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Agentura DEMA se zaměřila na problematiku Internetu
Pro sdružení BMI, které organizuje projekt Březen - měsíc Internetu 2000, připravila průzkum "PROJEKT BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU Z POHLEDU ODBORNÉ VEŘEJNOSTI ".

Komentář k výsledkům průzkumu

Veletrh Invex-Computer každoročně navštěvují lidé zabývající se profesionálně informačními technologiemi i širší veřejnost. Mají možnost se zde seznámit s trendy, technologiemi a novinkami v oboru. Zdaleka však nejde jen o shlédnutí stánků a firemních prezentací.

Z neobyčejně široké palety diskusních témat z oblasti informačních technologií dominovalo na letošním Invexu jediné: Internet jako neomezený komunikační prostor. O Internetu se hovořilo nejen v neformálních debatách, nýbrž byl i předmětem standardizovaných otázek anket, jejichž cílem bylo získat názorový obraz té části populace ČR, pro kterou informační technologie a celosvětová počítačová síť představují integrální součást jejich života a práce.

Také agentura DEMA, a. s., zabývající se profesionálně průzkumy trhu a veřejného mínění, zaměřila v letošním roce své průzkumné aktivity na problematiku Internetu. Do jedné z veletržních anket proto zařadila i blok otázek, týkajících se projektu "Březen - měsíc Internetu" (BMI). Výběrový soubor respondentů zahrnoval zástupce TOP managementu, manažery a poradce firem, ředitele a specialisty z oblasti ekonomické, informačních technologií, obchodu i nevýrobní sféry, podnikatele i reprezentanty marketingu a reklamy.

DEMA a. s., Michalská 12, 110 00 Praha 1, tel. 263663, 269335, fax. 24230129, e-mail: info@dema.praha.cz

CHARAKTER VÝZKUMU : anketa
TYP VÝZKUMU : DEMA /ANKETA
LOKALITA: Brno
DOTAZOVÁ MÍSTA: areál výstaviště
CÍLOVÝ SOUBOR: odborná veřejnost, návštěvníci veletrhu INVEX-COMPUTER 1999
VÝBĚROVÝ SOUBOR: 403 osob
TERÉNNÍ SBĚR DAT: 4. a 5. 10. 1999
INFORMACE VYDÁNA: 4. 11. 1999 (od tohoto data veřejně využitelná)
SPECIFIKA: otázky byly položeny v rámci projektu BMI

Jaké existuje povědomí o kampani na podporu internetu ?

Ukázalo se, že po vyslovení názvu "Březen - měsíc Internetu", reagovala většina respondentů z řad odborné veřejnosti pozitivně, tj. věděla, o co se jedná (68 %).

Konkrétně:

  • každý sedmý respondent (14%) se zúčastnil některé z akcí, probíhajících v minulých dvou letech v různých směrech. a úrovních.
  • každý druhý (54%) byl informován o její existenci.
Dominantní informační roli v propagaci kampaně sehrávají média. Jako informační zdroj je uvedlo 44% respondentů (z toho 40% výhradně, 4% v kombinaci s dalšími zdroji).

Že interaktivní internetová komunikace je na počátku budoucích zvyklostí vyhledávání informací, dokládá údaj o využití Internetu v souvislosti s kampaní: ačkoliv návštěvníci odborných dnů patří k internetově vyspělejší části populace jak z hlediska počítačové vybavenosti a zdatnosti, tak možnosti připojení, prozatím pouze 8% respondentů vyhledávalo údaje z webovských stránek zveřejňujících informace o kampani (z toho 6% výhradně z Internetu, 2% v kombinaci s médii).

Percentuální podíl těch, kteří se o kampani dověděli z jiných zdrojů, tvoří 5% (z toho 3% výhradně, 2% v kombinaci s médii). To, že se mezi konkrétně jmenovanými objevují rodinní příslušníci, známí nebo spolupracovníci, dokládá, že neformální komunikace má stále svoji působnost a že se o kampani hovořilo i na zcela neoficiálních místech.

Jaký zájem projevili návštěvníci o projekt dalšího ročníku kampaně BMI?

Třetí ročník kampaně "Březen - měsíc Internetu" počítá s řadou aktivit z různých oblastí. Dotazovaným osobám byl předložen lístek, na kterém byly napsány názvy a stručné charakteristiky akcí tvořící základní programovou skladbu projektu. Respondenti byli požádáni, aby označili ty akce, které by je zajímaly.

Nutno poznamenat, že reakce respondentů při čtení lístku byly vstřícné. V poznámkách a komentářích, kterými doprovázeli svůj výběr, často oceňovali koncepci projektu z hlediska různorodosti. Měli pocit, že nabídka může uspokojit i je. Viděli v ní takovou parketu, která respektuje jak předmět jejich zájmu či profese a možnost stát se příjemci informací, uživateli produktů a služeb, tak jim dává šanci pro vyvíjení vlastní aktivity a iniciativy.

Těch respondentů, které přehled hlavních akcí vůbec neoslovil, tzn.nevybrali si ani jednu akci, bylo pouze 2,5% (v absolutním počtu šlo o 10 osob z celkově 403 dotazovaných).

Většina oslovených návštěvníků (97,5%) si dokázala vybrat. Nejčastěji šlo o dvě akce (41%). Čtvrtinu zaujaly tři akce (26 %), pětina preferuje jednu akci (19 %).

Koho oslovily konkrétní akce?

Analýza získaných výsledků podle základních socioprofesních identifikací dokládá výše uvedené konstatování ohledně kladné reakce respondentů na šíři, pestrost kampaně BMI. Potvrdilo se, že ke konkrétním akcím nabídkového vějíře inklinují určité skupiny populace, tzn. že existuje reálná šance, aby byly uspokojeny zájmy mužů a žen, osob různého věku, vzdělání, pracovně profesního zařazení i řídící pozice.

Výsledky ankety signalizují, že hitem kampaně BMI bude vše, co se bude točit okolo sféry obchodu, zvýhodněných nabídek služeb a výrobků souvisejících s Internetem nebo přes něj prodávaných. Eminentní zájem o toto téma má vrcholový management, manažeři, poradci a ekonomové firem, podnikatelé, obchodníci a lidé z marketingu. V podstatě stejné kategorie odborné veřejnosti preferují akce týkající se problematiky e-businessu souhrnně nazývané "Jak mění Internet podnikání. Uvedenému segmentu odborníků se ve zvýšené míře zamlouvají také odborné konference a semináře. Odborná fóra značně lákají i specialisty z oboru IT: správce sítí, analytiky a programátory.

Popularizační akce v knihovnách pod názvem "Do knihovny na Internet" preferují státní zaměstnanci a specialisté vyššího vzdělání jako jsou např.lékaři, učitelé, vědci, tlumočníci, osoby pohybující se ve světě financí, apod.

Zájem o informace, které se budou točit okolo evropské integrace a zapojení naší země do Evropské Unie, vedené v projektu pod kapitolou "ČR na cestě k informační společnosti" avizují hlavně reprezentanti TOP managementu, manažeři, ředitelé a správci IT a specialisté - učitelé, vědci, právníci.

"Dny Internetu ve městech" častěji upoutávají pozornost těch, kteří se pohybují v oblasti obchodu, s "První dětskou konferencí" se více ztotožňují ti, kteří pracují ve firmách jako poradci, asistenti a konzultanti nebo mají své zázemí v médiích. Zástupci stejných profesí a také státní zaměstnanci, včetně specialistů ze zdravotnictví signalizují vyšší zájem o projekt "Internet pro postižené" připravovaný ve spolupráci s Kontem bariéry. Soutěže častěji lákají specialisty - učitele, lékaře, ale i lidi z novinářské branže, o "Aktuální čísla českého Internetu" se zajímají hlavně ti, kteří působí ve funkci manažerů, poradců, konzultantů, v oblasti marketingu a reklamy a také obchodníci a dealeři.