BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Sondy do českého Internetu

Sdružení BMI připravilo dlouhodobý projekt, zaměřený na pravidelné zkoumání rozvoje Internetu v ČR v různých aspektech. Realizuje se jako syndikovaný výzkum několika výzkumných agentur a zabývá se nejen analyzováním uživatelů Internetu, ale i změnami postojů různých skupin obyvatelů k tomuto fenoménu. Sponzory projektu jsou společnosti Cisco Systems a IBM Česká republika.

Projekt je plánován jako dlouhodobý, s výraznou medializaci výsledků jak v březnu, tak i na podzim každého roku formou odborných besed, kulatých stolů a uvolnění části údajů do médií a na webové stránce sdružení www.brezen.cz. Skládá se z následujících částí:

1. Aktuální čísla českého Internetu - monitoring návštěvnosti 24 nejnavštěvovanějších českých serverů provedla v průběhu března společnost Acron Communication. Během měsíce bylo identifikováno na alespoň jednom ze sledovaných serverů minimálně jedenkrát 1,16 milionu unikátních návštěvníků. Podrobnější výsledky se zpracovávají a budou zveřejněny na besedě First Tuesday 2. května.

2. Na způsoby užívání Internetu a preference uživatelů v obecné populaci a v podnikové sféře se soustředila agentura Markent. Připravila celkem 6 výzkumů, ze kterých především upozorňujeme na témata: Elektronické obchodování, Veřejná správa, občané a Internet, Komunikační prostředky. Ve výzkumech se zjišťují rovněž hlavní překážky využití elektronických služeb a názorová mapa uživatelů.

3. Průzkum uživatelů Internetu, který pořádá Ústav informatiky FAST VUT Brno a Centrum pro elektronický obchod, se letos poprvé uskuteční současně v dalších východoevropských zemích.

4. Povědomí o kampani Březen - měsíc Internetu mezi návštěvníky Invexu zjišťovala agentura DEMA. Dále se zajímala, co pro občany znamená Internet (obecná populace). V dalších průzkumech bude mj. zjišťovat počet domácností s přístupem k Internetu a změnu postoje obyvatelstva k využívání Internetu.

V první etapě během jara a léta 2000 se plánuje spolupráce s předními odborníky (Marek Antoš, Petr Koubský, Jiří Peterka) na analýze výsledků nezávislých výzkumů pro BMI, zpracování přehledu existujících výzkumů o Internetu, příprava témat a metodologie pro syndikovaný výzkum BMI.

K prvnímu setkání odborníků k problematice internetových výzkumů došlo 13. března v sídle IBM za účasti 17 zástupců (IT firmy, výzkumné a reklamní agentury).

Na 2. květen se připravuje pro First Tuesday beseda o problematice výzkumů Internetu za účasti hosta, ředitele Jupiter Communications Europe Phila Dwyera.

Hlavní výzkumy se uskuteční během podzimu. Jejich závěry budou zveřejněny formou tiskových zpráv a besed u kulatého stolu.