BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Už Komenský o Internetu

Na výzvu, kterou jsme zveřejnili na našem serveru před Internetovým Silvestrem (konal se 29. února v Praze), abyste nás upozornili na nejstarší zmínky o Internetu, reagovali mimo jiné z Moravské Třebové. Jejich zjištění je vedlo dokonce k vyhlášení soutěže. A k jakému závěru vlastně dospěli?

Osud J. A. Komenského byl dlouho spojen s osudem rodu Žerotínů. Vlastnili několik sídel na severní Moravě, mimo jiné i Moravskou Třebovou, která tehdy ještě patřila na Moravu. Karel Starší ze Žerotína byl významnou postavou doby pobělohorské. J. A. Komenský věnoval Labyrint světa a ráj srdce právě Karlovi Staršímu ze Žerotína. Ve svém věnování Žerotínovi píše:

"…i vidím totiž, že látka je velmi plodistvá a nadmíru vhodná k bystření spisovatelského talentu i k brousení jazyka, takže by se mohly tyto věci novými a novými nápady rozmnožovat donekonečna."

Ve druhé kapitole Labyrintu pak poutník dostává VŠUDYBYDA, který se charakterizuje takto:

"Jméno mé jest VŠEZVĚD, příjmím VŠUDYBYD, kterýž všecken svět procházím, do všech koutů nahlédám, na každého člověka řeči a činy se vyptávám; co zjevného jest, vše spatřuji, co tajného, vše slídím a stíhám. Sumou beze mne nic se díti nemá, ke všemu dohlédati má jest povinnost: a ty půjdeš-li za mnou, uvedu tě do mnohých tajných míst, kamž by ty sic nikdá netrefil."

Existují zprávy o tom, že se Komenský před odchodem z Čech skrýval také v našem městě – Moravská Třebová. Ze všech shora uvedených skutečností jsme nabyli přesvědčení, že první skutečně významná zmínka o Internetu byla učiněna Komenským někdy kolem roku 1620 – 1623 v Moravské Třebové. Toto nás inspirovalo k soutěži LABYRINT SÍTĚ, ve které se pokusíme spojit myšlenky Komenského se současným stavem Internetu u nás a pokusíme se jeho látku a myšlenky "…rozmnožovat donekonečna…"

Podrobnosti o soutěži lze najít zde.