BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Poslanci dostali 630 mailů

Celkem 630 dotazů dostali poslanci prostřednictvím internetové aplikace Pošlete e-mail svému poslanci od občanů z celé republiky od 30. března do poloviny července. Tuto pilotní fázi projektu Demokracie on-line připravilo sdružení BMI ve spolupráci s odborem informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako součást akce Březen – měsíc Internetu s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi voliči a poslanci a podpořit využívání moderních informačních technologií.

Vyhodnocení provedla auditorská a poradenská společnost Deloitte& Touche. Z 82 % dotazů, jež byly zařazeny do některého z nabídnutých tematických okruhů, se nejvíce dotazů týkalo problematiky regionů (26%), informačních technologií, telekomunikací a Státního informačního systému (18 %) a zákonů (16 %). Následovaly dotazy k problematice lidských práv (10 %) a Evropské unie (3%). Zbytek (27%) tvořily dotazy k jiným tématům specifikovaným jednotlivými občany.

Nejčastěji se občané obraceli na Vladimíra Mlynáře (84 dotazy), Pavla Severu (82) a Stanislava Grosse (36). O čtvrté místo se podělili Václav Klaus a Miloš Zeman, každý s počtem 25 dotazů, avšak žádnou odpovědí. Celkem poslanci zodpověděli 61 % dotazů, přičemž tento údaj také zahrnuje doplňující odpovědi na dotazy. Tazatelé se nejčastěji připojovali k Internetu ze zaměstnání (38 % ze všech tazatelů, kteří tento údaj poskytli), překvapivě hodně také z domova (33 %), dále 13 % ze školy, 5 % z internetové kavárny, 3 % z knihovny a zbytek odjinud. Možná, že za 41 procentem tazatelů, kteří tento údaj neuvedli, se skrývá hodně těch, kteří nechtěli uvést připojení ze zaměstnání.

Aplikace, kterou vytvořila a provozuje na adrese www.mail-poslanci.cz společnost Capitol Internet Publisher, zůstává nadále občanům k dispozici pro zasílání názorů či dotazů poslancům. Mohou ji využít i k reakci na aktuální dění, nyní je to například návrh zákona, který by umožnil odečíst si během tří let od základu daně jednorázové pořizovací náklady na počítač s připojením k Internetu.