BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Březen – měsíc Internetu potvrdil rostoucí zájem o Síť sítí

Více než 1,16 milionu uživatelů internetu navštívilo během března některý ze 24 sledovaných předních českých serverů. Oproti loňskému roku jich bylo o 95 procent více. Ukázal to opakovaný průzkum společnosti Acron Communications, jenž byl jedním z projektů kampaně Březen – měsíc Internetu. Přitom existuje silný potenciál pro další výrazné zvýšení počtu lidí připojených k internetu, jak potvrdil značný zájem veřejnosti o nejrůznější akce přibližující internet, které se uskutečnily po celé republice.

Zasloužilo se o ně zejména 119 knihoven a jejich projekt Do knihovny na internet, po internetu do knihovny. Osvědčily se také Týdny internetu ve městech, do kterých se v Českém Krumlově, Zlíně, Moravské Třebové a Pardubicích zapojily i další složky ve městě, a které veřejnosti představily mj. městské či regionální informační systémy na internetu.

Třetí ročník Března – měsíce internetu zorganizovalo sdružení BMI s přispěním hlavních partnerů, společností 2N, INET, Oracle, Progress Software a Software602, a jeho motem byla myšlenka, že internetová gramotnost se stává konkurenční výhodou jednotlivců, firem i států. Platí to určitě o více než 80 účastnících dětské konference Junior Internet, kterou si vymyslely a z velké části zorganizovaly samy děti. Ty prokázaly v řadě případů obdivuhodné znalosti a schopnosti. Webové stránky některých z nich byly na zcela profesionální úrovni. Význam internetu si uvědomují také firmy, které se zúčastnily pražské konference Enterprise Information Strategy Forum, zlínské konference Internet a konkurenceschopnost podniků či setkání internetových podnikatelů a investorů Internet & Business Live v Praze.

Rostoucí zájem o využití internetu ve veřejné správě dokumentovalo na 1300 účastníků mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskutečnila v Hradci Králové. Zlatý erb, ocenění pro nejlepší webové stránky, zde získala Jihlava v kategorii měst, Šebetov mezi obcemi a zájmové sdružení obcí Chopos v kategorii regionů, a to v konkurenci 134 municipalit. Českým zavináčem za nejvýraznější počin v oblasti státní správy byla oceněna Digitální knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která umožňuje přístup veřejnosti k dokumentům ze současnosti i celé historie parlamentu.

Srovnání s iniciativou Evropské komise eEurope – informační společnost pro všechny, o níž informovali zahraniční účastníci konference, však ukázalo, že pro to, aby se využití internetu stalo jeho konkurenční výhodou, hodně dluží náš stát. Realizace státní informační politiky, kterou přijala vláda vloni v květnu, má velké zpoždění. Jako nejnaléhavější potřeba se jeví odborné i široké veřejnosti úkol zajistit urychleně připojení k internetu pro knihovny a všechny školy.

Měsícem internetu aktivity sdružení BMI nekončí. Pokračuje projekt Pošlete mail svému poslanci, který umožňuje každému zájemci, aby na stránkách www.mail-poslanci.cz vložil dotaz nebo vzkaz kterémukoli poslanci. Připraveny jsou Sondy do českého internetu, syndikovaný výzkum několika agentur, a dále projekt Internet a zdravotně postižení, který má upozornit na možnosti využití internetu ve prospěch zdravotně postižených.