BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


BMI sdružení odpovídá na výzvu ministra Karla Březiny

V druhé polovině letošního července vystoupil ministr a vedoucí Úřadu vlády České republiky Karel Březina s výzvou k naplnění partnerství občanské, odborné a podnikatelské veřejnosti a veřejné správy, které podle něho představuje základní princip úspěchu na cestě České republiky k informační společnosti. BMI sdružení odpovídá na výzvu tím, že nabízí veřejné správě k využití výsledky výzkumu, který připravuje v rámci projektu Sondy do českého Internetu na září letošního roku.

BMI sdružení vítá snahu ministra Březiny otevřít široký společenský dialog na téma realizace státní informační politiky. Může posloužit vlastní zkušeností, kdy se v průběhu letošní akce Dny Internetu například v Moravské Třebové sešli poprvé k jednání představitelé podnikatelské sféry, občanských iniciativ a veřejné správy, aby se zamysleli nad tím, jak může být Internet užitečný v jejich městě. Byla urychlena tvorba informačních stránek města na Internetu a občanům byl v březnu předložen nový způsob komunikace. Veřejná knihovna uspořádala vzdělávací akce pro děti a seniory, na semináři pro podnikatelskou veřejnost se hovořilo o využití Internetu v podnikání. Město se prostě snažilo využít Dny Internetu ve prospěch občanů Moravské Třebové a vyzvat je k dialogu.

BMI sdružení již nyní začíná připravovat čtvrtý ročník akce Březen – měsíc Internetu, který poskytne prostor pro partnerství občanské, odborné a podnikatelské veřejnosti a veřejné správy při konkrétních akcích po celé republice. Kromě toho v reakci na výzvu ministra Březiny nabízí BMI veřejné správě k využití výsledky výzkumu, který připravuje v rámci projektu Sondy do českého Internetu na září letošního roku. Za finančního přispění společností Cisco Systems a IBM, tedy podnikatelského sektoru, uskuteční společnosti DEMA a Markent výzkumné šetření nazvané Internet na veřejně dostupných místech. Jeho cílem je přinést informace a poznatky jak ze strany nabídky (o situování a umístění veřejně dostupných míst a jejich provozuschopnosti), tak poptávky (o názorech a zájmu občanů o využívání Internetu na těchto místech).