BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR připravil ve spolupráci se sdružením BMI a firmou Albertina icome Praha na březen desítky akcí, během nichž se veřejnost bude moci seznámit v knihovnách s Internetem i nabízenými službami. Přinášíme jejich přehled, podrobnosti se zájemci dozvědí na místě.

Bělotín - Místní knihovna, telefon: 0642/21 21 48

Dny Internetu: Knihovna otevřena v sobotu, možnost práce s Internetem
Vzdělávací akce: Ve spolupráci se školami: lekce informační výchovy, knihovnická minima a exkurze

Blansko - Městská knihovna, Rožmitálova 4, telefon: 0506/410 100

Dny Internetu: Slevy po celý měsíc, základní instruktáž pro uživatele
Další akce: Vytvoření seznamu blanenských úřadů, firem na www

Brno - Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, telefon: 05/43246674

Vzdělávací akce: Internet pro děti - besedy pro ZS a SS v Ústřední knihovně, Mahenově památníku a automatizovaných pobočkách Líšeň a Bystrá, EU na WWW - Informační středisko města Brna pro Evropskou unii v Knihovně J. Mahena

Brno - Středisko vědeckých zdravotnických informací IDV PZ, Vinařská 6, telefon: 05/43321307, linka 5206

Vzdělávací akce: 7.3.2000 bezplatný kurz "Základy práce s PC" v počítačové učebně knihovny určeno pracovníkům Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Další akce: 13.-17.3. prodejní výstava " Kniha pro každého", akce ve spolupráci s dodavatelem odborné literatury EDUCA Vyškov

Brno - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, telefon: 05/43129547

Dny Internetu: Během března - tisk ve studovně, skenování a rešerše zdarma
Školení pro veřejnost: 13.,20. a 27.3. od 9 do 11 hodin Vesele i vážně o Internetu - základní informace o Internetu, vyhledávání, služby
Vzdělávací akce: 13.,20. a 27.3. od 9 do 11 hodin Vesele i vážně o Internetu - bude nabídnuta knihovníkům jihomoravského regionu SKIP
Další akce: 9. a 10.3. od 10 do 14 hod. Burza vyřazených knih . 23.3. od 14,00 hod. prezentace služeb Internetu v Městské knihovně v Tišnově - pro nejširší veřejnost

Břeclav - Městská knihovna, Národních hrdinů 9, telefon: 0627/22149

Dny Internetu: Den otevřených dveří, přistup k Internetu zdarma, přítomnost odborného lektora
Vzdělávací akce: Při dnu otevřených dveří možnost zaškoleni v práci s Internetem zdarma

Cvikov - Městská knihovna, telefon: 0424/751310

Dny Internetu: Pro čtenáře knihovny první čtvrthodina na Internetu zdarma

Česká Bělá - Místní lidová knihovna, telefon: 0451/444156

Dny Internetu: Rozšíření provozu Internetu pro veřejnost
Školení pro veřejnost: Poprvé u Internetu

Česká Lípa - Městská knihovna, nám. T. G. Masaryka 170, telefon: 0425/823 283, 25 304

Dny Internetu: Celý březen cenové zvýhodnění, každé pondělí v měsíci březnu Internet zdarma
Vzdělávací akce: Poprvé na Internetu - dvě odpoledne pro nezasvěcené, Internet pro seniory - dvě dopoledne
Další akce: Zahájení spolupráce s úřadem práce - klienti úřadu práce budou mít zvýhodněné poplatky za Internet, knihovna bude vyhledávat a nezaměstnaným v evidenci úřadu práce dodávat zajímavé odkazy na pracovní příležitosti, další možnosti vzdělávání nebo pracovních pobytů apod.

České Budějovice - Státní vědecká knihovna, Na Sadech 26-27, telefon: 038/6357561

Školení pro veřejnost: Dvě školení práce s Internetem pro dospělé čtenáře. Ve spolupráci se základními školami proběhnou školení o Internetu pro děti
Vzdělávací akce: Prezentace Internetu spojená s prohlídkou knihovny pro střední a základní školy. Školení Internetu pro knihovníky
Další akce: Zveřejňování významných výročí regionálních osobností - aktualizace každý měsíc

Český Krumlov - Městská knihovna, Horní 155, telefon: 0337/2765

Dny Internetu: Ve dnech 7.3.,8.3.,9.3. pro děti Prázdniny s Internetem v městské knihovně - dvouhodinový bezplatný přístup k Internetu se základní instruktáží. 8.3. od 16-18.00 hod. Seznamte se s Internetem obdobný program pro dospělé. 22.3. od 15-17.00 hod. Víš, co je to Internet? - pro děti

Český Těšín - Městská knihovna, Ostravská 67, telefon: 0659/746950

Školení pro veřejnost: "Internet pro seniory" - každé pondělí dopoledne Internet pro seniory zdarma s individuální instruktáží, "Internet pro nezaměstnané" - každé úterý dopoledne zdarma

Dačice - Městská knihovna, Pantočkova 89, telefon: 0332/2397, 0332/2032

Školení pro veřejnost: 6.3. Internet pro ženy v domácnosti, 20.3. Internet pro učitele
Vzdělávací akce: Moderní a klasické služby knihoven - bude nabídnuto základním a středním školám ve městě - představení nabídky služeb
Další akce: Vědomostní soutěž pro mládež (15-20 let). 30.3. setkání s reprezentanty samosprávy

Doksy - Městská knihovna, Valdštejnská 251, telefon: 0425/872167

Dny Internetu: Od 13.3. do 17.3. Dny otevřených dveří , 50% sleva za přístup k Internetu
Vzdělávací akce: Děti a Internet , seznámení žáků 1. A 2. Stupně základní školy s Internetem
Další akce: Soutěž pro děti Internet? Co to je? . Výprodej knih 16.3.

Domažlice - Městská knihovna B. Němcové, B.Němcové 118, telefon: 0189/723041

Dny Internetu: 1.3. Den otevřených dveří
Školení pro veřejnost: 6. a 7.3., 20.00 hodin Odpoledne pro seniory , pro veřejnost zdarma, odpoledne pro ženy středního věku. Anketa o Internetu ve Zpravodaji
Vzdělávací akce: 1.3. odpoledne setkání se starosty a knihovníky malých knihoven

Havlíčkův Brod - Okresní knihovna, Havlíčkovo náměstí 87, telefon: 0451/233 53

Dny Internetu: Přístup na Internet na 1/2 hodiny denně zdarma, pro účastníky akce 29.2. denně zdarma 1 hodina
Vzdělávací akce: 29.2.- Na Internet do knihovny (možnost rezervace přístupu na Internet na 1 hodinu denně, 22.3.- setkání s Internetem pro pracovníky malých knihoven a pro jejich zřizovatele
Školení pro veřejnost: 1.3.- Setkání s Internetem pro děti , 9.3.- Evropa na Internetu , 16.3.- Setkání s Internetem pro ženy , 23.3. Setkání s Internetem pro seniory , 27.3.- Setkání s Internetem pro handicapované
Další akce: Pomoc knihovnám regionu při organizovaní akce k BMI, podle zájmu škol i akce v rámci informatické výchovy

Hernilov - Místní knihovna, telefon: 049/5921936

Dny Internetu: 6. 3. Den otevřených dveří
Školení pro veřejnost: 7. 3. Poprvé na Internetu? - výukový program WEB Trenažér, 8. 3. Internet pro seniory , 9. 3. Internetový rej - zajímavé adresy z různých oborů, 10.3. Práce s elektronickou poštou

Hodonín - Okresní knihovna, Národní třída 36, telefon: 0628/321213

Dny Internetu: 7.,14.,21.,28.3. Internet bezplatně, 6.,13.,20.,27.3 - Internet bezplatně pro seniory, po celý měsíc Kdo to ví, odpoví aneb Anopress a vy
Školení pro veřejnost: Každé pondělí školení pro seniory - Nebojte se Internetu
Další akce: Anketa pro čtenáře Co víte o Internetu , výstava literatury a seznamu doporučené literatury o Internetu

Holice v Čechách - Městská knihovna, Holubova 768, telefon: 0456/2676

Dny Internetu: Jeden týden v březnu bezplatný přístupu na Internet ve dnech půjčování.
Vzdělávací akce: Vyhledávání na Internetu, vyhledávání knih v online katalogu, využívání CD-ROM - pro I. ročníky středních škol. Pro žáky ZŠ seznámení s Internetem, prezentace online katalogu a CD-ROM

Horní Planá - Městská knihovna, Náměstí 8, telefon: 0337/738209

Dny Internetu: 30 minut Internetu bezplatně pro každého zájemce po celý měsíc, poradenská služba.
Vzdělávací akce: Prezentace Internetu pro žáky školy

Hradec Králové - Okresní knihovna, Tomkova 177, telefon: 049/5514521

Dny Internetu: 6. -11. 3. týden Internetu zdarma ve všech knihovnách okresu Hradec Králové, prezentace služeb vlastní knihovny v médiích
Další akce: Zpřístupnění Internetu v hudebním oddělení OK Hradec Králové, propagace hudebních informačních zdrojů na Internetu

Humpolec - Městská knihovna, Dolní náměstí, telefon: 0602/550 588

Dny Internetu: Rozšíření provozu internetové studovny na denní provoz, každé úterý a čtvrtek školení začátečníků i pokročilých. Školy 50% slevy v době uzavření knihovny.
Vzdělávací akce: Odborné přednášky o Internetu pro pokročilé

Hustopeče nad Bečvou - Místní knihovna, Rybníček 126, telefon: 0642/226 004

Dny Internetu: Knihovna otevřena v sobotu, možnost práce s Internetem
Vzdělávací akce: Ve spolupráci se školami: lekce informační výchovy, knihovnická minima a exkurze

Cheb - Okresní knihovna, Obrněné brigády 1, telefon: 0166/422368-9

Dny Internetu: ve dnech 27.-31.3. Internet zdarma
Školení pro veřejnost: 11.3. od 12 do 15 hodin Internet pro dámy , 18.3. Internet pro seniory školení zdarma
Další akce: Pošlete e-mail svému poslanci - zdarma během měsíce může odeslat kdokoliv

Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 4995/85, telefon: 0396/651250

Dny Internetu: Týden otevřených dveří od 6.3. do 11.3. - celý týden 50% slevy, pro začátečníky výklad s ukázkami vyhledávání zdarma
Vzdělávací akce: Internet pro začátečníky , Základní informace o Internetu , vyhledávání informací, besedy pro 2. stupeň ZŠ
Další akce: Dotazníková akce pro návštěvníky týkající se Internetu. Od 1. 3. zavedení Internetu do dětského oddělení a jeho bezplatné využívání dětskými čtenáři.

Jablonec nad Nisou - Městská knihovna, Dolní náměstí 1, telefon: 0428/310 951

Dny Internetu: Každé pondělí 9., 13., 20. a 27.3. Internet pro veřejnost zdarma. 20. a 27.3. Den otevřených dveří pro neziskové organizace, pomoc při vyhledávání
Školení pro veřejnost: 6.3. - Internet pro ženy : O Internetu u kafíčka v knihovně . 13.3. Internet pro seniory - povídáni o Internetu v knihovně

Jihlava - Městská knihovna - Masarykovo nám. 64, telefon: 066/730 14 27

Dny Internetu: 13.-17.3. Prázdniny s Internetem v městské knihovně aneb Týden Internetu zdarma - žákům a studentům bude zpřístupněn Internet doplněný o základní instruktáž zdarma (v dětském oddělení i v dopoledních hodinách)
Školení pro veřejnost: 7.3. v 15.00 hodin Začínáme s Internetem - povídání s dětmi o možnostech Internetu, doporučení zajímavých www stránek, 9.3. v 15.30 hodin Co vy a Internet? - seznámení s Internetem, využití, vyhledávání, e-mail, 21.3.v 10.00 hodin Internet pro seniory aneb Seniorsurfing , 21.3. a 23.3. v 15.00 hodin
Vzdělávací akce: Internet v knihovně - seminář pro knihovny okresu o Internetu a využití počítačů v knihovně
Další akce: Anketa pro uživatele se seznamem vyhledávačů a přehledem nejdůležitějších adres s praktickými informacemi (obchodní rejstřík, poštovní servery, policejní databáze, vysoké školy, telefonní seznam), Výstava knih, periodik a seznam doporučené literatury o Internetu, Gustav Mahler a Jihlava 2000 (140. Výročí narození) - prezentace na www stránkách knihovny

Jindřichův Hradec - Městská knihovna, Štítného 124/I, telefon: 0331/361573

Dny Internetu: Prezentace připojení pobočky Vajgar na Internet, zaváděcí provoz zdarma, centrální pracoviště rozšíření počtu uživatelských stanic, slevy pro běžné uživatele po cely měsíc, celoroční zvýhodnění pro čtenáře nad 70 let, akce Na mailu je ....
Vzdělávací akce: Prvňáčci poznávají svět - první seznámení s Internetem, Dny plné Internetu - základní dovednosti pro ženy na MD a seniory, Baví nás Internet - literární soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, Internet pro děti aneb Malý průvodce Internetem - základní pojmy, zajímavé www stránky, CD-ROM, Gramotnost pro 21.století - zahájení cyklu seminářů pro knihovníky profesionálních knihoven v regionu
Školení pro veřejnost: Dny plné Internetu - bezplatná prezentace pro ženy na MD a seniory, Internet pro děti - využívání www stránek, individuální bezplatné konzultace pro každého
Další akce: Okolo Hradce (Jindřichova) - prezentace regionální tiskoviny na www stránce knihovny, Edukační keramika aneb I nečtenář do knihovny! - dotváření keramických polotovarů podle poznatku získaných za pomoci elektronických informaci, zpětná vazba na knihy vztahující se k tématu, podpora čtenářství a rozvoj tvořivosti

Kaplice - Městská knihovna, Nové Domky 643, telefon: 0336/216 41

Dny Internetu: Od 6.-do 10.3. bezplatné užívání Internetu
Školení pro veřejnost: Nabídka školám, družinám, domu mládeže a seniorům na seznámení se s Internetem
Vzdělávací akce: školení Internetu pro zaměstnance MěÚ Kaplice

Karlovy Vary - Okresní knihovna, I.P.Pavlova 7, telefon: 017/3221365

Dny Internetu: 6. 3. - 10. 3. týden přístupu na Internet zdarma
Školení pro veřejnost: V týdnu od 6. - 10. 3. od 10.00 do 12.00 hodin Školení pro starší začátečníky, zdarma

Karviná - Regionální knihovna, Kirovova 2299, telefon: 069/ 631 1269

Školení pro veřejnost: Internet jako komunikační a informační zdroj - šance pro nezaměstnané - 30 min. denně bezplatné vyhledávání pracovních příležitostí v Internetu nezaměstnaným evidovaným na úřadu práce
Vzdělávací akce: Beseda s žáky umělecké a středních škol Internet a umění - informace o uměleckých školách ČR i v zahraničí na Internetu, přehled kulturních akcí, objednávání vstupenek, návštěva virtuálních galerií v ČR i v zahraničí - 15.3. v 15.00 hod.
Další akce: Soutěž pro děti a mládež po názvem Dopis příběh , zpřístupnění textů na www, slavnostní vyhodnocení s odměnou pro vítěze 29.3. v 15.00 hod.

Katovice Místní lidová knihovna, Husovo nám. 5, telefon: 0342/399162

Dny Internetu: Během měsíce března přístup k Internetu i mimo půjčovní dobu, tj. úterý a čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod. Sleva za připojení, pro seniory zdarma. Pro všechny zájemce úvod do Internetu
Vzdělávací akce: Spolupráce se školou seznámení s Internetem, elektronickou poštou, vyhledávání na Internetu

Kladno - Státní vědecká knihovna, ul. Generála Klapálka 1641, telefon: 0312/213112

Dny Internetu: Dny otevřených dveří : 1.3. Internet pro seniory (internetové zpravodajství a volný čas na Internetu), 15.3. Knihovna na Internetu (plné texty periodik, katalogy knihoven, noviny na Internetu), Den pro odborníky , 29.3. Internet pro ty, kdo s ním nemají každodenní zkušenosti (ženy v domácnosti, muži a ženy na mateřské dovolené)
Vzdělávací akce: 8. a 22.3. Internet pro školy, 1. a 29.3. Knihovna knihovně seminář pro pracovníky knihoven
Další akce: Soutěž pro uživatele se závěrečným slosováním a odměnami

Klatovy - Městská knihovna, Balbínova 59, telefon: 0186/23115

Dny Internetu: Od 1.3. sleva za využití Internetu: 30 minut/20 Kč
Školení pro veřejnost: Vždy ve středu - praktická instruktáž využití Internetu pro zaměstnance městského úřadu, Internet pro seniory

Kopřivnice - Městská knihovna, Obránců míru 368, telefon: 0656/871 385

Školení pro veřejnost: 21. - 25. 2. Děti a Internet - bezplatná instruktáž pro děti, 1. 3. První krůčky s Internetem - určeno začátečníkům, 8. 3. Majluješ? Ano-rád! - základy práce s elektronickou poštou, 15. 3. Kopřivnice na Internetu - představujeme veřejnosti kopřivnické www stránky, 22.3. Zajímavé www stránky českých knihoven
Vzdělávací akce: 29.3. Otevřeno pro školy - představení Internetu vybraným třídám kopřivnických škol

Kralovice - Městská knihovna, Markova, telefon: 0182/396333

Školení pro veřejnost: Úvod do využívání Internetu pro všechny zájemce
Vzdělávací akce: Seznámení s prací na Internetu pro žáky ZŠ - během celého měsíce března

Kroměříž - Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, telefon: 0634/330 119, 224 72

Dny Internetu: Prezentace plnotextové databáze Anopress - školení zájemců, vyhledávání, dny zvýhodněných nabídek, školení pro začátečníky, bezplatné služby
Vzdělávací akce: Internet pro pedagogy - celoměsíčně akce pro učitele. Internet pro seniory - seniorsurfing. Soutěž pro děti - Vyhledej na Internetu žádanou informaci - informační lekce pro žáky základních a nižších ročníku středních škol
Školení pro veřejnost: Internetový rej - úvod do práce s Internetem, zajímavé adresy z různých oborů pro malé i velké, výstava, prezentace v tisku
Další akce: Otevření virtuální galerie vítězných prací Okresního kola celoevropské výtvarné soutěže na www knihovny ev. internetových kaváren. Internet proti barierám - celoměsíční akce zaměřená na zdravotně postižené občany. Kreslíme svůj svět - okresní kolo celoevropské výtvarné soutěže pro děti. Vernisáž výstavy, ocenění nejlepších prací, vydání sborníku, otevření virtuální galerie na www knihovny a internetových kaváren, spolupráce s internetovými kavárnami, propagace, besedy, schůzky dětského internetového klubu Pecka

Kyjov - Městská knihovna, Komenského 617, telefon: 0629/614358

Dny Internetu: Po celý březen dny otevřených dveří, sleva k přístupu na Internet, ukázka práce s Internetem

Lanškroun - Městská knihovna, nám. A. Jiráska 142, telefon: 0467/522708

Dny Internetu: Od 1. do 31. 3. sleva 50 % za všechna napojení na Internet
Školení pro veřejnost: 1.3. a 8.3. od 12 do 17 hodin Jak využívat Internet - instruktáž pro děti zdarma, 7.3. do 9 do 18 hodin Jak využívat Internet - instruktáž pro dospělé, poplatek 10 Kč za každého zájemce

Liberec - Lékařská knihovna Nemocnice Liberec, Husova 10, telefon: 048/510 11 18

Dny Internetu: Den otevřených dveří pro studentky střední zdravotnické školy: Internet - vyhledávání odborných informací na www a v katalozích knihoven

Lipník nad Bečvou - Městská knihovna, nám. T.G. Masaryka, telefon: 0641/771 157

Dny Internetu: Den otevřených dveří, prezentace nových služeb ve studovně a čítárně
Školení pro veřejnost: Nebojte se Internetu! S námi to dokážete!

Litoměřice Okresní knihovna K.H. Máchy, Mírové nám. 26, telefon: 0416/732453

Dny Internetu: "Internet pro děti" - zdarma (Po, St, Pá - 16-18.00 hod.)
Školení pro veřejnost: Internet pro ženy - seminář pro ženy, Internet pro seniory
Vzdělávací akce: V rámci akce "Internet pro děti" proškolování dětí k práci s Internetem. Soutěž pro děti Co znáš o Internetu?

Loučovice - Obecní knihovna, Loučovice 279, telefon: 0337/74 81 87

Dny Internetu: Po celý měsíc 30 minut Internet pro zájemce zdarma, poradenská služba
Vzdělávací akce: Prezentace Internetu pro žáky základní školy

Mariánské Lázně - Městská knihovna, Hlavní 370/1, telefon: /0165/ 622115

Školení pro veřejnost: V týdnu od 6.3.do 10.3. denně od 17.00 do 19.00 zdarma školení práce s Internetem spojené s praktickými ukázkami

Mladá Boleslav - Knihovna města Mladá Boleslav, Václava Klementa, telefon: 0326/22812

Školení pro veřejnost: Ve stanovené dny zdarma instruktáže užívání Internetu

Moravská Třebová - Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Zámecké nám. 1, telefon. 0462/316971

Dny Internetu: Celý měsíc bezplatné užívání Internetu, rozšíření provozní doby pro uživatele Internetu - pondělí - pátek 9 - 19.00 hod.
Školení pro veřejnost: Internetová škola pro dospělé - pro začátečníky - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2000 vždy od 17.00 hod. Den s Internetem - základy Internetu pro děti do 14 let - 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.
Vzdělávací akce: 3.3. Internetové minimum pro knihovníky místních knihoven regionu
Další akce: Výstava literatury, bibliografie - Svět Internetu

Most - Okresní knihovna, Moskevská 12, telefon: 035/23787

Dny Internetu: "Týden s Internetem" - od 6. do l0.3. Prázdniny u Internetu pro děti a rodiče, od 13. do 17.3. Internet pro seniory , od 20. do 24.3. Internet pro dámy , od 27. do 31.3. Internet pro nezaměstnané . Půlhodinový přístup zdarma, instruktáže
Další akce: Seznam zajímavých a důležitých regionálních www stránek, záložky do knih s odkazy na www

Nová Paka - Městská knihovna, F. F. Procházky 70, telefon: 0434/622 500

Školení pro veřejnost: Nebojte se Internetu - po celý měsíc březen pro zájemce o užívání Internetu zdarma školení, max. délka 1 hodina,
Další akce: 1.-31.3 Internetovými chodníčky aneb pletky s Internetem - anketa pro návštěvníky knihovny, 3 vylosovaní zájemci mají možnost bezplatného přístupu na Internet dle vlastního výběru

Nový Bydžov - Městská knihovna, Husova 1370, telefon: 0448/ 23269

Dny Internetu: 6.3. Den otevřených dveří pro Internet - ukázky vyhledávání a zajímavé vyhledávače
Školení pro veřejnost: 9.3. Internet pro seniory - nebojte se Internetu , Internet pro národnostní menšiny , 15.3. Výuka vyhledávání na Internetu a dětské vyhledávače . 13.3. Internet v Klubu rodičů a dětí - ukázky vyhledávání pro děti i dospělé, 14.3. Ženy a Internet

Nymburk - Městská knihovna, Palackého 1749, telefon: 0325/513078

Dny Internetu: Ve dnech 1. a 4. 3. bezplatný přístup na Internet
Školení pro veřejnost: Během měsíce školení zájemců o Internet

Olomouc Okresní knihovna, Nám. Republiky 1, telefon: 068/523 18 40

Dny Internetu: Bezplatný přístup k Internetu po dobu měsíce března

Opava - Okresní knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, telefon: 0653/214005

Dny Internetu: 6-10. 3. Internet pro veřejnost zdarma
Vzdělávací akce: 6-10. 3. Jarní prázdniny s Internetem - určeno pro děti do 15 let, individuální školení nevidomých uživatelů Internetu
Další akce: Soutěž: Brouzdání po Internetu pro děti ze Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opavě. Nové informace na www: profesionální veřejné knihovny v okrese Opava, seznam zvukových knih pro nevidomé uživatele s aktuálním odkazem do on-line databáze knihovny

Ostrava - Knihovna města Ostravy, 28. října 2, telefon: 069/612 00 22

Dny Internetu: 30. 3. Den čtenářů - den otevřených dveří doplněný slevami (registrační poplatky, sankční poplatky, zdarma Internet se zaškolením).V 1. březnovém týdnu - zpřístupněni Internetu pro nevidomé a slabozraké
Školení pro veřejnost: V rámci Dne čtenářů školení v práci s Internetem. Každou březnovou středu v ústřední knihovně Internet pro seniory (zdarma přístup k Internetu a zaškolení)

Ostrava - Státní vědecká knihovna, Prokešovo náměstí č. 9, telefon: 069/6118812

Vzdělávací akce: Cyklus školení Využití sítě Internet v knihovnách regionu (4x v průběhu měsíce března)
Další akce: Zpracování letáku s přehledem nejzajímavějších a nejužívanějších www stránek pro uživatele služeb SVK v Ostravě

Ostrov - Městská knihovna, Lidická 1036, telefon: 0164/2528

Dny Internetu: Březen - zdarma přístup na Internet pro čtenáře knihovny (pondělí, středa, pátek od 13.00 do 18.00 hod. ve studovně)
Školení pro veřejnost: Každý pátek od 13 do 18 hodin úvod do využívání Internetu

Pardubice - Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice, Studentská 519, telefon: 040/6036546

Dny Internetu: 18.3. od 8 do 16. hodin první setkání s Internetem pro ty, kdo o něm zatím pořád jenom slyší pod názvem: Kdo se bojí, nesmí do lesa, ale může

Pelhřimov - Městská knihovna KS, Palackého 48, telefon: 0366/21048

Dny Internetu: Internet bezplatně v týdnu od 13.-17.3.
Vzdělávací akce: Dámská jízda aneb Dámy a co Internet?

Planá nad Lužnicí - Středisková knihovna, Zákostelní 720, telefon: 0361/892247

Dny Internetu: 14.3. Den otevřených dveří , prominutí poplatků za upomínky
Další akce: Anketa pro účastníky Dne otevřených dveří o využívání Internetu. Vytvoření www stránek pro prezentaci obce.

Plasy - Okresní knihovna, Pivovarská 2, telefon: 0182/322091

Dny Internetu: Týden otevřených dveří , burza vyřazených knih
Školení pro veřejnost: Pro žáky základní školy a ostatní zájemce bezplatná instruktáž o práci s Internetem

Plzeň - Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, telefon: 019/7225557

Dny Internetu: Každé pondělí v březnu přístup k Internetu zdarma, spojeno s akcí Zkuste s námi najit na Internetu to, co vás zajímá

Plzeň Státní vědecká knihovna, Smetanovy sady 2, telefon: 019/7224080 l. 40

Dny Internetu: 25. 3. 2000 8 12.00 hod. přístup zdarma
Školení pro veřejnost: Internet pro seniory každé pondělí od 7.00 8.00 hod.

Poděbrady Městská knihovna, nám. Jiřího z Poděbrad 41, telefon: 03245720

Dny Internetu: 50% sleva za Internet, pro dětí zdarma. Zavedení Internetu do dětského oddělení

Potštát - Místní knihovna, Zámecká 1, telefon: 0642/224 205

Dny Internetu: Knihovna otevřena v sobotu, možnost práce s Internetem
Vzdělávací akce: Ve spolupráci se školami: lekce informační výchovy, knihovnická minima a exkurze

Praha 1 - Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea, 17. listopadu 2, telefon: 02/232 8472

Dny Internetu: Od 1.3. zpřístupnění Internetu pro veřejnost, první dva týdny užívání zdarma

Praha 1 - Knihovna CERGE-EI, Politických vězňů 7, telefon: 02/240 05 122

Vzdělávací akce: 3.3. ve 13,30 hod. a 17.3. v 8,30 hod. výuka vyhledávání odborných informací na Internetu. Prezentace odborných ekonomických databází na www

Praha 1 - Městská knihovna, Mariánské nám. 1, telefon: 02/22113373

Vzdělávací akce: Začínáme s Internetem - zadáno pro školy, s nimiž knihovna dlouhodobě spolupracuje - 2. 3. a 16. 3., 8-9.00 hod., prezentace pro žáky 2. stupně základních škol, 9. 3. a 23. 3., 8-9.00 hod., prezentace pro žáky středních škol, Praha na Internetu - prezentace www stránek, 9. 3., 15-16.00 hod., Knihovny na Internetu - prezentace www stránek, 16.3., 15-16.00 hod., Internet pro seniory - prezentace www stránek, 23. 3., 15-16.00 hod. Veškeré akce se uskuteční v klubovně Ústřední knihovny MKP, max. počet účastníků: 30

Praha 1 - Národní knihovna ČR, Klementinum 190, telefon: 02/21 663 111

Dny Internetu: Přístup na Internet a on line zdroje pro všechny registrované uživatele NK ČR od pondělí do pátku od 9.00 do 19.00 hodin a o sobotách od 8.00 do 19.00 hodin, služby NK ČR prostřednictvím Internetu - domácí stránka NK ČR s kompletní nabídkou služeb
Školení pro veřejnost: Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací - školení pro uživatele Jak používat Internet , Jak využívat Referenční centrum NK ČR , Jak využívat on line služby - plné texty, bibliografické a faktografické databáze, případně Digitální knihovna NK ČR - pondělí do pátku od 8.00 do 9.00 hod.
Vzdělávací akce: Meziknihovní služby po internetu - seminář pro pracovníky meziknihovních služeb, Zahájení cyklu seminářů Veřejné informační služby pro knihovníky a představitele obecní samosprávy - určeno pro pracovníky z oblastí, nepokrytých metodicky žádnou veřejnou knihovnou, 27. - 29. 3. 2000 seminář Digitalizace vzácných dokumentů určeno zejména pracovníkům knihoven, archivů, muzeí a galerií

Praha 1 - Parlamentní knihovna, Sněmovní 4, telefon: 02/539 411

Akce: Digitální knihovna Český parlament

Praha 1 - Státní technická knihovna, Mariánské nám. 5, P.O.Box 206, telefon: 02/21 663 111

Dny Internetu: Dny otevřených dveří , nabídky zvýhodněných služeb, presentace nových služeb
Školení pro veřejnost: školení ve vyhledávání v novém systému OPAC a využívání uživatelských kont ve službách

Praha 2 - Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, telefon: 02/2426 6054

Vzdělávací akce: Národní lékařská knihovna a Internet - setkání čtenářů a pracovníku NLK u počítačů v síti - 9. 3., 16. 3., 23.3., 30. 3. ve 14 hod. v Lékařském domě, Sokolská 54
Další akce: Vydání tištěného průvodce www stránkou Národní lékařské knihovny

Praha 2 - Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, telefon: 02/24357211
Školení pro veřejnost: Vyhledávání odborných informací na Internetu pro predagogy, informační letáky pro uživatele

Praha 3 - Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, telefon: 02/24 095 586

Dny Internetu: Den otevřených dveří , vyhledávání v informačních zdrojích na Internetu, přístup na Internetu pro nevidomé prostřednictvím Power Braill
Další akce: Galerie laureátů Nobelovy ceny za ekonomii na www, Robert A. Mundell na Internetu - informační panel, tištěné materiály - adresy zajímavých ekonomických informačních zdrojů na Internetu. Informace o možnostech využití braillského řádku (power Braill) pro nevidomé v tištěné i elektronické podobě Praha 3 - Evropské dokumentační středisko, Mánesova 75, telefon: 02/220 001 62

Dny Internetu: 15.3. v 9.00 a 11.00 prezentace Evropská unie na Internetu nutno se předem objednat na telefonním čísle 02/2200162

Prachatice - Okresní knihovna, Husova 71, telefon 0338/302118

Dny Internetu: V březnu každé pondělní dopoledne - Internet pro seniory . Bezplatná prezentace Internetu ve spolupráci s Klubem seniorů, každé pondělní odpoledne Internet dětem - bezplatná prezentace internetových stránek pro děti

Prostějov Městská knihovna, Skálovo nám., telefon: 0508/24400

Dny Internetu: Bezplatný týden používání Internetu.
Školení pro veřejnost: Školení pro pracující veřejnost, Internet pro nezaměstnané
Další akce: Archeologie na internetu - přehled archeologických výzkumů a nálezů v okrese Prostějov za rok 1999 na webu

Přerov - Okresní knihovna, Žerotínovo náměstí 36, telefon: 0641/217761

Dny Internetu: Půjčovna pro děti - 1.3 Den otevřených dveří , prezentace nových služeb ve studovně
Vzdělávací akce: Pro začátečníky denně WEB trenážér, Internet vím, jak na to! - cyklus školení pro děti každou středu v březnu od 13 - 17 hodin. Malá škola Internetu - studovna OK v Přerově každou středu 12 - 18.00 hodin

Rokycany - Městská knihovna, Masarykovo nám. 83, telefon: 0181/727745

Dny Internetu: Dny otevřených dveří - propagace služeb knihovny 6.-10.3. Poprvé na Internetu - první návštěva:30 min.zdarma - 13.-17.3.
Školení pro veřejnost: Co Vám Internet může nabídnout - školení pro seniory - 20.-24.3.

Rožnov pod Radhoštěm - Městská knihovna, Bezručova 519, telefon: 0651/654747

Vzdělávací akce: Internet jako zdroj informaci , besedy pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
Školení pro veřejnost: Základy práce s Internetem 6.3 - 17.3. - bezplatné seznámení s Internetem

Rtyně v Podkrkonoší - Městská knihovna, náměstí Horníků 440, telefon: 0439/787 382

Školení pro veřejnost: Jak s Internetem pracovat - využití WEB-tranažéru pro širokou veřejnost města po celý měsíc

Rychnov nad Kněžnou - Městská knihovna, Panská 1492, telefon: 0445/214 85

Dny Internetu: Zdarma přístup k Internetu po celý měsíc
Další akce: Zprovozněn Internet v oddělení pro děti, využití pro společné akce se školami Říčany - Husova knihovna Praha - východ, Masarykovo nám. 83, telefon: 0204/60 26 54

Dny Internetu: 2.-31.3. Vezměte rodiče na Internet - nabídka pro rodiče čtenářů starších 15 let (oddělení pro dospělé), 2-31.3. Jedna dvě, Honza jde na Internet i do pohádky - prezentace www stránek pro děti spojená s podvečerním čtením pohádek
Vzdělávací akce: 2.-31.3. Máme Internet - lekce informatické výchovy pro žáky škol

Semily - Městská knihovna, Ke stadionu 238, telefon: 0431/622902

Dny Internetu: 50% sleva poplatku za Internet a tisk z Internetu
Další akce: Výtvarná soutěž pro děti Děti a Internet , Anketa mezi čtenáři a veřejností Dospělí a Internet , beseda s poskytovateli internetu v místě

Slaný - Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, telefon: 0314/522238

Dny Internetu: 13.-18. 3. Dny otevřených dveří , pro zájemce o Internet 1 hodina zdarma, při větším rozsahu slevy
Vzdělávací akce: Hodiny informatiky pro základní školy, pro dospělé - seznámení s prací na Internetu, odkazy na zajímavé www

Smiřice - Městská knihovna, Zámek 1, telefon: 049/594 19 70

Dny Internetu: Týden otevřených dveří 13.-17.3. - seznámení veřejnosti se službami (On Line katalogy, CD ROM, informace z Internetu a moduly systému Lanius)
Vzdělávací akce: Začínáme s Internetem - prezentace pro žáky místních škol

Šternberk Městská knihovna, Masarykova 20, telefon: 0643/413 780

Dny Internetu: Bezplatný přístup k Internetu po dobu měsíce března

Štoky - Místní lidová knihovna, telefon: 0451/459 340

Školení pro veřejnost: Úvod do používání Internetu pro dospělé
Vzdělávací akce: Začínáme s Internetem - prezentace pro 2. stupeň ZŠ

Tábor - Okresní knihovna, Jiráskova 1775, telefon: 0361/252750

Dny Internetu: Od 1.3. slevy pro pravidelné uživatele Internetu v OK - Internetové karty
Školení pro veřejnost: - Základy práce s Internetem pro seniory a pro děti. K dispozici leták nejzajímavější www stránky (vyhledávače, Evropská unie, poštovní servery, jízdní řády, telefonní seznam, seznam PSČ apod.)

Tovačov - Městská knihovna, Náměstí 12, telefon: 0641/93301/21

Dny Internetu: 9.3. Den otevřených dveří - prezentace služeb knihoven
Vzdělávací akce: Ve spolupráci se školami: lekce informační výchovy, knihovnická minima a exkurze

Trutnov - Městská knihovna, Krakonošovo náměstí 128, telefon: 0439/2063

Dny Internetu: Přístup na Internet zdarma s časovým limitem podle počtu uživatelů.
Školení pro veřejnost: Po celý měsíc nabídka seznámení s Internetem a odborná pomoc Vzdělávací akce: 16.3. a 23.3. v 16.00 hod. školení "Historie a využití Internetu ve styku s úřady".

Třebíč - Městská knihovna, Hasskova 2, telefon: 0618/21 341, 22 924

Dny Internetu: 1.-31.3. Sleva za přístup k Internetu
Školení pro veřejnost: Základní orientace a vyhledávání na Internetu - školení pro veřejnost po celý měsíc dle zájmu uživatelů. 28.2.-3.3. Internet pro děti dopoledne (instruktáže a prezentace vhodných stránek pro děti), 6.3. Den Evropské unie - EU na Internetu a v dokumentech knihovny - přístup na stránky o EU zdarma, 8.3. Den mládeže na Internetu - přístup zdarma na www stránky o možnostech studia, cestování, stipendiích apod., 16.3. ve 14.00-16.00 hodin Namaluj si svůj talisman - edukační keramika (malování keramických šperků s využitím elektronických informací jako návodu k vlastní tvůrčí činnosti), 15.3. v 10.00 hodin Proč odešly rockové hvězdy - beseda s publicistou a kritikem Jiřím Černým, doplněná hudebními ukázkami a přístupem na www stránky těchto hvězd zdarma celý den, 22.3. Zrakově postižení a Internet - doporučené stránky pro nevidomé a zrakově postižené, čtení z denního tisku (hlasový výstup), 23.3. Zákony na Internetu - přístup na www stránky se zákony, vyhláškami aj., 27.-31.3. Periodika na Internetu - přístup na internetové stránky elektronických periodik po celý týden zdarma. K jednotlivým tématicky zaměřeným dnům budou připraveny tištěné seznamy doporučených www stránek
Vzdělávací akce: 28.3. Internet pro knihovníky - prezentace využití Internetu pro knihovnické aplikace pro profesionální knihovny a jejich zřizovatele okresu Třebíč

Turnov - Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, telefon: 0436/321841

Dny Internetu: Sleva na Internet v průběhu března -15 minut na Internetu zdarma Školení pro veřejnost: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek představení Internetu se zaměřením na střední a starší generaci. Nejčastěji vyhledávané adresy na Internetu - pro zájemce bezplatně
Vzdělávací akce: Informační výchova se zaměřením na Internet - pro školy

Uherské Hradiště - Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská 714, telefon: 0632/552225

Školení pro veřejnost: Kurzy vyhledávání v online katalozích knihovny

Ústí nad Labem - Státní vědecká knihovna, P.O.Box 134, telefon: 047/5200045

Dny Internetu: 1.3. Rozšíření přístupu k Internetu pro veřejnost
Školení pro veřejnost: 22.3. Tipy a triky v Internetu (ukázky, k čemu slouží Internet)
Vzdělávací akce: 15.3. a 29.3. Učíme se vytvářet webové stránky (pro pracovníky veřejných knihoven, volna místa bude moci obsadit veřejnost)

Ústí nad Labem - Ústřední knihovna Pedagog. Fakulty Univerzity J. E. Purkyně, České mládeže 8, 047/520 77 60

Dny Internetu: Prezentace databáze TamTam pro uživatele knihovny
Vzdělávací akce: Seminář Informační zdroje na Internetu - instruktáž k vyhledávání v katalozích knihoven a dalších informačních zdrojích na Internetu
Další akce: Anketa mezi uživateli Internetu ve studovnách

Ústí nad Orlicí - Městská knihovna, Příkopy 376, telefon: 0465/521168

Školení pro veřejnost: Každý čtvrtek v březnu tj. 2.,9.,16.,23.,30.3 od 15-16 hod. v hudebním oddělení knihovny přednáška o Internetu a možnostech jeho využití - akce pro všechny, kteří dosud nemají přístup, zejména - senioři, zdravotně postižení, ženy v domácnosti

Vacov - Obecní knihovna, telefon: 0339/431 180

Dny Internetu a vzdělávací akce: Každý čtvrtek na Internetu: 2.3.a 30.3. Den otevřených dveří (slevy), 9.3. Co je Internet? (děti), 16.3. Nebojme se Internetu (senioři), 23.3. Internet - informace pro každého

Velké Meziříčí - Městská knihovna, Náměstí 11, telefon: 0619/522072

Dny Internetu: Slevy, dny otevřených dveří, bezplatné akce
Vzdělávací akce: Besedy o Internetu

Veselí nad Moravou - Městská knihovna, nám. Míru 667, telefon: 0631/ 32 25 12

Dny Internetu: 15.3. - Den otevřených dveří

Vrbno pod Pradědem - Městská knihovna, Sadová 312, telefon: 0646/75 16 49

Vzdělávací akce: seznámení maturantů Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem s Internetem - besedy

Vsetín - Masarykova veřejná knihovna, Svárov 714, telefon: 0657/619804

Dny Internetu: 1.-10.3. Týden Internetu pro seniory bezplatně, 13.-17.3. Týden pro školy - tvůrčí přístup k Internetu - miniseminář o tvorbě internetových stránek, 20.-24.3. Týden - ženy a Internet , 27.-31.3. Týden - Internet pro zdravotně handicapované
Další akce: 2.3. klavírní koncert výtěžek koncertu věnován na podporu internetového pracoviště pro nevidomé

Všechovice - Místní knihovna, telefon: 0642/22 26 28

Dny Internetu: Den otevřených dveří 9.3.

Vyšší Brod - Městská knihovna, Míru, telefon: 03374385

Školení pro veřejnost: 15.3.1999 Nebojte se Internetu . Odpoledne s Internetem pro všechny trochu dříve narozené

Zlín - Knihovna Františka Bartoše, třída Tomáše Bati 204, telefon: 067/721 30 24

Další akce: Rozšíření počtu studijních míst s možností připojení k Internetu, zavedení a prezentace nové služby: prolongace e-mailem. Vytvoření nové stránky odkazů na informační zdroje veřejné správy, především se vztahem k regionu. Anketa na www S čím jsem spokojen a co mi chybí v této knihovně?

Znojmo Městská knihovna, Zámečnická 9, Telefon: 0624/222950

Dny Internetu: Slevy Internetu: dopoledne 50 %,odpoledne 25 %. Bezplatný přístup k Internetu pro děti a studenty v době školních prázdnin (13. - 17. 3.), úvodní proškolení. Bezplatný přístup k Internetu pro seniory v dopoledních hodinách, úvodní proškolení. včetně úvodního proškoleni
Školení pro veřejnost: Z knihovny do světa aneb poprvé na Internetu úvodní školení
Vzdělávací akce: Evropská unie na Internetu , Studium v Rakousku , Přečti si na Internetu , Surfaři doporučují výběry zajímavých adres. Internet v knihovně objektivní potřeba nebo plýtvání peněz seminář pro knihovníky a obecní úřady
Další akce: Soutěže pro děti: Najdi své město na Internetu , Znám Internet? , seznam zvukových knih na www, Ekofilmotéka na webu

Žacléř Městská knihovna, Na pilíři 204, telefon: 0439/776682

Dny Internetu: Dny otevřených dveří od 1.3.- 31.3. Všichni zájemci se mohou zdarma seznámit s prací na Internetu pomocí trenažéru

Žďár nad Sázavou - Knihovna M.J. Sychry, Havlíčkovo nám. 5, telefon: 061/623327

Dny Internetu: Celý měsíc sleva pro děti na 5,-Kč/ 30 min.- čtyři dny překvapení - utajené dny pro bezplatné poskytování přístupu k Internetu
Školení pro veřejnost: 1.3. konzultační den k Internetu 13.00 - 18.00 hod., 6.3. prezentace Internetu ve 13.00, 15.00 a 17.00 hod., 21.3. Internet pro děti s konzultaci 13.00 - 18.00, 29.3. prezentace Internetu ve 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
Další akce: 14.3. od 10.00 hod. slavnostní otevření pracoviště pro zrakově handicapované

Ždírec nad Doubravou - Středisková knihovna, telefon: 0451/23 351

Dny Internetu: Den otevřených dveří , amnestie pro nepořádné čtenáře, výstava dětských kreseb žáků školní družiny, přihlášení nových čtenářů zdarma
Školení pro veřejnost: Internet váš rádce a pomocník , Internet pro odvážné ženy

Na základě podkladů knihoven zpracovali:
Anna Stöcklová, Bedřiška Štěpánová, Vít Richter
16.2.2000
Dotazy: vit.richter@nkp.cz