Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Sdružení BMI
Výzkumy o Internetu
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
Demokracie on-line
Tiskové zprávy
Kontakty
ENGLISH SUMMARY
Archiv

od: 
do: 


Valašské Meziříčí spojuje svoji perspektivu s Internetem
(BMI)

Slavnostními fanfárami před městskou knihovnou a besedou a autogramiádou s autory knihy Internet: podnikatelská příležitost, nebo hrozba? začaly v pondělí 19. března Dny Internetu ve městě Valašské Meziříčí. K jejich pořádání se spojily Městský úřad, městská knihovna, základní a střední školy ve městě a místní firmy. O Valašském Meziříčí platí, že Internet se zde již stává součástí dlouhodobějších plánů rozvoje města.

Vloni při budování horkovodných rozvodů zajistil Městský úřad, aby současně bylo položeno 40 km ochranných trubek pro budoucí položení optických kabelů metropolitní datové sítě, propojující téměř 300 objektů.

„Přímé propojení jednotlivých objektů umožní nasadit moderní informační systém města, aby jeho představitelé měli přístup ke všem potřebným dokumentům a výsledkům hospodaření města v reálném čase. Totéž se týká všech ostatních státních institucí. Chceme například konečně zprovoznit jednotný geografický informační systém, na kterém pracujeme již tři roky. Výsledkem bude integrovaný informační systém a také integrovaný záchranný systém,“ uvedl zástupce starosty Josef Matocha.

Metropolitní datová síť by měla přinést novou kvalitu přenosu dat, videa, videokonferencí, úsporu telefonních poplatků, školy budou moci nabídnout nové způsoby vzdělávání, s úřady bude možno komunikovat elektronicky, vzniknou tak i nové pracovní příležitosti spojené s nabídkou nových služeb a nových možností v obchodování, cestovním ruchu. Představitelé města očekávají, že to vše umožní také nové formy a způsoby řízení organizací v podnikatelské sféře a učiní město atraktivnějším pro zahraniční investory.

Proto ve Valašském Meziříčí využili projektu Březen – měsíc Internetu a v jeho rámci připravili Dny Internetu, během kterých seznámí širokou veřejnost s možnosti nového média. V průběhu týdne se uskuteční odborné semináře o perspektivách rozvoje Internetu v českém školství, o Internetu v cestovním ruchu, soutěže o titul Surfař Valmezu a o nejlepší webové stránky se vztahem k Valašskému Meziříčí. Školy připravily množství přednášek a seminářů a praktických ukázek práce s Internetem, zájemci se s ním budou moci seznámit také v knihovně, kde se uskuteční prezentace pro začátečníky, seniory či maminky. Ty mohou přijít i s malými dětmi, jejich hlídání je zajištěno v oddělení pro mládež.

Například internetové centrum pro volný čas mládeže při ZŠ Šafaříkova umožnilo v pondělí 19. března zájemcům z řad nezaměstnaných prohlédnout si nabídky zaměstnání na internetových stránkách, a to s pomocí pracovníků školy. Ve čtvrtek odpoledne je centrum otevřeno pro děti z Dětského domova a poté pro zájemce z Domu dětí a mládeže, večer je zajištěn odborný výklad s předvedením Internetu pro bývalé učitele – důchodce.
Komentáře ke článku


 
Hlavní partneři

Mediální partneři

Odborní partneři