Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Sdružení BMI
Výzkumy o Internetu
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
Demokracie on-line
Tiskové zprávy
Kontakty
ENGLISH SUMMARY
Archiv

od: 
do: 


Internet napomáhá v Českém Krumlově rozvoji občanské společnosti
(BMI)

Elektronické obchodování a úloha Internetu v občanské společnosti jsou dvě hlavní témata Dnů Internetu v regionu Český Krumlov, které se uskuteční poslední březnový týden. Na semináři o elektronickém obchodování bude 26. března mimo jiné představena a oficiálně spuštěna aplikace reality.ckrumlov.cz, která v rámci projektu „Obec pro investory – investoři pro obce“ doplní Oficiální informační systém regionu Český Krumlov o modul on-line prodeje realit. Prodej probíhá ve spolupráci s firmou Reality Krumlov. Kromě komplexního prohledávače nabídky je každá stránka obce doplněna o nabídku realit k prodeji či pronájmu na jejím katastru. Oficiálně bude také uveden do života objednávkový systém ubytování v regionu Český Krumlov.

Jak může Internet napomoci řešení palčivých problémů současnosti, naznačuje Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Na adrese otacivehlediste.ckrumlov.cz je shromážděno téměř 100 oficiálních dokumentů a stanovisek vztahujících se k výstavbě hlediště z let 1960 až 2001. Takový soubor informací s možností vložit k libovolné z nich vlastní komentář nemůže nikdo získat jinde než právě na Internetu. Od 1. února, kdy bylo internetové diskusní fórum otevřeno, se na něm soustředilo 47 názorů a stránky zaznamenaly téměř 4,5 tisíce přístupů. Ve středu 28. března se uskuteční od 17 hodin v Prokyšově sále Prelatury veřejná diskuse nad výstupy z tohoto fóra s představiteli zainteresovaných subjektů.

Výsledky výzkumu „Informační potřeby a vztah k Internetu u obyvatel malých sídel s vazbou na činnost veřejných knihoven“, který probíhal na zadání Národní knihovny Praha mj. i na území okresu Český Krumlov, představí v pátek 30. března v Českém Krumlově ředitelka agentury DEMA Bohumíra Jozífková.

Řadu dalších akcí připravily knihovny okresu Český Krumlov – například v Kaplici spuštění elektronického výpůjčního protokolu, v Českém Krumlově zahájení provozu Internetu ve dvou pobočkách městské knihovny (Plešivec a Mír). Kromě toho bude poslední březnový týden na osmi místech regionu zajištěn přístup na Internet pro veřejnost zdarma.

Český Krumlov je posledním regionem, ve kterém se v rámci projektu Březen – měsíc Internetu uskuteční Dny Internetu. První týden proběhly v okrese Děčín, poté převzala štafetu Jihlava, kterou vystřídalo město Valašské Meziříčí.
Komentáře ke článku


 
Hlavní partneři

Mediální partneři

Odborní partneři