Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Sdružení BMI
Výzkumy o Internetu
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
Demokracie on-line
Tiskové zprávy
Kontakty
ENGLISH SUMMARY
Archiv

od: 
do: 


Internet pomáhá ulehčit situaci zdravotně postiženým
(BMI)

Zprostředkování práce pro zdravotně hendikepované je poslední novinkou na pracovním portálu www.prace.cz. Firma LMC Jobs připravila tuto možnost ve spolupráci se sdružením BMI, organizacemi pomáhajícími zdravotně postiženým a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Specializovaná část portálu www.prace.cz se pokouší spojit zaměstnavatele, kteří mají o zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností (ZPS) zájem, a zdravotně postižené, kteří hledají vhodnou práci.

"Internet je pro mnohé zdravotně postižené účinným prostředkem, jak zmírnit jejich hendikep. Motto letošního ročníku Března – měsíce Internetu znělo Internet je pro každého. Jsme proto rádi, že se právě v březnu podařilo uvést do provozu tento modul. Nyní už se začíná zaplňovat reálnou nabídkou pracovních míst,“ uvedl Jaroslav Winter, prezident sdružení BMI.

Firma LMC Jobs před měsícem zkoumala zájem a postoj zaměstnavatelů. "Příjemně překvapující jsou reakce zaměstnavatelů, kteří dávají přednost zaměstnání osoby se ZPS před odvodem peněz do státní pokladny. Poplatek státu nemůže vyvážit příležitost byť pro jednoho člověka, který tím získá motivaci v nelehké životní situaci," dodal Ladislav Jakubička, vedoucí tohoto projektu. Přestože je zprostředkování práce pro tuto skupinu velmi problematické, pokusili se všichni zúčastnění navrhnout jednoduché řešení. Osoby se ZPS, resp. organizace, které jim pomáhají, mohou zdarma inzerovat svůj zájem o práci. Stejně tak zaměstnavatelé zde mohou bezplatně nabízet pracovní uplatnění těmto zájemcům.

Jedním z oslovených zařízení je Modrý klíč, který zaměstnává pracovníky s mentálním postižením. Renata Rokůsková, vedoucí chráněných dílen, tuto iniciativu hodnotila velmi kladně. „Z hlediska organizací, které zajišťují práci pro osoby s postižením, je problematická oblast kontaktu a komunikace s firmami, které mohou vhodnou práci poskytnout. Právě v této věci může Internet hodně pomoct, protože nabízí možnost pohotového zprostředkování chybějících informací.“

„Z našeho pohledu samozřejmě vítáme a podpoříme každou snahu o pracovní uplatnění těžko umístitelných uchazečů o práci. Tento projekt může přinést mnoho užitečných informací pro zdokonalování aktivní politiky zaměstnanosti.“ uvedla Jana Majerová z Ministerstva práce a sociálních věcí, která má ZPS v kompetenci.

Přímý vstup na stránky sekce je na http://zps.práce.cz.

Pro sdružení BMI, které je organizátorem projektu Březen – měsíc Internetu, se právě možnosti Internetu ve vztahu ke zdravotně postiženým stávají předmětem zájmu pro nejbližší období.

„Rádi bychom soustředili pozornost veřejnosti i na další možnosti, jak Internet může ulehčit hendikepovaným jejich situaci," uvedla výkonná ředitelka BMI Irina Zálišová. „Snažíme se například nyní pomoci Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR uskutečnit její projekt Blind Friendly Web. Jeho cílem je nabídnout tvůrcům webových stránek metodický návod na zpřístupnění stránek nevidomým a těžce slabozrakým uživatelům, vytvořit značku Blind Friendly a udělovat ji těm serverům, jejichž stránky obstojí v testu přístupnosti, který budou provádět samotní nevidomí uživatelé. Dále existuje řada internetových služeb, které chceme uvést do většího povědomí veřejnosti. Například portál Bez bariér (www.bezbarier.cz) shromažďuje informace o tom, kde je ve větších českých městech bezbariérový přístup do dopravních prostředků, institucí a úřadů, na veřejné WC, do kin, divadel a dalších významných objektů, do pošt, bank a nákupních center.“
Komentáře ke článku


 
Hlavní partneři

Mediální partneři

Odborní partneři