Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Sdružení BMI
Výzkumy o Internetu
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
Demokracie on-line
Tiskové zprávy
Kontakty
ENGLISH SUMMARY
Archiv

od: 
do: 


Ohlédnutí za 4. ročníkem BMI
(BMI)

Zhruba o 68 procent se zvýšil oproti loňskému roku počet uživatelů českého Internetu. Ukázalo to tradiční měření návštěvnosti vybraných tuzemských serverů, které již třetí rok po sobě v rámci Března – měsíce Internetu provedla společnost Acron Communications. Na dnešní tiskové konferenci v Praze byly oznámeny také další výsledky čtvrtého ročníku tohoto projektu na podporu Internetu v ČR.

Během března bylo alespoň jednou minimálně na jednom z 27 sledovaných serverů identifikováno 1,95 milionu unikátních návštěvníků. To je o 68 procent více oproti březnu 2000 a o 228 procent více ve srovnání s březnem 1999.

Jak uvedli představitelé sdružení BMI, v duchu motta Internet je pro každého přinesl 4. ročník projektu Březen – měsíc Internetu stovky akcí zaměřených na nejrůznější skupiny obyvatel. Vybrat si mohli začínající i pokročilí uživatelé Internetu i občané, kteří dosud neměli příležitost se s Internetem seznámit. Ti v hojném počtu využili především bohatou strukturovanou nabídku více než 100 knihoven z 92 měst a obcí po celé republice a poprvé si vyzkoušeli Internet, nechali si předvést a vysvětlit jeho možnosti. Oproti minulému roku se výrazně zvýšil zejména zájem seniorů.

V rámci Měsíce Internetu, jehož hlavními partnery byly letos společnosti Bonton, Intel, Komerční banka a World Online, mediálními partnery Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Hospodářské noviny a portál MSN.ATLAS.CZ a odbornými partnery IDG a Internet servis, se během března uskutečnila také řada odborných konferencí s různým zaměřením. Celkem 1475 registrovaných účastníků navštívilo 26. a 27. března v Hradci Králové konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, kde se za účasti představitelů vlády a řady politiků seznámili s aktuálním stavem zavádění Internetu v této oblasti. Mimořádný zájem odborné školské veřejnosti vyvolala konference Internet do škol – a co s ním?, kterou na výstavě Schola Nova uspořádalo 22. března sdružení BMI. Poprvé na ní byla veřejnosti představena I. etapa realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, na kterou má letošní státní rozpočet přispět částkou 1,8 miliardy korun.

Z několika vesměs úspěšných konferencí a seminářů pro podnikatelskou sféru se setkala s největším ohlasem konference Internet & Business Live, na níž se účastníci 6. března v Praze seznámili s fungujícími obchodními modely na Internetu.

Velice se vydařil také 2. ročník dětské konference Junior Internet, kterou pro děti pořádaly s pomocí sdružení BMI samy děti. Na konferenci se objevily opět nové talenty a některé jejich projekty dokonce s úspěchem konkurují profesionálním aplikacím na českém Internetu. Velkému zájmu se těšila rovněž Noc nejen s Andersenem, kterou uspořádal Klub dětských knihoven v noci z pátku 30.3. na sobotu 31. března. Děti během ní ve třicítce knihoven prožily pestrý program inspirovaný světem pohádek, zúčastnily se internetové soutěže na stránkách www.albatros.cz a navzájem si sdílely zážitky přes Internet prostřednictvím speciální konference.

Zvlášť bohatý program věnovaný Internetu připravili v děčínském okrese, Jihlavě, Valašském Meziříčí a regionu Český Krumlov, kde se v průběhu března postupně uskutečnily Dny Internetu, zaměřené především na aktuální potřeby daného města či regionu. Například v Českém Krumlově si vyzkoušeli možnosti demokracie online v záležitosti otáčivého hlediště, které je zde předmětem mnoha debat i vášní. Shromáždili na internetové stránky http://otacivehlediste.ckrumlov.cz na 100 dokumentů týkajících se této problematiky, zveřejnili stanoviska zainteresovaných organizací a řady osobností a otevřeli internetové diskusní fórum, ve kterém mohli vyjádřit své názory občané. Na závěr se pak uskutečnilo setkání občanů s kompetentními odborníky a nyní poslouží internetové Fórum k otáčivému hledišti k prezentování návrhů na řešení celé záležitosti a k diskuzi o nich.

K praktickému seznámení veřejnosti s problematikou elektronického podpisu přispěla soutěž Digitální fotoaparát za digitální podpis, kterou vyhlásila společnost SkyNet. Její certifikační autorita vydala pro účely soutěže na 1400 certifikátů, které soutěžící měli použít pro digitální podepsání odpovědi, zaslané elektronickou poštou. Ukázalo se, že elektronický podpis činil některým uživatelům Internetu potíže a že aplikace, které jej budou používat, budou muset být uživatelsky co nejjednodušší.

Během března byla uvedena do provozu na pracovním portálu www.prace.cz speciální část určená ke zprostředkovávání práce pro zdravotně hendikepované. Firma LMC Jobs připravila tuto novinku ve spolupráci se sdružením BMI, organizacemi pomáhajícími zdravotně postiženým a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pro sdružení BMI, které je organizátorem projektu Březen – měsíc Internetu, se právě možnosti Internetu ve vztahu ke zdravotně postiženým stávají předmětem zájmu pro nejbližší období. „Rádi bychom soustředili pozornost veřejnosti i na další možnosti, jak Internet může ulehčit hendikepovaným jejich situaci,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci prezident BMI Jaroslav Winter.

Další aktivitou BMI je cyklus seminářů a výzkumů o e-businessu, který připravuje v sedmi regionech ve spolupráci s Hospodářskými komorami. První proběhne již 17. května v Brně.
Komentáře ke článku


 
Hlavní partneři

Mediální partneři

Odborní partneři