Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Sdružení BMI
Výzkumy o Internetu
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
Demokracie on-line
Tiskové zprávy
Kontakty
ENGLISH SUMMARY
Archiv

od: 
do: 


Kolik je vlastně uživatelů českého Internetu
(BMI)

Během tradičního březnového měření návštěvnosti vybraných tuzemských serverů zaznamenala společnost Acron Communications 1 955 121 unikátních návštěvníků. Znamená to, že existuje už kolem dvou milionů uživatelů Internetu v ČR? Co vlastně tyto údaje říkají, jak by se měly interpretovat?

Předně je třeba uvést, že způsob sběru a vyhodnocování údajů při těchto průzkumech je založen na metodě externího sledování návštěvnosti vybraného vzorku předních českých serverů s využitím cookies. To znamená, že pojem unikátní uživatel představuje ve skutečnosti unikátní nastavení prohlížeče, s jehož pomocí uživatel přistupuje na Internet. Jestliže se tedy uživatel připojuje na Internet například z domova a ze zaměstnání, objeví se ve statistice dvakrát. Naopak pokud se z jednoho počítače s jedním nastavením prohlížeče připojuje více uživatelů, jsou identifikováni jako jeden uživatel.

Těžko hádat, zda výsledné zkreslení bude směrem nahoru nebo dolů, neboli zda je více těch případů, kdy jeden uživatel přistupuje do Internetu z více počítačů, než takových, kdy z jednoho počítače, resp. jednoho nastavení prohlížeče se připojuje více uživatelů. Proto je třeba brát výsledky tohoto průzkumu s určitou rezervou. Ostatně stejně jako výsledky výzkumů založených na jiných metodách, protože každá má své přednosti i omezení.

Diskutovat by bylo možné i o tom, koho vlastně považovat za uživatele českého Internetu. Ve výzkumu například nemohou být postiženi ti, kteří používají z Internetu jen elektronickou poštu. Předpokládejme však, že takových je jen zanedbatelný díl a že výběr 27 sledovaných serverů pokrývá z hlediska zájmů a zvyků uživatelů velmi široké spektrum, takže jen málokterý uživatel by se během měsíce nepodíval alespoň jednou na některý z nich a ušel tak výzkumnému sítu.

Zajímavé by možná bylo vědět, kolik z celkového počtu návštěvníků sledovaných serverů pochází ze zahraničí. Před rokem Acron Communications odfiltroval ty, jejichž IP adresy nebyly registrovány v doméně .CZ, a ukázalo se, že pak se počet uživatelů snížil na 84 % z celkového množství a počet jimi shlédnutých stránek činil 93 procenta. Protože jde o časově velmi náročnou operaci, letos ji už firma neprováděla. S jistotou se ovšem dá tvrdit, že identifikovaní návštěvníci představují uživatele českého Internetu, byť nepocházejí všichni z tuzemska.

Pro to, aby bylo možno vyvozovat z průzkumu nějaké použitelné závěry, je především důležitá skutečnost, že podle stejné metodiky a zhruba na stejném vzorku serverů se výzkum uskutečnil již počtvrté, a to v březnu 1999, březnu 2000, v září 2000 a nyní v březnu 2001. Dají se tedy již sledovat vývojové trendy. A svoji hodnotu má i to, že ve všech výzkumech byly sledovány nejen absolutní počty uživatelů, ale také další dvě kategorie, charakterizované intenzitou využívání Internetu. Jako běžní uživatelé jsou uváděni ti, kteří byli zaznamenáni alespoň v 5 dnech sledovaného měsíce. Pravidelní uživatelé pak byli zaznamenáni alespoň ve 12 dnech sledovaného měsíce.

Podívejme se tedy pod uvedeným zorným úhlem na výsledky, které přineslo sledování 27 vybraných tuzemských serverů letos v březnu. Za měsíc bylo alespoň jednou nejméně na jednom serveru identifikováno 1 955 121 unikátních návštěvníků. Počet uživatelů v březnu 2001 tak vzrostl oproti září 2000 o 23,6 %, v porovnání s březnem roku 2000 o 68,0 % a s březnem 1999 dokonce o 228 procent.

Týdenní průměr byl 963 984 (oproti září 2000 o 28,9 % více), průměr za pracovní den 361 756 (+ 23,8 %) a průměr za nepracovní den 192 927 uživatelů (+ 37,8 %). Opět je nejvýraznější nárůst počtu těch uživatelů, kteří přistupující k Internetu mimo pracovní dny, což je důsledek častějšího využívání Internetu v domácnostech.

Podíl aktivnějších uživatelů se nijak dramaticky nemění, oproti září 2000 spíše o něco poklesl. Běžných uživatelů bylo v březnu 2001 jen 31,5 % (v září 36,7 %) a pravidelných 12,4 % (13,2 %).

Na závěr uveďme 27 serverů, které se účastnily výzkumu:

atlas.cz
ceskenoviny.cz
email.seznam.cz
mapy.seznam.cz
mujweb.cz
novinky.seznam.cz
slovnik.seznam.cz
www.annonce.cz
www.auto.cz
www.bazar.cz
www.brezen.cz
www.escort.cz
www.fazole.cz
www.finance.cz
www.fudge.cz
www.grafika.cz
www.hokej.cz
www.idnes.cz
www.post.cz
www.reality.cz
www.redbox.cz
www.seznam.cz
www.seznamka.cz
www.vlak.cz
www.vltava.cz
www.volny.cz
zive.cpress.cz
Komentáře ke článku


 
Hlavní partneři

Mediální partneři

Odborní partneři