Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Knihovny nabídnou veřejnosti spoustu příležitostí k poznání Sítě sítí
19.2.2002

Knihovny po celé republice se stanou v březnu místy, která nabídnou zájemcům nejrůznější formy seznámení s internetem. Kolem 170  knihoven připravilo pestrý program, vycházející vstříc zájmům a potřebám v daném místě.  Následující přehled nejzajímavějších  akcí napovídá, že jejich organizátoři je připravují s chutí a vtipem. Kromě toho je možné vyhledávat v kompletním seznamu akcí podle měst, a to zde. Další informace je možné najít na stránkách www.ikaros.cz, kde jsou zveřejňovány tiskové zprávy knihoven.

 

Například v Chomutově pozvou každý čtvrtek do dětského oddělení maminky na mateřské dovolené. Zatímco dětem budou předčítat a nechají je  pohrát si  na počítači s cédéčkem, maminky zasvětí do práce s internetem a elektronickou poštou. V  České Bělé naopak děti předvedou svým rodičům, co už umí s internetem. Podobně v České Lípě zvou rodiče pod heslem S tátou, s mámou k internetu, v Domažlicích na dny otevřených dveří pro celou rodinu S rodinou na internet. Ve Stokách vyzvou děti, aby předvedly internet nejen svým rodičům, ale i prarodičům.   V Rokycanech se mohou těšit na posezení s internetem, při kterém se seznámí se stránkami o dětské výživě, výchově, ručních pracích,  maminky na mateřské dovolené.

 

Pro předškoláky i důchodce

V Novém Městě plánují jak juniorsurfing, což představuje seznámení s internetem pro děti z mateřské školy, tak seniorsurfing. Vůbec po loňském velkém zájmu důchodců pamatují na seniory v mnoha knihovnách a zpravidla zdarma – například v Dubňanech, v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, v  Benešově každou středu, v Horní Cerkvi po celý měsíc, ve Skutči a v Zábřehu  vždy v dopoledních hodinách., ve Velkých Bílovicích každý březnový pátek. Ve Zdounkách uspořádají besedu o internetu pro Klub důchodců. Tradičně pořádá lekce o využití internetu pro seniory také Městská knihovna ve Valašském Meziříčí, kam přichází vždy kolektivně 30 členů Klubu důchodců a další jednotlivci. V práci s internetem zaznamenávají pokroky, někteří chodí během roku pracovat s internetem i samostatně. V Hulíně nazvali svoji prezentaci pro Klub důchodců Internetem proti stáří.

 

V některých knihovnách  se postupně vystřídají snad všechny skupiny obyvatel, například v Českém Dubu pozvou dvakrát maminky na mateřské dovolené, dvakrát seniory, jindy nabídnou komukoliv vytvoření e-mailové schránky, pro děti od 6 do 15 let připraví soutěže. Dámskou jízdu pořádají každé úterý a pátek ve Varnsdorfu. V Kostelci nabídnou základní školení v rozsahu dokonce 10 hodin. Kroměřížská knihovna připravila i dyslektisurfing pro děti s poruchami čtení. 

 

Zdarma nebo se slevou

Většinou také bude internet v knihovnách v březnu buď se slevou, anebo zdarma. Zatímco v Havířově po celý měsíc bude moci každý strávit u internetu hodinu zdarma, v Berouně nabídnou každému bezplatně 15 minut, v Dolním Újezdě bude pro registrované čtenáře internet celý měsíc bezplatně, pro ostatní za poloviční poplatek, v Berouně zcela zdarma první a poslední březnový týden, každý čtvrtek zdarma v České Lípě, v Dobré je internet zdarma týden  o velikonočních prázdninách a děti mohou přijít i dopoledne.

 

 Za symbolický desetihaléř bude přístup k internetu v Rožnově pod Radhoštěm. V Tlučné mohou mít zájemci  internet i s instruktáží zdarma  vždy v pondělí a ve středu, v Hroznové Lhotě každý pátek, v Urbanicích celý březen.  Ve Znojmě poskytnou internet zdarma po celý měsíc dětem do 15 let, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům, v Opavě handicapovaným uživatelům.

 

Odborné instruktáže

Zpřístupnění plnotextových databází ProQuest, EBSCO plánují v Benešově, v České Lípě navíc ještě databází KnowEurope a Anopress, každý pátek dopoledne bude v Českém Těšíně instruktáž k vyhledávání v elektronické Sbírce zákonů a dalších databázích. Prezentaci elektronických informačních zdrojů, zejména medicínských chystají v Ústřední knihovně Lékařské fakulty MU v Brně. Ve Vsetíně budou předvádět databáze Anopress, ProQuest a další zejména pro studenty středních škol, v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích databázi KnowEurope pro veřejnost a zájemce ze státní správy a samosprávy. Stejné databáze budou předvedeny také pracovníkům Magistrátu města Jihlavy. V Liberci se zaměří na seznámení se zdroji Evropské unie na internetu.

 

Zřízení e-mailové adresy budou nabízet v Českém Krumlově, Dolním Újezdě. V Hodoníně  každé pondělí chystají prezentaci Než se vypravíte na úřad.  Od 1. do 15. března otevře dveře virtuální knihovny ProQuestina Ústřední knihovna Univerzity Karlovy ve spolupráci se společností Albertina icome Praha.

 

 

Pro zdravotně postižené i nezaměstnané

Moravská zemská knihovna v Brně prodlužuje celý březen provoz studovny elektronických médií v pracovní dny od 19 do 22 hodin, v sobotu od 9 do 16.30, vždy zdarma. Připravuje také instruktáže pro zrakově postižené uživatele knihovny. Seznámení s nabídkou služeb pro slabozraké a nevidomé (digitální zvětšovací lupa) plánují v Pelhřimově.

 

Instruktáž pro nezaměstnané, jak si najít přes internet práci, nabízí zdarma knihovna v Břeclavi, ve Vsetíně, ve Ždírci nad Doubravou, v Humpolci. V Holicích v Čechách budou propagovat veřejný internet v knihovně letákem rozmístěným po městě a ve školách a články v regionálních a místních novinách.  Knihovna v Teplé bude propagovat svoje akce v Tepelském zpravodaji. V Dolním Újezdě zveřejní pozvánku na akce BMI v Obecních novinách, která obdrží každá domácnost. V Jirkově připravili informační a propagační materiál pro žáky základní školy.

 

Nové služby

Březen je také příležitostí pro zahájení nových služeb. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spustí rozšířené on-line služby – prohlížení čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace prostřednictvím internetu.  V Rožnově pod Radhoštěm nazvali svoji novou službu Knihovník on-line – umožní uživatelům kontaktovat přes webové stránky službu konajícího knihovníka. Webový katalog knihovny zpřístupní v Soběslavi.

 

Do nového ročníku BMI s novou webovou stránkou vstoupí táborská knihovna. Ve Zlíně zavádějí zasílání seznamů novinek knihovního fondu a aktuálních informací e-mailem. V Havlíčkově Brodě zahájí činnost Výukové centrum vzdělávacími kurzy v dovednostech pro práci s informačními a komunikačními technologiemi na úrovni ECDL („Evropského počítačového řidičáku“).

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové rozšiřuje od 1. března přístup k internetu na 17 počítačů v půjčovně. Okresní knihovna v Hradci Králové zpracuje leták s vybranými webovými stránkami s hudební tematikou a další s přehledem praktických internetových adres pro občana Hradce Králové. V Loučce představí elektronické zpracování fotografií. V Pardubicích zavádějí zamluvenkovou službu pomocí e-mailu nebo SMS.

 

Školení pro knihovníky

Knihovny, zejména ty větší, pamatují taky na knihovníky, a uspořádají pro ně různá školení. Například v Rožnově pod Radhoštěm seminář pro knihovníky z místních knihoven na Rožnovsku, v Rýmařově pro knihovníky na Rýmařovsku, v Domažlicích pro knihovníky místních knihoven okresu a představení informačních databází pro knihovníky profesionálních knihoven okresu.  Šumperská knihovna pozve k posezení u počítače nad stránkami internetu knihovníky místních knihoven nově napojených na internet. Okresní knihovna v Hradci Králové uspořádá burzu internetových zkušeností pro knihovníky obecních knihoven okresu. V Kostelci nad Orlicí hodlají proškolit pracovníky základních knihoven ze 20 až 25 obcí.

 

Zkrátka nepřijdou ani pracovníci obecních úřadů. Seminář pro ně se uskuteční například v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. V Rokycanech nabídnou základní instruktáž  pro pracovníky veřejné správy výměnou za informační materiály o obcích pro informační středisko.

 

Soutěže

V březnu se bude v knihovnách také soutěžit ve všem možném a o různé ceny. V Sokolově vyhlašují soutěž o logo Okresní knihovny, ve Štítech připravili  výtvarnou soutěž Internet očima dětí. Internet – můj pomocník při vzdělávání se jmenuje soutěž, kterou pořádá dětské oddělení humpolecké knihovny. Knihovna v Karlových Varech připravila literární  soutěž pro děti na několik témat spojených s počítačem.

 

V Kostomlatech pod Milešovkou budou soutěžit o nejhezčí kraslici s vyhledáním předloh v publikacích knihovny a na internetu, a to v kategoriích mateřská škola, základní škola 1. a 2. stupeň a Výchovný ústav mládeže. Vítěz ankety  Státní technické knihovny získá roční užívání STK a přístup na internet v počítačové studovně bez poplatku.

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU