Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


BMI sdružení udělilo cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb novoměstským stránkám
26.3.2002

Cenu veřejnosti  udělenou BMI sdružením získaly v soutěži Zlatý erb  internetové stránky Městského úřadu Nové Město na Moravě (www.nmnm.cz). BMI vybíralo nejlepší stránky ze 30 webů, které obdržely v hlasování veřejnosti relativně  nejvíce hlasů ze 242 přihlášených.  

Oceněné stránky poskytují veřejnosti v přehledné podobě množství užitečných informací, jsou každodenně aktualizovány a umožňují oboustrannou komunikaci mezi občany  a představiteli města. O živém zájmu uživatelů o stránky svědčí  návštěvní kniha a diskusní fórum. Občané mohou použít také elektronickou podatelnu.  Zvláštní pozornost si zaslouží sekce pro těžce zrakově postižené uživatele, která byla portálem Blind Friendly Web oceněna jako 100% přístupná. Celkově je na stránkách patrné značné zaujetí a nápaditost tvůrců. Dá se očekávat, že webovou kameru a fotoaparát Creative PC-CAM 600, který obdrželi současně s oceněním, budou umět využít k tomu, aby dali nahlédnout veřejnosti do dění ve městě ještě přitažlivěji.

První cenu v jednotlivých kategoriích soutěže Zlatý erb, pořádané Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR, převzali při slavnostním vyhodnocení na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové představitelé Magistrátu hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz), obce Pozlovice (www.pozlovice.cz)  a Informačního serveru ŠumavaNet.cz (www.sumavanet.cz). Zvláštní cenu ministra vnitra Stanislava Grosse za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky obdrželo  Sdružení obcí Orlicko (www.orlicko.cz).  

Pro udělení Ceny veřejnosti se BMI rozhodlo nikoliv náhodou. Již řadu let se  zabývá jako  sdružení fyzických a právnických osob podporou rozvoje internetu v ČR, inspiruje širokou veřejnost, aby se zajímala o toto moderní komunikační a informační médium. Také v oblasti využívání internetu ve veřejné správě připravilo a uskutečnilo BMI několik akcí   a projektů. Patří mezi ně i konference ISSS, u jejíhož zrodu stáli zakladatelé BMI spolu se společností TRIADA, která se v dalších ročnících plně ujala jejího organizování. Počínaje prvním ročníkem konference usilovalo BMI o účast vrcholových představitelů státní správy, pro které v rámci konference pořádalo kulatý stůl „Na cestě k informační společnosti“. Nyní se účast odpovědných činitelů státní správy na ISSS stala samozřejmosti a sama konference nabyla evropského významu.

Z dalších již realizovaných akcí BMI je na místě připomenout například projekt  Pošlete mail svému poslanci, uskutečněný v roce 2000 ve spolupráci s  odborem informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Spočíval ve vytvoření internetové  aplikace pro zjednodušení komunikace občanů s poslanci (www.mail-poslanci.cz).

 Již dvě kola (krajské a okresní) má ze sebou projekt Internet na veřejně dostupných místech, který se zabývá zjišťováním nabídky a poptávky občanů po internetu a  informacích na 8 typech veřejně dostupných míst. Z rozsáhlých závěrů průzkumů byly již zpracovány konkrétní analýzy pro potřebu MV ČR, ÚVIS a jednoho z krajů, zaměřené především na podporu procesu internetizace veřejné správy.

Cílem dalšího projektu Veřejný Internet je zmapovat a označit speciálním znakem (v pilotní fázi samolepkou) místa, kde veřejnost může ať již za úplatu, nebo zdarma využívat internet. Projekt se realizuje pro Úřad pro veřejné informační systémy  a registrace míst s veřejně dostupným internetem stále probíhá na stránce www.uvis.cz. Zatím je takto zaregistrováno a označeno přes 700 míst. Připomeňme si, že počet míst veřejně dostupného internetu na 1000 obyvatel se stane jedním z referenčních ukazatelů pro sledování úspěšnosti v realizaci akčního plánu  pro eEUROPE+.

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU