Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Informační společnost by měla být přístupná i pro lidi se zdravotním postižením
15.3.2004

Na 130 účastníků z celé republiky a také z Belgie, Finska, Francie, Slovenska, Švédska a Velké Británie jednalo v sobotu 13. března v Kongresovém centru Praha  na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami o významu internetu pro lidi se zdravotním postižením. Upozornili na to, že bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší pro lidi s hendikepem obrovské  příležitosti, ale současně jim může připravit  řadu nových bariér.  Šlo o první ze šesti březnových konferencí zaměřených na různé uživatele, které proběhnou v rámci Měsíce internetu. Uspořádala ji občanská sdružení BMI, AISO a Křižovatka. 

Účastníci INSPO se dožadovali toho, aby vznikající informační společnost byla přístupná pro všechny. Současně názorně předváděli, že i lidé s velmi těžkým postižením jsou schopni internet efektivně používat a eliminovat tak svůj hendikep v přístupu k informacím a v možnosti komunikovat s okolím.  Nicméně v důsledku zrakového nebo těžkého tělesného postižení dochází u řady uživatelů internetu k významnému snížení rychlosti při ovládání počítače a tím i ke zvýšení poplatků za připojení.  Zavedení zvláštního  tarifu respektujícího tyto skutečnosti ze strany poskytovatelů služby by proto výrazně přispělo k většímu rozšíření elektronické komunikace u této skupiny osob. Jak ukázal výzkum v rámci projektu SIBIS, v České republice má přístup k internetu pouze 14 % respondentů s dlouhodobě trvající nemocí, zatímco v obecné populaci 38 % dospělých obyvatel.
 
Předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása v té souvislosti připomněl připravovaný návrh zákona o elektronických komunikacích, kde se počítá s možností slev z důvodu zdravotního postižení pouze pro chudé zdravotně postižené. Zdůvodnění tohoto návrhu je takové, že i mezi zdravotně postiženými jsou lidé úspěšní a bohatí. Podle Krásy by úvaha  měla jít tím směrem, že nevidomí potřebují podstatně více času při orientaci v internetové síti, že lidé s postižením  rukou pracují s počítačem podstatně pomaleji, ale hlavně že internet může být mnohdy jediný relevantní zprostředkovatel informací, může umožnit studium a zaměstnání. 

Podle nedávného výzkumu společnosti DEMA, který se zabýval osmi různými skupinami žen, obtížně umístitelnými na trhu práce, byla polovina zdravotně handicapovaných žen v posledních třech letech nezaměstnaná. Téměř jednoznačně nemohly najít práci pro své zdravotní postižení. Každá druhá (52 %)  z nich by byla ochotna pracovat doma přes počítač, teleworking je považován za velmi vhodný způsob zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

V sekci věnované internetu a zaměstnání zazněla řada příspěvků, které dokumentovaly různé přístupy při vzdělávání lidí se zdravotním postižením. Dospívá se k závěru, že ruku v ruce s počítačovou gramotností potřebují získat lidé s postižením také další kompetence umožňující jim uspět na trhu práce. Patří k nim informační gramotnost, schopnost trvale čerpat ze všech zdrojů informací nejdůležitější znalosti pro svou práci    i soukromý život, a tržní gramotnost, která jim umožní realizovat svoje znalosti a dovednosti v tržním prostředí.

Odstraňováním bariér v přístupu na webové stránky se zabývala druhá sekce. Zájemce   o tuto problematiku seznámil se zásadami tvorby přístupného webu Shadi Abou-Zahra, specialista W3C/WAI pro Evropu.

Hlavním partnerem konference INSPO byla společnost ABEL Computer, dalšími partnery LMC, organizace ERIS@, konferenci dále podpořily Kongresové centrum Praha, Aramark  a Guarant Ltd. Vysoká úroveň příspěvků a intenzivní zájem publika přiměly Milana Mačugu, ředitele firmy ABEL Computer, k příslibu stát se hlavním partnerem konference  i v příštím roce.
 
Konference INSPO je jednou ze šestí konferencí, které se uskuteční jako součást Března – měsíce Internetu. Organizátorem jeho 7. ročníku je BMI sdružení, záštitu poskytl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká pošta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna České spořitelny, projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ.

 


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti