Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Knihovny mají v březnu volný přístup do databází
27.3.2004

Ještě do konce března mají návštěvníci knihoven bezplatný přístup do databází Tam Tam firmy Anopress, databází České tiskové kanceláře Biografie, Česká republika, Země světa,  Evropská unie a encyklopedického portálu COTO.JE, který obsahuje Ottovu encyklopedii, Malou československou encyklopedii a Encyklopedii Universum. 

Kromě toho probíhají ve třech stovkách knihoven  v průběhu Března - měsíce Internetu stovky akcí k propagaci internetu  a četby pro nejširší veřejnost. Velký zájem je o aktivní školení základní počítačové gramotnosti a seznámení s internetem, zejména mezi seniory, ale nabídky knihoven využívají také ženy v domácnosti, lidé se zdravotním postižením a další zájemci.

V současné době je k internetu připojeno téměř 2000 knihoven. Více než tři čtvrtiny obyvatel České republiky žijí v místě, kde knihovna nabízí veřejný internet. Na druhé straně zůstává stále přibližně 4000 knihoven bez připojení k internetu. V naprosté většině jde o knihovny v malých obcích, kde je zřízení veřejné internetové stanice velmi obtížné.  Malé obce zpravidla nemají zpravidla dostatek finančních prostředků, ale ani kvalifikovaného pracovníka, který by tuto službu zajistil.  Z ekonomického hlediska je provoz veřejného internetu v malé obci velmi problematický, ale na druhé straně může být právě na malé obci veřejný internet jednou z cest, jak přijatelným způsobem působit na odstraňování překážek a bariér, které dělí značně rozsáhlou skupinu obyvatel od možnosti využívat internet a další informační technologie ke svému prospěchu.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti