Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Anketa Moje kniha na konci první etapy
8.4.2004

Jednou z aktivit Března - měsíce Internetu byla také anketa Moje kniha, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Současně s ukončením měsíce Internetu skončila první fáze ankety a bylo zveřejněno dosavadních 200 nejoblíbenějších knih. Nad tím, o čem  tento přehled vypovídá, se zamýšlejí Zlata Houšková a Vít Richter z Národní knihovny ČR.

V anketě Moje kniha hlasovalo zatím asi 36 200 osob (stav k 5.4.2004). Lze předpokládat, že většina hlasujících využila primárně nabídky knihoven a hlasovala zde buď elektronicky, nebo formou anketních lístků. Podle informací z 450 zapojených knihoven dává většina hlasujících přednost anketním lístkům, ať už proto, že si chce otázku rozmyslet v klidu doma, nebo z jiných důvodů. Hlasy těch, kdo dávají přednost „pevnému“ nosiči, ukládají do počítače pracovníci knihoven. Na druhé straně stovky lidí využívají možnosti elektronického hlasování.

Seznam 200 nejpopulárnějších děl v České republice v současné době vypovídá o tom, že:

• hlasy získala díla, z nichž více než polovina byla zfilmována nebo adaptována jako televizní seriál či inscenace. Převážnou většinu z uvedených 200 titulů zná tedy veřejnost i z filmové (televizní) podoby. Otázkou proto je, hlasovalo-li se opravdu o knižní podobě…

• Vede samozřejmě beletrie před tzv. non-fiction (nebeletristickou) literaturou. Většina z dosud hlasujících čtenářů tedy svou přízeň věnuje beletrii, především románům a novelám. Poezie se mezi dvěma stovkami nejoblíbenějších knih téměř nevyskytuje.

• Mezi hlasujícími bylo nepochybně velké procento dětí (jistě i vliv dobré práce knihoven s dětskými čtenáři) nebo těch, kteří mají vztah k literatuře pro děti či které četba pro děti v životě významně ovlivnila: literatura pro děti tvoří zhruba ¼ z celkového počtu 200 titulů. Přestože dnes už není striktně povinná literatura na řadě škol, „stálic“ povinné literatury najdeme v seznamu asi dvacítku. Je otázka, zdali povinná literatura v těchto případech nebyla tou jedinou, kterou respondent kdy přečetl:-).

• Významné místo zaujímá v seznamu tzv. „dívčí“ četba či četba „pro dívky“, z níž značná část je (jak víme z praxe knihoven) i četbou dospělých žen. Tvoří zhruba desetinu z 200 titulů. Přičteme-li i tzv. literaturu „pro ženy“, téměř pětina hlasů je určena dílům z této oblasti. Český fenomén jménem Lenka Lanczová (mimochodem profesí knihovnice) je nejčastěji se objevujícím jménem celého seznamu. Výsledek koreluje i se skutečností, že ženy v knihovnách jsou častějšími čtenářkami než muži.

• Žádnou další skupinu titulů nelze považovat za významně převládající. Oblíbený zůstává historický román v různých podobách, objevují se válečné romány a novely, sci-fi, několik hororů, dobrodružné příběhy. V seznamu se zatím objevuje poměrně málo titulů fantasy literatury. Otázkou ovšem je, zda se milovníci žánru již do hlasování pustili :-).

• Poměrně četné zastoupení má literatura humoristická v nejrůznějších podobách, a to v literatuře pro dospělé i pro děti.

• Samozřejmě nechybí současné hvězdy světové literatury: Rowlingová a její cyklus o Harry Potterovi, Tolkienova fantasy Pán prstenů a několik děl Paula Coelha včetně posledního v Čechách vydaného titulu. Na druhé straně však se však v seznamu objevují klasické evergreeny, a to jak české, tak světové. Najdeme zde (bohužel) díla podprůměrné literární hodnoty, ale i mimořádné literární skvosty. Potěšitelná je poměrně vysoká kvalita titulů dětské literatury (Čapek, Čtvrtek, Lindgrenová, Hofman), i když ani tady se nevyhneme titulům spíše slabým.

• Česká literatura má prvenství v oblibě, a to s vysokým náskokem před dalšími národními literaturami – téměř polovina titulů je českých. Druhou skupinou, která je preferována jak v evropském, tak ve světovém měřítku, jsou díla přeložená z angličtiny. Téměř tři čtvrtiny všech titulů se vejdou do těchto dvou jazykových proveniencí. Z Evropy vykazují přibližně stejný počet titulů literatura francouzská a německá (v obou případech jen o něco více než 10), většinou jde však pouze o klasiku, event. o literaturu pro děti. Z dalších literatur se sporadicky objevuje ruská a zcela výjimečně ostatní evropská: italská, švédská (knihy pro děti- Astrid Lindgrenové), švýcarská (rovněž „dětská trvalka“ Heidi J. Spyriové), ojediněle titul norský, polský, finský. A také pouze jediný titul slovenské literatury. Z ostatních světových literatur – s výjimkou zmíněného Brazilce Paula Coelha - je zastoupen kolumbijský a argentinský titul a své místo si vybojoval i nesmrtelný mnich Vátsjájana s indickou Kámasútrou. A to je vše.

Zatím.

Anketa Moje kniha má totiž za sebou pouze měsíc života. Odložila plenky a může růst a sílit. Takže všechno se může úplně změnit. Bude záležet na:
• aktivitě knihoven
• spolupráci médií
• na zájmu každého obyvatele České republiky

Koneckonců i my v Mojí knize hledáme „superstar“ – možná většího významu a delšího života :-)

Mimochodem, kdo z vás ještě neodevzdal svůj hlas na www.mojekniha.cz ?


Kontakty: PhDr. Vít Richter e-mail: vit.richter@nkp.cz           tel.221663338
                 Zlata Houšková  e-mail: zlata.houskova@nkp.cz     tel.221663330

 


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti