Published on www.brezen.cz (http://www.brezen.cz)

Kdo a co se skrývá za sdružením BMI

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 14:13

BMI sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce.
(pro podrobnou informaci o sdružení viz stanovy BMI [1])
Občanské sdružení BMI založili v červnu 1999 Jaroslav Winter, Irina Zálišová a Miroslav Forman, kteří se seznámili při tvorbě a organizování prvního ročníku projektu Březen – měsíc Internetu. Sdružení je otevřené jak pro personální, tak pro kolektivní členství. Aktuální seznam členů je uveden na konci dokumentu.
Během prvních pěti let svých aktivit sdružení organizovalo několik projektů, zaměřených na různé skupiny obyvatelstva. Nejznámějším z nich je každoroční kampaň Měsíc Internetu, která probíhá v březnu a obsahuje kolem 10 speciálních akcí, které pořádá nebo spoluorganizuje sdružení BMI, a stovek akcí různých partnerů, podporovatelů a příznivců Internetu po celé ČR. Podle údajů agentury Markent sedmý ročník projektu v roce 2004 oslovil 39 % obyvatel ČR.
Dále BMI sdružení zorganizovalo nebo iniciovalo v minulých letech řadu výzkumů, zabývajících se rozvojem internetu v ČR z různých aspektů. Podrobnosti o výzkumech [2].
Novým dlouhodobým projektem, zaměřeným na malé a střední firmy, se stala eBusiness Roadshow, série seminářů a průzkumů o e-businessu. První ročník se uskutečnil od května 2001 do ledna 2002 postupně v 7 krajích ČR a byl zakončen mezinárodní konferencí Go Digital [3] - firmy na přechodu k elektronickému podnikání, která se konala 23. května 2002 v Senátu ČR v Praze. Projekt umožnilo partnerství se společností TELE2 [4].
BMI sdružení se snaží podporovat vybrané internetově orientované projekty organizací zdravotně postižených občanů. V roce 2001 se stalo spoluzakladatelem Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (AISO [5]) a významně se podílelo na zorganizování konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami v září 2001, v březnu 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006. Z pověření AISO a díky grantu od společnosti CZ.NIC a později dotace od ministerstva informatiky se pustilo ve spolupráci s řadou partnerů do budování portálu bmi@brezen.cz [6].
Členy BMI sdružení v současné době jsou:

 


Source URL:
http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/kdo-a-co-se-skryva-za-sdruzenim-bmi