Published on www.brezen.cz (http://www.brezen.cz)

Cíl projektu Březen - měsíc internetu zůstává stejný: podpořit rozvoj internetu v ČR

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 14:59

Projekt vznikl se záměrem upozornit na obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to v České republice málokdo uvědomoval. Prvních osm ročníků akce Březen - měsíc internetu v letech 1998 až 2005 prokázalo, že aktivity tohoto druhu mají smysl a mohou být obecně prospěšné. Zájem veřejnosti o ně dokonce stále stoupá. V březnu 2005 navštívilo zhruba 1700 akcí ve 330 knihovnách kolem 47 000 obyvatel celé České republiky. Dalších 2500 zájemců navštívilo některou z odborných konferencí.

Osvědčil se princip otevřenosti projektu, do kterého se mohou zapojit všechny subjekty, jež sdílejí stejnou potřebu podpořit rozvoj internetu v České republice. Projekt má podobu každoroční vlny akcí a mediálních informací, které slouží různým skupinám obyvatel v souladu s konkrétními cíli jednotlivých podprojektů.

Projekt od třetího ročníku programově připravuje a zajišťuje sdružení BMI, které založili tvůrci projektu Březen – měsíc internetu. Sdružení BMI provádí celkovou supervizi, fundrising a nese odpovědnost za průběh kampaně. K realizaci projektu jsou využívány služby profesionálních PR, reklamních a výzkumných agentur.

Volba aktuálních témat, podpora médií a veřejnosti způsobily, že projekt Měsíc internetu přerostl v širokou národní kampaň. Podle průzkumu společnosti Markent v roce 2004 oslovil až 39 % dospělého obyvatelstva v ČR. Tvůrci projektu se snaží, aby se Měsíc internetu stal platformou vhodnou dobou nejen ke komunikaci posledních novinek v oblasti IT, ale rovněž příležitostí k zhodnocení celkového rozvoje informační společnosti, pokračování dialogu veřejné správy s občany.

Pod jednotícím mottem a logem se sdružují vlastní projekty sdružení BMI a projekty jiných organizací s podobnými cíli. Prezentují se tady projekty o využití Internetu v podnikání, ve vzdělávání, pro uživatele se zdravotním postižením, pro rozvoj měst a celých regionů. Nyní se připravuje 10. ročník, který se uskuteční v březnu 2007 s mottem Internet - výhoda pro znevýhodněné.  Záštitu nad ním převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. 


Source URL:
http://www.brezen.cz/cs/mesic-internetu/cil-projektu-brezen-mesic-internetu-zustava-stejny-podporit-rozvoj-internetu-v-cr