Published on www.brezen.cz (http://www.brezen.cz)

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

By admin
Vytvořeno 2006-12-29 15:20

Knihovny jsou tradičním a velmi významným protagonistou Března – měsíce internetu. V roce 2006 připravilo 370 knihoven v průběhu března pro veřejnost na 2690 akcí, kterých se zúčastnilo kolem 110 tisíc návštěvníků.

I v březnu 2007 nabídnou knihovny zájemcům široké spektrum akcí s cílem propagovat nejen internet jako takový, ale vhodným a mnohdy mimořádným způsobem spojit tradiční svět knihovny s živým a stále se měnícím prostředím internetu. Přehled  těchto aktivit vzniká na stránkách, které  připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. [1]
Na závěr Března – měsíce internetu pak chystá  Klub dětských knihoven SKIP Noc s Andersenem. Přehled míst, kde kouzelná noc zaměřená na podporu dětského čtenářství 30.3.2006 proběhne, je na webu Knihovny B. B. Buchlovana [2] v Uherském Hradišti, hlavního organizátora.


Source URL:
http://www.brezen.cz/cs/sekce/mesic-internetu/akce-v-knihovnach