Published on www.brezen.cz (http://www.brezen.cz)

EPMA - Agentura pro evropské projekty & management

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 14:09

Spolu s krajem Vysočina založilo BMI sdružení na podzim 2004 novou neziskovou organizaci EPMA – Agentura pro evropské projekty & management. Jejím cílem je podporovat rozvoj projektové spolupráce s evropskými regiony a mezi regionálními partnery směrem k znalostní informační společnosti.
Tento cíl se realizuje prostřednictvím různých aktivit výzkumného a propagačního charakteru, podpory projektového řízení a partnerství pro těsnější spolupráci organizací veřejné správy, výzkumných a podnikatelských komunit s občanskými iniciativami jak na Vysočině, tak v jiných regionech.
EPMA spolupracuje s významnými evropskými partnery, jako jsou ELANET/CEMR (European Local Authorities Network), ERIS@ (European Regional Information Society Association), PERQUIRIMUS (European experts’ network), EPSINet, e-FORUM Association, PRELUDE CHALLENGE framework etc.
Ředitelkou nové organizace se stala Dr. Irina Zálišová (zalisova@epma.cz [1]), kanceláře má EPMA v Praze 7, Jankovcova 53, tel. +420 234602268, webové stránky na www.epma.cz [2].


Source URL:
http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/epma/epma-agentura-pro-evropske-projekty-management