Published on www.brezen.cz (http://www.brezen.cz)

Kontaktní údaje

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 14:33

BMI sdružení

Česákova 424
182 00 Praha 8
tel. 245 006 515
e-mail: bmi@brezen.cz [1]
Jaroslav Winter, prezident BMI, winter@brezen.cz [2], 245 006 515, GSM: 777 807 727
Irina Zálišová, výkonná ředitelka EPMA/BMI, zalisova@epma.cz [3], 234 602 268, GSM: 602 548 202
Občanské sdružení BMI je nezisková organizace. Ministerstvem vnitra ČR byla zaregistrována 8. června 1999 pod čj. VS/1-1/40 354/99-R
IČO 69346968
DIČ CZ69346968
č. účtu 158549001/2400


Source URL:
http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/kontakty/kontaktni-udaje