www.brezen.cz - Hlavní akce http://www.brezen.cz/cs/taxonomy/term/10/0 cs Přehled hlavních akcí BMI 2007 http://www.brezen.cz/cs/sekce/mesic-internetu/hlavni-akce <p><strong>28.2.2007 - Tiskov&aacute; konference k zah&aacute;jen&iacute; BMI 2007, Sen&aacute;t Parlamentu ČR, Praha<br /> </strong><br /> <strong>3.3.2007 - Junior Internet, Fakulta humanitn&iacute;ch studi&iacute; UK, Praha</strong></p> <p>Dětsk&aacute; konference, kterou si vymyslely a s podporou BMI sdružen&iacute; samy organizuj&iacute; děti (sdružen&eacute; původně kolem dětsk&eacute;ho internetov&eacute;ho časopisu <a href="http://www.ezavinac.cz/">www.ezavinac.cz</a>, nyn&iacute; v občansk&eacute;m sdružen&iacute; Together Czech Republic). Osm&yacute; ročn&iacute;k se uskutečn&iacute; podruh&eacute; tak&eacute; v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Tuzem&scaron;t&iacute; z&aacute;jemci si mus&iacute; zajistit pozv&aacute;n&iacute; na z&aacute;věrečnou konferenci v Praze &uacute;čast&iacute; v někter&eacute; z internetov&yacute;ch soutěž&iacute; &ndash; vyhl&aacute;&scaron;eny byly JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText, v&scaron;echny v kategori&iacute;ch do 15 a 18 let. Podrobnosti jsou na <a href="http://www.juniorinternet.cz/">www.juniorinternet.cz</a>.<strong></strong></p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/sekce/mesic-internetu/hlavni-akce">číst dál</a></p> Hlavní akce Fri, 29 Dec 2006 16:19:11 +0100 admin 16 at http://www.brezen.cz