www.brezen.cz - Partneři http://www.brezen.cz/cs/taxonomy/term/12/0 cs Komerční, mediální a další partneři http://www.brezen.cz/cs/komercni_medialni_a_dal_i_partneri <p>Tak&eacute; des&aacute;t&yacute; ročn&iacute;k projektu Březen - měs&iacute;c Internetu se může uskutečnit jen d&iacute;ky podpoře řady&nbsp;partnerů.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Hlavn&iacute; partneři</p> <p></strong><a href="http://www.ibm.cz">IBM Česk&aacute; republika<br /> </a><br /> Společnost IBM je největ&scaron;&iacute;m v&yacute;robcem produktů a poskytovatelem služeb informačn&iacute;ch technologi&iacute; na světě, s v&iacute;ce než osmdes&aacute;tiletou tradic&iacute; v inovac&iacute;ch, kter&eacute; měn&iacute; n&aacute;&scaron; svět. Převažuj&iacute;c&iacute; činnost&iacute; IBM ČR je prodej &scaron;irok&eacute;ho spektra IT technologi&iacute; od serverů a syst&eacute;mů pro ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; dat až po software a IT služby včetně konzultačn&iacute;ch. K hlavn&iacute;m c&iacute;lům IBM patř&iacute; poskytov&aacute;n&iacute; komplexn&iacute;ch služeb syst&eacute;mov&eacute;ho integr&aacute;tora a prosazov&aacute;n&iacute; v&yacute;hod elektronick&eacute;ho obchodu do každodenn&iacute;ho života firem. Z hlediska sv&eacute;ho obchodn&iacute;ho obratu, rozs&aacute;hlosti sv&eacute; nab&iacute;dky či počtu zaměstnanců zast&aacute;v&aacute; IBM v česk&eacute;m prostřed&iacute; stejn&eacute; postaven&iacute;, jak&eacute; dos&aacute;hlo na cel&eacute;m světě.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/komercni_medialni_a_dal_i_partneri">číst dál</a></p> Partneři Tue, 09 Jan 2007 15:17:39 +0100 bmi 34 at http://www.brezen.cz