www.brezen.cz - Ostatní akce http://www.brezen.cz/cs/taxonomy/term/11/all cs Czechia.com slaví Březen - měsíc internetu se slevami 50 procent http://www.brezen.cz/cs/czechia_com_slavi_brezen_mesic_internetu_se_slevami_50_procent <p>CZECHIA.COM připravila pro sv&eacute; z&aacute;kazn&iacute;ky jedinečnou možnost z&iacute;skat webhosting se slevou 50%. V&scaron;echny objedn&aacute;vky webhostingov&yacute;ch programů realizovan&eacute; v&nbsp;měs&iacute;ci březnu budou m&iacute;t prvn&iacute; fakturaci služeb o polovinu levněj&scaron;&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/czechia_com_slavi_brezen_mesic_internetu_se_slevami_50_procent">číst dál</a></p> Ostatní akce Fri, 09 Mar 2007 20:58:52 +0100 bmi 51 at http://www.brezen.cz Spamový filtr tři měsíce bezplatně http://www.brezen.cz/cs/spamovy_filtr_tri_mesice_bezplatne <p>Podle posledn&iacute;ch průzkumů až 85 % př&iacute;choz&iacute; po&scaron;ty již tvoř&iacute; nevyž&aacute;dan&eacute; maily. Obranu proti tomu nab&iacute;z&iacute; antispamov&aacute; ochrana, kterou ned&aacute;vno spustil server Spamy.cz. V&nbsp;r&aacute;mci Března &ndash; měs&iacute;ce internetu slibuje bezplatn&yacute; tř&iacute;měs&iacute;čn&iacute; provoz každ&eacute;mu, kdo si tuto službu objedn&aacute; v&nbsp;průběhu března 2007.<br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/spamovy_filtr_tri_mesice_bezplatne">číst dál</a></p> Ostatní akce Mon, 26 Feb 2007 20:28:28 +0100 bmi 45 at http://www.brezen.cz Korespondenční soutěž INKOS 2007 pro zájemce se zdravotním handicapem http://www.brezen.cz/cs/korespondencni_soutez_inkos_2007_pro_zajemce_se_zdravotnim_handicapem <p>Již 4. ročn&iacute;k internetov&eacute; korespondenčn&iacute; soutěže INKOS 2007 vyhla&scaron;uje v&nbsp;březnu Krajsk&aacute; knihovna Vysočiny v&nbsp;Havl&iacute;čkově Brodě. Soutěž je určena v&scaron;em, kteř&iacute; se ve sv&eacute;m životě pot&yacute;kaj&iacute; s&nbsp;nějak&yacute;m zdravotn&iacute;m handicapem. T&eacute;matem je opět literatura, spisovatel&eacute; a kultura vůbec.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/korespondencni_soutez_inkos_2007_pro_zajemce_se_zdravotnim_handicapem">číst dál</a></p> Ostatní akce Mon, 26 Feb 2007 19:45:34 +0100 bmi 44 at http://www.brezen.cz Volný přístup ke službě LibraryPressDisplay http://www.brezen.cz/cs/volny_pristup_ke_sluzbe_librarypressdisplay <p>Společnost NewspaperDirect, Inc. nab&iacute;z&iacute; v r&aacute;mci akce Březen měs&iacute;c internetu v&scaron;em občanům a knihovn&aacute;m v Česk&eacute; a Slovensk&eacute; republice pln&yacute;, jen časově omezen&yacute; př&iacute;stup ke službě LibraryPressDisplay zdarma. Jde o online př&iacute;stup k v&iacute;ce než 330 titulům v 64 jazyc&iacute;ch z 35 zem&iacute;.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/volny_pristup_ke_sluzbe_librarypressdisplay">číst dál</a></p> Ostatní akce Mon, 26 Feb 2007 08:41:41 +0100 bmi 43 at http://www.brezen.cz Ostatní akce Měsíce internetu 2007 http://www.brezen.cz/cs/ostatni_akce_mesice_internetu <p>Na tomto m&iacute;stě se může objevit i akce, kterou chyst&aacute;te na březen 2007 u v&aacute;s. Stač&iacute;, když n&aacute;m o tom d&aacute;te zpr&aacute;vu na <a href="mailto:bmi@brezen.cz">bmi@brezen.cz</a>.<br /> Zat&iacute;m zde uv&aacute;d&iacute;me projekty, kter&eacute; s ohledem na leto&scaron;n&iacute; motto <strong>Internet - v&yacute;hoda pro znev&yacute;hodněn&eacute;</strong> budou propagov&aacute;ny na akc&iacute;ch v knihovn&aacute;ch.<br /> <strong><a href="http://www.helpnet.cz"><br /> </a></strong><br /> <strong><a href="http://www.helpnet.cz"><br /> </a></strong></p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/ostatni_akce_mesice_internetu">číst dál</a></p> Ostatní akce Fri, 29 Dec 2006 16:13:17 +0100 admin 14 at http://www.brezen.cz