Jednou z předností internetu je možnost snadno pořádat diskuzní fóra, do kterých se může zapojit libovolný počet účastníků z jakéhokoli místa zeměkoule. Byla by škoda, kdybychom této možnosti nevyužili právě v souvislosti s naším projektem. Pro začátek zadáváme následující témata, bude-li zájem rozšířit diskuzi o další, můžeme tak učinit.V odpovědích uvádějte, prosím, i svoje jméno a odkud jste.
  1. Cílem Března - měsíce internetu je mimo jiné ukázat na konkrétních příkladech, jakým způsobem už nyní může být v našich podmínkách internet užitečný v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Můžete uvést svoje vlastní dobré zkušenosti s ním a podnítit tak k následování i další, kteří možná dosud o těchto možnostech nevědí?
  2. Co vnímáte jako největší překážky rychlejšího rozšíření internetu v ČR? Znáte-li způsoby, jak je překonat, uveďte je.
  3. Jaké negativní zkušenosti máte s internetem, před čím můžete ostatní varovat?
  4. Objednali jste si už něco přes internet? Pokud ne, proč, co vás od nákupu on-line odrazuje? Jestliže ano, jak jste byli s nákupem spokojeni?

Prosím vstupte!!