Soudobý internet v ČR

Charakteristika minulého i očekávaného vývoje
Do roku 1998 vstoupila Česká republika s počtem 56 869 počítačů (IP adres) připojených k Internetu. Je to málo, nebo hodně? A co vůbec toto číslo vypovídá, není důležitější to, jak účinně je u nás internet využíván, než kolik má uživatelů?
Vzhledem k technické povaze problému nedokáže nikdo přesně určit, kolik počítačů, natož uživatelů má přístup k internetu. Statistika uvádí jen počet IP adres. Skutečný počet počítačů a uživatelů s přístupem k internetu je několikrát větší, protože za jednou IP adresou se může skrývat i celá firemní počítačová síť. Různé odhady proto hovoří o 150 000 až 500 000 českých uživatelů internetu, jako reálné číslo lze snad přijmout 250 000.
Důležitější je trend vývoje. A ten naznačuje, že v druhém pololetí minulého roku se tempo rozvoje internetu v ČR zpomalilo. Dosud byla jeho dynamika obdobná jako ve vyspělejších zemích, pouze se zpožděním několika let. Nyní nás předstihlo v absolutním počtu připojených IP adres Rusko, Polsko i Maďarsko, v přepočtu připojení na 1000 obyvatel se před Českou republiku posunulo vedle Maďarska i Slovinsko a Estonsko.