Jaký bude Březen - měsíc Internetu v roce 1999

Stejně jako v roce 1998 kampaň sestává z řady jednotlivých projektů spojených ústředním logem. Organizátoři předpokládají realizaci těchto hlavních projektů:

II. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS ´99

Dvoudenní celostátní konference organizovaná ve spolupráci s agenturou Triada, Svazem měst a obcí a měsíčníkem Obec a finance. Konference se uskuteční pod patronací Rady Evropy v polovině března 1999 v Hradci Králové.

Dny otevřených dveří ve školách

Celostátní akce zpřístupňující Internet nejširší veřejnosti. Oslovena bude síť základních a středních škol ve všech okresech ČR, kde bude možné vyzkoušet si práci s Internetem.

Prezentace možností Internetu členům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

Představení možností a současného stavu Internetu na půdě PS PČR a Senátu. Akci podpoří Parlamentní iniciativa pro Internet.

Zábavní společenské odpoledne s Internetem

Akce předpokládá instalaci velkoplošné obrazovky o rozměrech 3x3 metry na frekventovaném místě. Na obrazovce budou promítány vybrané internetové stránky, ukázky z aplikací dostupných na Internetu (animace, video, hudba). Součástí akce bude společenský program.

Internet-Bus Roadshow

Tato akce předpokládá vybavení speciálního vozidla pro účely prezentace Internetu na volných prostranstvích, při sportovních utkáních, v kinech apod. Internet-Bus se bude v průběhu března pohybovat po stanovené trase s předem určenými zastávkami. Posádka Internet-Busu by disponovala odbornými vědomostmi a měla by k dispozici variabilní program pro zájemce.

CD-ROM "To nejlepší z českého Internetu"

Cílem této akce je zpřístupnit Internet i těm zájemcům, kteří dosud nemají připojení na Internet. Obsahem CD-ROMu by byl výběr z českého Internetu spolu s prohlížečem, návody, tipy a doporučeními. Součástí CD-ROMu mohou být i komerční prezentace.

Celostátní vědomostní soutěž laických uživatelů Internetu

Soutěž předpokládá otištění soutěžních formulářů v celostátních i regionálních médiích. Formou testu si zájemci mohou vyzkoušet své vědomosti o Internetu a získat atraktivní ceny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním zakončení kampaně. Odeslané formuláře mohou být použity k dalšímu statistickému vyhodnocení.

Soutěž o vytvoření nejlepších www stránek určených dětem

Ve snaze potlačit obavy zejména rodičů z možného negativního vlivu Internetu na děti budou organizátoři kampaně iniciovat soutěž tvůrců obsahu o nejlepší www stránku určenou dětem. Soutěž vyhodnotí zvláštní porota a vítěz bude oceněn formou finančního grantu.

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků kampaně

Formálním zakončením kampaně bude společenský večer, na který budou pozváni účastníci a partneři stejně jako odborná veřejnost a zástupci médií. Součástí večera bude vyhodnocení kampaně.

Vedle těchto stěžejních projektů organizátoři kampaně předpokládají realizaci dalších akcí v závislosti na zájmu jednotlivých subjektů. V tomto případě bude po dohodě s garantem pořadateli příslušné akce poskytnuto logo kampaně a mediální podpora v závislosti na rozsahu akce. V případě potřeby je možné při realizaci akce využít na smluvním základě konzultačních nebo produkčních služeb AMI Communication.
copyright