Český Internet po roce

Co se změnilo za uplynulý rok na poli českého Internetu? Ke dni 5. září 1998 zaznamenala Česká republika 71 129 IP adres připojených k Internetu. Je to málo, nebo hodně? A co vůbec toto číslo vypovídá - není důležitější to, jak účinně je u nás Internet využíván, než kolik má uživatelů?


Vzhledem k technické povaze problému nedokáže nikdo přesně určit, kolik počítačů, natož uživatelů má přístup k Internetu. Statistika uvádí jen počet IP adres. Skutečný počet počítačů a uživatelů s přístupem k Internetu je několikrát větší, protože za jednou IP adresou se může skrývat i celá firemní počítačová síť. Různé odhady proto hovoří o 150 000 až 500 000 českých uživatelů Internetu. Jedním z mála, kdo se pokusil o kvalifikovaný odhad, je konzultační firma Stránský - Internet and Media. Podle ní je v České republice kolem 420 000 uživatelů, kteří používají Internet alespoň jednou měsíčně. Z nich 45 %, to je 187 tisíc, využívá Internet v pravidelném, minimálně týdenním intervalu.

Více než tato čísla však napovídá trend vývoje. A ten naznačuje, že v druhém pololetí minulého roku se tempo rozvoje Internetu v ČR zpomalilo. Do té doby byla jeho dynamika obdobná jako ve vyspělejších zemích, pouze se zpožděním několika let. Nyní nás předstihlo v absolutním počtu připojených IP adres Rusko, Polsko i Maďarsko, v počtu připojení na 1000 obyvatel se před Českou republiku posunulo z našich bývalých souputníků vedle Maďarska a Slovinska i Estonsko.
copyright