Software602, a.s. - Generální partner

Software602 a.s. je největším tuzemským producentem programového vybavení pro PC v oblasti kancelářských aplikací, komunikací a databází s plnou podporou Internetu a intranet/extranet technologií. Všechny produkty Software602 úzce spolupracují a jsou integrované přes standardy a prostředí 32bitových operačních systémů Windows 95/98/NT.

Produkty společnosti Software602 a.s. jsou pravidelně oceňovány jak v odborném tisku tak i na veletrhu INVEX, ze kterého si odvezly již šest hlavních cen - Křišťálových disků. Obdobné si vedou i za mořem, kde na odborném veletrhu COMDEX získaly dvě prestižní ohodnocení - CRN test.

Mateřská firma Software602 a.s. se sídlem v Praze má základní jmění 50 mil. Kč a její akcie (ISIN CZ 000 909 2300) jsou veřejně obchodovatelné. Marketing a prodej produktů mimo Evropu s důrazem na Severní Ameriku (USA/CAN) zajišťuje dceřinná firma Software602, Inc. se sídlem v Jacksonville na Floridě (USA).

Dalšími dceřinnými firmami pak jsou Software602 Slovensko s.r.o. se sídlem v Bratislavě a pražská společnost System602, a.s., která se zaměřuje na realizace integrovaného messagingu na bázi technologií Software602 a dodávky počítačových sítí a telefonních ústředen včetně jejich propojení do digitálních sítí ISDN a GSM.


PVT.NET - Hlavní partner

Síť PVT.NET má dnes 53 přípojných bodů, je centrálně řízena a vykazuje velmi dobrou propustnost na území České republiky. Všechny body sítě jsou propojeny FR spoji, jsou řízeny centrálně z jednoho místa a mají jednotnou technologii, která umožňuje velmi rychlé nastavení nových parametrů a tím i reakci na potřeby trhu. Síť PVT.NET používá špičkové technologie, které zaručují kontinuální rozvoj. Celá síť je napojena do zahraničí třemi spoji, a to satelitním do USA rychlostí 2Mb/s a záložním pozemním spojem do Velké Britanie rychlostí 128 Kb/s - v obou případech k firmě UUNET - a pevným okruhem o rychlosti 8Mb/s na Global One. Obchodně je produkt řízen centrálně z ústředí společnosti a veškeré služby zákazníkům jsou poskytovány prostřednictvím odštěpných závodů a smluvních partnerů po celé České republice. Síť se neustále rozrůstá podle potřeb trhu v jednotlivých regionech. Zajišťujeme připojení jak jednotlivých uživatelů, tak i celých podnikových sítí na klíč (od projektu přes dodávky hardwaru a softwaru, správu sítí až po kvalifikované vyškolení uživatelů). Kromě této základní služby nabízí PVT.NET celou řadu specifických služeb, jakou jsou vytvoření podnikových intranetů či extranetů spojených např. s poskytováním informací z rozsáhlých databází a dalších zdrojů, poskytování licencí na "Internet SW", konzultace, školení a další služby. Velký důraz se u nás klade na zabezpečení dat našich zákazníků. PVT.NET má v rámci sdružení NIX.CZ uzavřený peering s 16 společnostmi a je napojeno linkou

o kapacitě 10 Mb/s. Samostatný lokální peering je realizován s Internetem CZ okruhem o stejné kapacitě. Díky tomu jsou zdroje umístěné na síti pvt.net nejrychleji přístupné v rámci ČR. A naši zákazníci můžou používat nejrychlejší Internet v republice. Díky speciálně zřízenému přípojnému bodu umožňujeme pod jednotným číslem pro celou republiku přístup ke všem službám Internetu z mobilních telefonních přístrojů Paegas bez dalších poplatků. Jelikož naším cílem je spokojený zákazník, provozujeme sedm dní v týdnu 24 hodin denně technickou podporu na telefonním čísle 05/41558222. Jako jediný Internet provider v ČR můžeme nabídnout výjimečně kvalitní služby, jejichž zárukou je certifikát ISO 9001.


eCITY - Hlavní partner

eCity je prvním projektem na světě, v rámci kterého spojily své síly Expandia Banka, RadioMobil a SPT TELECOM a kde se skloubí prvky přímého obchodování, přímého bankovnictví a přímé komunikace. Hlavním cílem eCity je propagace Internetu nejen jako informačního média, ale zejména jeho praktického využití pro přímé obchodování, přímé bankovnictví a poskytování řady dalších služeb využitelných v reálném životě. Laická veřejnost tak bude moci atraktivním a interaktivním způsobem vyzkoušet praktické možnosti Internetu i mobilní komunikace, a to zcela zdarma a nezávazně.

Každý obyvatel nového města získá plnohodnotný bankovní účet Expandia Banky, přičemž jediným rozdílem oproti reálnému účtu bude skutečnost, že namísto běžných peněz na něm budou eKoruny. Díky společnosti RadioMobil, která provozuje digitální síť mobilních telefonů GSM Paegas, bude každý majitel mobilního přístroje informován nejen o stavu svého účtu v eCity, ale i o veškerém dění ve svém novém místě. Internet OnLine od SPT TELECOM zase dává zájemcům možnost bezplatného připojení na Internet včetně bezplatné informační linky, která bude v provozu 24 hodin denně. Každý obyvatel eCity bude ve městě nejenom žít, ale i pracovat. Na každém bude záležet, jak se bude věnovat přiděleným úkolům a podle toho se bude vyvíjet jeho kariéra a s ní zákonitě i plat. Nebudou chybět možnosti zábavy, získávání informací, ale také péče o domácnost. Do začátku získá každý nový obyvatel 500.000 eKorun, které bude moci použít při koupi bytu i pro první útraty. Jako potvrzení jakékoli transakce v eCity budou přicházet e-maily, SMS zprávy a také klasické poštovní zásilky reprezentující nakoupené zboží. Obyvatelé eCity budou mít možnost získat i věcné ceny, o které se bude v průběhu života města eCity hrát, a nebudou chybět ani výhry v podobě skutečných peněz.

Mezi prvními společnostmi, které budou v eCity nabízet své zboží a služby, jsou firmy jako cestovní kancelář Fischer, výrobce automobilů Škoda Auto, výrobci spotřebního zboží Nike, Adidas, Reebok, Baťa, Author a Minolta. Z oblasti zábavy pak Popron, BMG, Warner Bros a z médií ČTK, iDNES a Annonce. Celá řada dalších partnerů už jedná se zakladateli eCity o budování vlastních prodejních ploch, které jsou také poskytovány zdarma. Kromě Expandia Banky, RadioMobilu a SPT TELECOM do projektu dodávají své technologie společnosti Oracle a Compaq. Systémovým integrátorem a zároveň dodavatelem softwarového řešení je společnost Merlin. Průvodce Internetem, který bude v počátcích pomáhat lidem bez velkých znalostí tohoto média, připravuje společnost NetCentrum.


INET, a.s. - Hlavní partner

Akciová společnost INET (http://www.inet.cz) působí zejména na poli internetových technologií se zaměřením na jejich systémovou integraci do prostředí zákazníka. Firemní slogan ... dáváme Internetu smysl. plně vystihuje filosofii firmy. Vzhledem k tomu, že firma začala působit v raných dobách nástupu Internetu na český trh, nasbírala celou řadu cenných zkušeností, které jí umožňují poskytovat služby na profesionální úrovni. Akciová společnost INET pro svůj podnikatelský záměr vsadila na tři základní pilíře, které využívá v synergickém efektu jak při získávání klienta, tak i při samotné realizaci zakázky. Jedná se o služby poskytování připojení a s ním spojených služeb, WebDesignu a elektronického obchodu. Právě elektronické obchodování je nejnosnější aktivitou firmy, která provozuje již od konce roku 1994 první český Virtuální Obchodní Dům!® - SHOP.CZ (http://www.shop.cz) na síti Internet.

V současné době má SHOP.CZ v nabídce více jak 35 000 titulů zboží k okamžitému dodání. INET, a.s. disponuje také vývojem SW, který zároveň používá pro vlastní potřeby projektu SHOP.CZ. Původní software společnosti INET pro el. obchodování získal ocenění na mezinárodní soutěži 1997'WebSpeed Challenge v americkém Bostonu.

INET, a.s., se podílí na pilotním projektu zavedení bezpečného placení systémem SET (Secure Electronic Transactions) společně s IBM, Komerční bankou a I.S.C. Múzo. Platební brána pro SET provozovaná a spravovaná profesionálním týmem a.s. INET umožní jakémukoliv subjektu na českém Internetu levně, rychle a nenáročně přijímat zabezpečené platby na svých obchodních stránkách pomocí platebních karet. Bližší informace ohledně systému SET jsou k dispozici na http://www.set.cz. Dalším produktem z vývojových laboratoří INET, a.s. je SW řešení komunikačního serveru InternetBOX (zkráceně IBOX) na bázi OS Linux. IBOX je určen jako základní komunikační server pro firemní síť jakékoliv velikosti. Výhodou je nízká cena za neomezený počet licencí, stabilita a otevřenost systému vůči standardům (např. MS Windows). Bližší informace ohledně InternetBOXu jsou k dispozici na http://www.ibox.cz.