O B S A H
- Česká televize
- Český rozhlas
- IDG Czechoslovakia
- Česká tisková kancelář
- MF Dnes


Česká televize


Česká televize je v rámci duálního systému vysílání zástupcem veřejnoprávních médií, který ve svém vysílání odráží názorovou pluralitu společnosti tím, že nepreferuje pouze jednu názorovou orientaci, náboženské vyznání nebo světový názor. Za tím účelem se snaží poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace tak, aby si divák mohl vytvořit svobodný názor. Vedle toho je Česká televize médiem kontaktním a komunikativním. Česká televize představuje otevřenou instituci odpovědnou plátcům televizních poplatků a respektující přitom principy veřejné kontroly. Televize má zákonem stanovené programové závazky. V současnosti se veřejnoprávní médium připravuje na éru digitalizace vysílání , což do značné míry promění jednotlivá divácká očekávání a nároky. Doposud Česká televize vysílá na kanálech ČT 1 a ČT 2, současně nabízí i svoji on-line podobu na adrese www.czech-tv.cz.

Český rozhlas


Veřejnoprávní Český rozhlas přináší prostřednictvím diverzifikované sítě 4 celoplošných a 8 regionálních stanic přináší posluchačům především rychlé, objektivně vyvážené a úplné zpravodajství a publicistiku. Ve své programové nabídce se opírá o stanice ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 - Vltava a ČRo 6 - Rádio Svobodná Evropa a o síť regionálních studií (Čro 5 - Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Regina Praha, Ústí nad Labem). Český rozhlas 7 - Radio Praha vysílá do zahraničí s dosahem po celém světě v pěti jazycích. Český rozhlas také zajišťuje širokou škálou neprogramových aktivit (festivaly Prix Bohemia Radio, Concertino Praga, Concerto Bohemia) a umělecká tělesa (Symfonický orchestr ČRo, Dismanův dětský rozhlasový soubor a Dětský pěvecký sbor). Informace o Českém rozhlase a jeho aktivitách lze nalézt na internetové adrese www.rozhlas.cz.

IDG Czechoslovakia, a. s.


IDG Czechoslovakia, a. s. je dceřinou společností americké firmy International Data Group (IDG), přední světové firmy působící na poli médií, analytického průzkumu a výstavnictví. Mimo řadu různých služeb s souvisejících IT vydává měsíčně přes 290 titulů, které čte přes 90 milionů čtenářů v 75 zemích. IDG Czechoslovakia, a. s. vydává od roku 1990 týdeník COMPUTERWORLD, od roku 1991 měsíčník PC WORLD a nejnověji časopis GameStar, které disponují širokým čtenářským zázemím a autoritou v České i Slovenské republice. Odborné zázemí zajišťuje novinářským aktivitám vlastní TestCentrum. Oddělení on-line využívá veškeré zdroje a zázemí IDG a poskytuje potřebné služby a informace. Další informace jsou dostupné na adrese www.idg.cz.

Česká tisková kancelář


Česká tisková kancelář je největší česká informační agentura, která se zabývá sběrem, zpracováním a distribucí informací ze všech oblastí lidské činnosti. Denně tak přináší v průměru kolem 750 informací v českém a anglickém jazyce, včetně infografické produkce a 80 fotografií z celého světa.

Mezi hlavní produkty a služby ČTK patří zejména aktuální ekonomické politické, kulturní a sportovní zpravodajství a dále speciální ekonomické produkty - průběžně aktualizovaná databáze informací o akciových společnostech DIAS - informace o firmách pro investory, analytiky a marketingové pracovníky, (dias.ctk.cz).

Současně nabízí dokumentační databáze a PR servis ČTK. Na Internetu působí ČTK od počátku roku 1995, kdy otevřela informační server v USA na adrese www.ctknews.cz. Téhož roku začala publikovat také v českém jazyce a od roku 1996 vydává internetový zpravodajský průběžník České noviny ctk.ceskenoviny.cz.

ČTK kromě toho vytváří průběžné zpravodajské moduly, které jsou k dispozici pro vydavatele kteréhokoli internetového periodika. V oblasti nových médií se stala dodavatelem průběžného servisu krátkých nejdůležitějších zpráv dne pro oba české operátory mobilních telefonů Eurotel a Radiomobil.

MF Dnes


MF Dnes je celostátní zpravodajský deník zaměřený na obsáhlé zpravodajství z domova i ze zahraničí, ze světa ekonomiky, kultury a sportu. Titul současně nabízí regionální přílohy pro Prahu, Čechy (střední, severní, severovýchodní, východní, jižní a západní) a Moravu (severní, střední a jižní) a tematické přílohy se zábavným i poučným čtením na téma SPORT, ZAMĚSTNÁNÍ, NA CESTÁCH, TEST DNES, AUTO-MOTO, PENÍZE, DŮM a BYT, VĚDA a POČÍTAČE, VÍKEND. MF Dnes se z hlediska výše tištěného nákladu pravidelně udržuje na špici mezi českými deníky. Vydavatelem deníku je společnost MAFRA a.s. Společnost současně provozuje internetový magazín iDNES, který vznikl počátkem roku 1998 a během krátké doby se zařadil mezi nejpopulárnější produkty na českém internetu. Přináší slovem, zvukem a obrazem nepřetržité aktualizované vlastní zpravodajství z domova, ze světa, ekonomiky, sportu a kultury, včetně zpravodajství z jednotlivých regionů a řadu dalších praktických i zábavných informací. Na samostatných ostrovech iDNES najdete i speciální přílohu pro nevidomé. Nedílnou součástí jsou čtenářské soutěže a hry. Na stránkách iDNES jsou také publikovány články z deníku MF DNES a jeho příloh.