Současný Internet v ČR

Za uplynulý rok se Internet v České republice změnil v mnohém. Podstatně se zlepšila jeho infrastruktura. Přibylo hodně poskytovatelů připojení, konkurence mezi nimi se zostřila, jejich služby se zkvalitnily, několikanásobně vzrostly přenosové kapacity. Aplikace Profitu Města s připojením, která představuje nejrozsáhlejší přehled providerů, uvádí počátkem února 303 poskytovatele připojení ze 150 měst. Prakticky z celé republiky je možné připojit se k Internetu za místní telefonické poplatky, což před rokem zdaleka nebylo samozřejmostí. Téměř kompletní je propojení tuzemských sítí, pryč je doba pomalu tekoucích dat mezi dvěma sousedními místy přes celý svět.

Vzrostl objem internetové reklamy. I když loňský objem asi 35 milionů korun stále tvoří jen malinký drobeček z celkového reklamního koláče, pro několik serverů už se stává významným zdrojem příjmů a začíná jim umožňovat investice do dalšího rozvoje. Osvědčuje se bezplatná výměnná reklama, která přivádí návštěvníky malým hráčům na českém internetovém hřišti.

Citelně se rozšířila nabídka obsahu, třebaže dosud často chybí profesionalita. První reálné možnosti skutečného elektronického obchodu přinesla Expandia Banka. Téměř všechna média - tištěná, rozhlas i televize - vzala Internet na vědomí a začala o něm referovat. Internet přestává být vnímán veřejností jako záležitost pro úzkou skupinu nadšenců, ale dostává se pomalu do povědomí coby běžná součást života.

Nicméně jinak vypadají všechny tyto pozitivní změny ve srovnání s vývojem ve světě. Zhruba 50procentní přírůstek počítačů připojených k Internetu nepředstavuje žádné zvláštní tempo. Spotřebitelský trh se svými asi 5 procenty populace je pořád příliš malý na to, aby se mohl stát hlavním generátorem rozvoje Internetu, jako je tomu ve vyspělých zemích.

Počtem připojených počítačů na 1000 obyvatel zaujímá Česká republika v Evropě 19. místo, naprosto stejné jako rok předtím. Přetrvávají důsledky naprostého ignorování vize informační společnosti ze strany tuzemských zákonodárců i vládní exekutivy minulého období. Projevují se archaickým monopolem SPT Telecomu či zastaralou legislativou.

Současná vládní garnitura se sice formálně hlásí k významu Internetu, ale zatím jeho rozvoj nijak zvlášť nepodpořila. V případě zvýšení cen za místní telefonní poplatky ze strany SPT Telecomu dokonce zcela selhala. Pozitivní roli naopak sehrála občanská iniciativa Internet proti monopolu. I když tarif Internet 99, kterého dosáhla, uspokojil málokoho, protestní akce měla ten význam, že upoutala pozornost veřejnosti a politiků k Internetu a jeho významu pro rozvoj české ekonomiky a společnosti.

Přesto je stále nedostatečné vědomí toho, že intenzivní využívání informačních technologií přináší nové rozdělení světa a vytváří rozdíly, které bude obtížné překonávat. Nic ze své aktuálnosti neztratila zpráva komisaře Evropské unie Martina Bangemanna z roku 1994, která zdůvodňovala nutnost budování informační společnosti takto: "Ty země, které vstoupí do informační společnosti jako první, budou odměněny nejvíce. Naopak země, které budou otálet či dají přednost polovičatým řešením, by se mohly během necelého desetiletí ocitnout tváří v tvář katastrofálnímu poklesu v investicích a tísni v oblasti pracovních příležitostí." Naopak. Čas jí dává za pravdu.

ZeměPočet počítačů (IP adres) připojených k Internetu k 5.1.1999Počet připojení na 1000 obyvatelPořadí podle počtu připojení na 1000 obyvatel
Island24 79493,21
Finsko459 56890,72
Norsko318 99373,93
Dánsko298 27557,54
Švédsko379 45543,25
Nizozemsko625 76940,76
Švýcarsko245 40934,97
Velká Británie1 449 31524,98
Rakousko172 56921,79
Belgie208 66520,710
Izrael114 58420,211
Lucembursko7 73719,212
Německo1 449 91517,913
Irsko55 85915,814
Estonsko24 15814,915
Slovinsko22 93211,616
Maďarsko95 9319,317
Francie511 1938,918
Česká republika86 4828,319
Španělsko306 5597,820
Kypr5 4917,521
Itálie386 6326,722
Portugalsko55 7465,323
Lotyšsko14 3325,224
Řecko49 9044,725
Slovensko22 0644,126
Polsko130 5543,427
Litva9 8022,628
Chorvatsko9 5071,929
Bulharsko10 2501,230
Rusko156 6781,131
Rumunsko23 508132
Turecko48 8730,833
Jugoslávie7 7120,734
Ukrajina19 7750,435

Zdroj: RIPE


Výzkum povědomí o Internetu v obecné populaci ČR

S počítačem pracuje přibližně každý třetí obyvatel ČR (35%). Největší část z této skupiny uživatelů počítačů (tři čtvrtiny) se s počítačem setkává v práci.

Vlastní zkušenost s Internetem má 13% populace ČR; každý druhý uživatel se s ním přitom setkává v práci.

Necelá třetina obyvatel ČR (29%) sice s Internetem ještě nepracovala, ale projevuje o setkání s ním zájem.

S Internetem pracují zejména mladí lidé a muži. Muži současně pracují s Internetem intenzívněji než ženy (zatímco nadpoloviční část mužů - 54% se připojuje k Internetu častěji než 1× týdně, 60% žen se naopak nepřipojuje častěji než 1× týdně.

Lidé, kteří pracují s Internetem jej vnímají zejména jako zdroj všeobecných informací (82%) a jako komunikační prostředek (55%).

Internet je ve srovnání s loňským rokem chápán téměř shodně ve všech sledovaných aspektech (zdroj všeobecných informací, zdroj odborných informací, nástroj k obchodování, komunikační prostředek, atd.). Oproti loňskému roku však významně vzrostl počet uživatelů, kteří vidí v Internetu zdroj zábavy (36% oproti loňským 23%).

Z jednotlivých služeb, které Internet nabízí, využívá největší část uživatelů elektronickou poštu a WWW (80% resp. 71%). Ostatní služby (jako např. FTP nebo Telnet) jsou využívány přibližně ve čtyřikrát menší míře. Z výsledků výzkumu současně vyplývá, že tyto služby využívají lidé, kteří se k Internetu připojují několikrát za týden.

Každý pátý obyvatel ČR se domnívá, že Internet se v budoucnu stane důležitou součástí běžných domácností. Důležitost Internetu pak dotázaní spatřují zejména v možnosti snažšího přístupu k zaměstnání a studiu, v možnosti rychlého získávání informací (všeobecných i odborných) a v možnosti snadné a rychlé komunikace.

Metoda sběru dat

Data byla získávána face-to-face rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty. Tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do dotazníku. S žádostí o rozhovor bylo osloveno cca 1 268 jednotlivců, kteří odpovídali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 1 134 respondenty (ostatní jednotlivci se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na 1 012 případech