O B S A H
- Tisková zpráva č. 3
- Soutěž o nejlepší www stránku pro děti
- Podporu kampani přislíbila řada českých médií


Březen - měsíc Internetu vstoupil do druhé poloviny

Dvoudenní mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS´99), na níž se ve dnech 15. - 16. března sjelo do Hradce Králové na tisíc představitelů obecních a státních úřadů z celé ČR, se stala významným mezníkem projektu Březen - měsíc Internetu. Projekt na podporu českého Internetu, vyhlášený týdeníkem Profit, tak vstoupil do své druhé poloviny.

V rámci konference ISSS´99 proběhla řada doprovodných akcí. Velký zájem vyvolal 2. ročník Kulatého stolu "Česká republika na cestě k informační společnosti", kterého se zúčastnilo přes osm desítek diskutujících. Své zástupce na toto prestižní fórum vyslala poslanecká sněmovna, ministerstva dopravy a spojů, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a řada státních orgánů a institucí. Konference se rovněž stala příležitostí k vyhlášení vítěze soutěže Zlatý erb, organizované Svazem měst a obcí ČR. V kategorii měst byla jako nejlepší oceněna internetová prezentace Plzně, mezi obcemi se na 1. místě umístily Dobřichovice. Společenskou lahůdkou se v rámci konference stala první virtuální vernisáž kreseb Vladimíra Renčína.

V rámci Března - měsíce Internetu dosud využily stovky zájemců příležitosti zúčastnit se dnů otevřených dveří ve školách a internetových kavárnách ve více než 15 městech celé ČR. Velký zájem veřejnosti vyvolalo zábavní odpoledne s Internetem organizované společností SkyNet na brněnském náměstí Svobody. Desítky tisíc předplatitelů časopisů Profit a PC World obdržely CD-ROM "To nejlepší z českého Internetu" nabízející výběr nejzajímavějších českých serverů doplněný o návod, jak se na Internet připojit a jak se v něm orientovat.

Značný ohlas vyvolala soutěž o nejlepší internetové stránky určené dětem. Dosud se do soutěžního klání zapojilo více než 20 autorů, do "boje" o grant ve výši 50 000 korun se však lze ještě přihlásit na adrese AMI Communications, Michalská 3, Praha 1, a to do 24. března 1999.

Pozornost odborné i laické veřejnosti připoutal i další z projektů organizovaných v rámci Března - měsíce Internetu: Počítačové Fórum´99 (http://forum.stranky.cz). Podle údajů Agentury Modré stránky, která je organizátorem tohoto virtuálního veletrhu, tři dny po otevření výstavu navštívilo více jak 3000 návštěvníků, kteří si mohli vybrat celkem ze 116 expozic firem z oboru informačních technologií. Do soutěže Expo Počítačového Fóra o nejlepší exponát v každé ze sedmi kategorií se přihlásilo více jak 70 exponátů, které hodnotila odborná porota. Výsledky soutěže jsou zveřejněny na stránkách veletrhu.

Až do 26. března je rovněž možné navštívit interaktivní Veletrh Reality.CZ´99 (www.reality.cz/veletrh99/), na jehož stránkách nepřetržitě vystavuje 124 realitních kanceláří. Nabídkový katalog veletrhu, v němž je možné se orientovat podle řady kriterií, a jehož obsah se průběžně aktualizuje, zahrnuje přes 4000 položek.

Doslova fenoménem letošního března se v internetové oblasti stal projekt virtuálního města eCity (www.ecity.cz) spuštěný po půlnoci 1. března. Za téměř 17 dnů jeho existence se obyvateli eCity stalo 36 845 lidí, což lze srovnat s lidnatostí takových "reálných" měst, jako jsou Česká Lípa nebo Třinec. Průměrný věk obyvatel je 25,7 let a drtivě převažují muži (90 %). Do 7.00 hod. 17. března provedli obyvatelé eCity přes čtvrt milionu nákupů, při nichž utratili 6,244mld. eKorun, tedy měny, která se v eCity používá jako platidlo.

Podrobnější informace o jednotlivých akcích včetně kontaktů lze najít na oficiální internetové adrese projektu (www.brezen.cz) nebo u organizátorů Března - měsíce Internetu.

Březen - měsíc Internetu organizuje hospodářský a podnikatelský týdeník Profit za podpory společností Software602 (generální partner), INET, a.s., PVT.NET a projektu eCity (hlavní partneři). Realizací byla pověřena agentura AMI Communications. Hlavním cílem projektu je podpořit rozšíření uživatelské obce domácího Internetu, podnítit další rozvoj jeho obsahu a zmapovat, v jakém stavu se český Internet nachází. Mediálními partnery Března - měsíce Internetu jsou Česká televize, Český rozhlas, MF Dnes, ČTK a vydavatelství IDG. Odbornými garanty jsou Agentura Modré stránky, společnosti Internet Servis, M.I.A. a Triada.


Dny otevřených dveří, soutěže, ohlášení nových projektů, diskusní i společenská setkání příznivců Internetu - takových bude třicet jedna dnů letošního března, na který stejně jako v roce 1998 vyhlásil týdeník Profit projekt na podporu Internetu. Vedle předního českého výrobce programového vybavení, společnosti Software602, která je generálním sponzorem, letošní ročník projektu Březen - měsíc Internetu podpoří jako poskytovatel připojení PVT.NET a sdružení firem přicházející se zcela novým projektem elektronického města eCity. Hlavními mediálními partnery II. ročníku jsou Česká televize, Český rozhlas, ČTK, MF Dnes a vydavatelství IDG Czechoslovakia, v odborné rovině projekt podpoří agentura Modré stránky a společnost Internet Servis.

Zájem veřejnoprávních sdělovacích prostředků a nejrozšířenějších titulů o kampaň Březen - měsíc Internetu je dokladem změny postoje v chápání Internetu jako prostředku komunikace, zábavy, vzdělávání a obchodu, který prakticky nemá hranic. Oproti minulému ročníku se tak organizátoři kampaně mohou více soustředit na obsahovou stránku českého Internetu. Proto - ve spolupráci s Asociací poskytovatelů obsahu Internetu - vyhlásili soutěž o nejlepší návrh www stránek určených dětem ve věku 7-12 let. Proto vzniká ojedinělý projekt CD-ROMu zahrnující ukázky z několika desítek nejlepších serverů českého Internetu.

Kvalitní obsah však potřebuje nalézt své uživatele. Podnítit zájem o Internet u laické veřejnosti je proto cílem dnů otevřených dveří, které se uskuteční v základních a středních školách a v řadě internetových kaváren na různých místech České republiky. Směrem k odborné veřejnosti jsou naopak namířeny specializované semináře o možnostech využití Internetu v jednotlivých vědních či odborných odvětvích, které se v rámci Března - měsíce Internetu uskuteční na různých úrovních od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přes specializované instituce (např. Open Society Fund) až po odborné sekce společností, zabývajících se edukativní činností v oblasti Internetu na profesionální úrovni. Dalším prostředkem, jehož úkolem je zvýšit všeobecné povědomí o Internetu je, vědomostní soutěž, která v průběhu března proběhne v tištěných médiích.

Samostatnou kapitolu představuje mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS´99), která ve dnech 15. až 16. března soustředí do Hradce Králové mimořádný potenciál odborníků, starostů, poslanců a uživatelů Internetu z oblasti státních a obecních orgánů. Významným momentem v rámci této konference se pak stane Kulatý stůl na téma "Česká republika na cestě k informační společnosti" organizovaný přímo týdeníkem Profit.

Stranou nezůstane ani oblast elektronického obchodu a podnikání. Vedle ojedinělého projektu virtuálního města eCity, který je určen doslova každému uživateli, a který bude spuštěn jednu sekundu po půlnoci 1. března, budou mít zájemci o obchodování prostřednictvím Internetu možnost navštívit první virtuální počítačový veletrh Počítačové fórum ´99 organizovaný agenturou Modré stránky. V oblasti nemovitostí pak naváže server Reality.cz na tradici virtuálního Veletrhu nemovitostí, který navíc doplní soutěž o nejzajímavější zpracování prezentace projektu nové výstavby na Internetu.

Vzhledem k tomu, že oblast Internetu se neustále dynamicky rozvíjí, budou organizátoři kampaně Březen - měsíc Internetu využívat výsledků výzkumů společnosti Markent. První údaje ukazující na vnímání Internetu v obecné populaci jsou již k dispozici (viz dále), další data týkající se podnikové sféry a oblasti státní správy a samosprávy budou zveřejňována postupně v průběhu března.

Řadu výše uvedených aktivit naleznete podrobněji popsanou v další části informačního materiálu. Ani sebepečlivější výčet však nezachytí všechny akce a projekty, s nimiž se již nyní jednotliví organizátoři hlásí ke kampani Březen - měsíc Internetu. Jejich přehled bude proto pravidelně aktualizován a doplňován na oficiální stránce www.brezen.cz. Vzhledem k tomu, že projekt Března - měsíce Internetu je otevřen všem zájemcům, zveřejňují jeho organizátoři výzvu všem, kdo chtějí rozvoj českého Internetu podpořit:

3. února 1999

Internet je vším, čím chcete, aby byl:
Připojte se k Březnu - měsíci Internetu!


Kampaň Březen - měsíc Internetu vyhlašuje soutěž o nejlepší www stránky určené dětem

Ve snaze podpořit obsah českého Internetu věnovaný volnému času dětí vyhlašují v těchto dnech organizátoři kampaně Březen - měsíc Internetu soutěž o nejlepší www stránky určené dětem a mládeži. Soutěžní návrhy mohou autoři nebo autorské kolektivy přihlásit do 17. března, přičemž nejlepší návrh bude oceněn částkou 50 000 korun. Garantem soutěže je Asociace poskytovatelů obsahu Internetu (APO).

Soutěž je otevřena všem organizacím a jednotlivcům, kteří vytvoří návrh www stránky určené dětem ve věku přibližně 7-12 let. Autoři vítězného návrhu obdrží od organizátorů kampaně Březen - měsíc Internetu do 31. března 1999 grant ve výši 50 000 Kč, přičemž. vítězný projekt se objeví také v on-line podobě.

Jako základní hodnotící kritéria v oblasti obsahu předloženého návrhu stanovili vyhlašovatelé soutěže kvalitu, srozumitelnost a přitažlivost, v oblasti grafiky pak kreativitu, přehlednost a přitažlivost. Porota složená ze zástupců týdeníku Profit, který je organizátorem kampaně Březen - měsíc Internetu, APO, internetových publicistů a "dětských" porotců bude každé kritérium hodnotit známkou od jedné do tří, přičemž známka 1 je výborná. Vítěz bude vyrozuměn písemně a výsledky soutěže budou představeny na slavnostním zakončení kampaně Březen - měsíc Internetu.

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na oficiálním serveru kampaně Březen - měsíc Internetu (www.brezen.cz) nebo v agentuře AMI Communication, Michalská 3, Praha 1 (tel. 02/24 23 47 35). Organizátoři žádají účastníky soutěže, aby svůj zájem o účast potvrdili prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to nejpozději do 1. března 1999.

Březen - měsíc Internetu organizuje hospodářský a podnikatelský týdeník Profit. Rrealizací byla pověřena agentura AMI Communication. Hlavním cílem projektu je podpořit rozšíření uživatelské obce domácího Internetu, podnítit další rozvoj jeho obsahu a zmapovat, v jakém stavu se český Internet nachází. Výsledná analýza vytvoří informační základ pro státní orgány a organizace a všechny ostatní subjekty a napomůže jim v jejich dalším rozhodování. Součástí doprovodné kampaně mimo jiné bude Konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS ´99, vydání CD - ROM "To nejlepší z českého Internetu" a množství jednotlivých akcí v různých místech české republiky. Informace o kampani Březen - měsíc Internetu lze nalézt na internetové adrese www.brezen.cz. Mediálními partnery kampaně jsou Česká televize, Český rozhlas, MF Dnes, ČTK a vydavatelství IDG. Odbornými garanty jsou agentura Modré stránky a vydavatelství Computer Press.


Podporu kampani Březen - měsíc Internetu přislíbila řada českých médií

Za účelem podpory rozvoje českého Internetu se pod hlavičkou projektu Březen - měsíc Internetu spojily ke vzájemné mediální spolupráci Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, MF Dnes a odborné vydavatelství IDG Czechoslovakia. Ustavující zasedání mediální rady projektu proběhlo v Praze dne 25. listopadu.

Česká televize bude o průběhu projektu Březen - měsíc Internetu informovat prostřednictvím krátkých spotů a diskusních a zpravodajských pořadů. Důležitý podíl by měly v programové struktuře tvořit pořady o Internetu pro mládež. Zprávy o projektu se rovněž objeví na internetové adrese České televize www.czech-tv.cz.

Český rozhlas představí Březen - měsíc Internetu ve svých diskusních a zpravodajských pořadech příspěvky z pražské i z regionálních redakcí. Informace o kampani budou také na internetové adrese www.cro.cz.

Česká tisková kancelář se soustředí na tvorbu informačního servisu v českém i anglickém jazyce. Jako zdroj budou sloužit adresy ctk.ceskenoviny.cz, www.ctknews.com a uzavřená klientská aplikace www.ctk.cz.

MF Dnes přinese zprávy o plánovaných akcích Března - měsíce Internetu a bude ve svých rubrikách aktuálně referovat o jejich průběhu. Vedle toho představí možnosti Internetu formou tematických článků. Silný důraz bude klást na obsahovou náplň svého internetového magazínu iDnes, který se nachází na adrese www.idnes.cz.

IDG Czechoslovakia přinese sérii článků a rozhovorů o Internetu v týdeníku Computerworld a měsíčnících PC WORLD a Game-Star. O přípravě, zajímavostech i jednotlivých akcích Března - měsíce Internetu se rovněž dozví uživatelé internetových stránek www.idg.cz.

Podporu současně poskytne týdeník Profit a další tituly koncernu Ringier ČR, především Týden a Reflex.

Březen - měsíc Internetu se rovněž opírá o potenciál řady významných domácích internetových odborníků, jako jsou:

  • Jaroslav Winter - vyhlášený na letošním mezinárodním veletrhu Invex Computer osobností roku české informatiky v kategorii publicistů,
  • Jiří Peterka, nezávislý internetový publicista,
  • Petr Stránský, internetový publicista.
Okruh osobností a subjektů, kteří se připojují k podpoře kampaně Březen - měsíc Internetu, se bude rozšiřovat, protože kampaň je otevřená všem dalším zájemcům.