Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Jižní Morava má k elektronickému obchodování blíže než jih Čech
10.7.2001

Rozdíly v připravenosti firem různých regionů na elektronické obchodování odhalily již první dvě kola z cyklu seminářů a výzkumů o e-businessu, který pořádají v sedmi regionech ČR společnost TELE2 a sdružení BMI. Výzkumy ve firmách do 100 zaměstnanců pro ně uskutečnila v květnu v Brněnském kraji a v červnu v Budějovickém kraji společnost DEMA. Ze 132 dotazovaných firem z jižních Čech má připojení k Internetu 73 % a vlastní webové stránky 56 %, ze 136 jihomoravských firem je připojeno k Internetu 82 % a webové stránky má 71 %.

Dále se ukázalo, že firmy si mnohdy ještě zdaleka ne plně uvědomují všechny možné způsoby využití Internetu v jejich činnosti. Někteří dotazovaní v rozhovorech dokonce přiznali, že určité možnosti, na které byli tázáni, je dosud ani nenapadly. Příkladem může být použití firemních webových stránek k náboru nových zaměstnanců. Tuto funkci plní weby jen 7 % jihočeských a 12 % jihomoravských firem.

Nejčastěji se firemní stránky zaměřují na propagaci výrobků nebo služeb, a to ve 43 % případů v jižních Čechách a 59 % na jižní Moravě. V obou krajích je druhou nejčastější funkcí firemních webových stránek posílení znalostí o společnosti a třetí posílení znalostí o oboru působení. Zajímavé je, že pořadí sedmi funkcí je v obou krajích naprosto stejné, jen míra jejich využívání je na jižní Moravě ve všech případech vyšší. Zatímco ke komunikaci zákazníků s firmou využívá 50 % webových stránek jihomoravských firem, u jihočeských jen 36 %, ke komunikaci firmy s obchodními partnery slouží stránky 47 % jihomoravských a 35 % jihočeských podniků. Na předposledním místě v obou krajích skončila funkce, která by měla být mnohem rozšířenější – prodej výrobků nebo služeb. Stránky jihomoravských firem ji umožňují ve 41 % případů, v jižních Čechách nabízí prodej svých výrobků či služeb pouze 24 % firem.

Naopak téměř zcela se shodují představitelé firem v názoru na to, co je největší překážkou rozvoje elektronického obchodu mezi firmami. V obou krajích sebekriticky podkládá 30 % respondentů za největší bariéru nízkou úroveň znalostí o Internetu a informačních technologiích a 20 % Jihočechů a jen o jedno procento méně Jihomoravanů nedostatečnou znalost přínosu elektronického obchodu. Teprve na dalších místech skončily příčiny jako je malá bezpečnost transakcí a dat, nedostatečný právní rámec, technologická nevybavenost firem či jiné důvody.

Cyklus seminářů a výzkumů o e-businessu v sedmi regionech bude pokračovat na podzim v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Po novém roce se přesune do dalších dvou měst a TELE2 se sdružením BMI jej završí na jaře 2001 konferencí v Praze, na níž budou prezentovány také celkové výsledky výzkumu, do kterého se do té doby zapojí kolem tisícovky firem.

Projekt, jenž chce pomoci firmám urychleně zvládnout přechod na elektronické podnikání, organizuje ve spolupráci s regionálními hospodářskými komorami sdružení BMI a společnost TELE2. Tento vedoucí alternativní poskytovatel telekomunikačních služeb v Evropě vstoupil na český trh v říjnu loňského roku s nabídkou vysokorychlostního permanentního bezdrátového připojení na Internet za velmi příznivé ceny. Svoje služby nabízí v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Plzni a postupně bude rozšiřovat svoji síť i do dalších měst.


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU