Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Projekt PRELUDE
28.8.2002

Charakteristika projektu

PRELUDE je projekt realizovaný v rámci vědecko-výzkumného programu Evropské komise. Komisí byl vyhodnocen jako nejlepší v Evropě mezi regionálními projekty  KA 2 (IST) 5. rámcového programu EU (viz http://rap100.net/prelude/).

PRELUDE je realizován konsorciem, které řídí ELANET (The European Local Authorities' Telematic Network),  agentura  Rady obcí a regionů Evropy (CEMR - The Council of European Regions and Municipalities) a Eris@ (The European Regional Information Society Association).

Posláním konsorcia PRELUDE je vytvoření předpokladů pro realizaci vize Evropské Komise, která chce v 6. rámcovém programu vědecko-technické spolupráce iniciovat vytváření silných evropských týmů řídích projekty o objemu 15 až 20 mln euro. Kromě subjektů jako ELANET a Eris@ se na projektu  podílí 9 regionů z různých evropských států:

Cíle projektu

Projekt je plánován na období 24 měsíců a zahájen byl v únoru 2002. Hlavní cíle projektu Prelude lze charakterizovat následovně:

Příprava 6. rámcového programu EU v oblasti rozvoje výzkumu a vývoje zaměřená na zvýšení podílu regionálních a lokálních subjektů na budování informační spoloečnosti;

Podpora záměrů eEurope a eEurope+ prostřednictvím šíření informací, účasti v projektech a předávání zkušeností v regionech a zemích, které se účastní PRELUDE. Zvláštní pozornost bude udělena výsledkům dosaženým na lokální a regionální úrovni v těch regionech, které realizují vlastní strategie v rámci eEurope a usilují o trvalý rozvoj  prostřednictvím rozvoje silných regionálních center digitání ekonomiky;

Vytváření podmínek pro vznik pracovních skupin (clusters) s cílem rozvoje inovací a výměny zkušeností mezi organizacemi, které se účastní evropských, regionálních a lokálních projektů zaměřených na řešení podobných zadání v rámci sedmi digitálních oblastí (digital area) obsažených v projektu PRELUDE. Tento cíl bude dosažen v rámci těsné spolupráce (vysoko)školských zařízení, agentur regionálního rozvoje, regionální a lokální administrativy a zejména podnikatelskými subjekty (hi-tech, malé a střední firmy, inovační centra, technologické parky).

Zahájení odpovídající spolupráce mezi evropskými institucemi (Evropský parlament, Výbor regionů, Evropská komise), lokální a regionální administrativou, informačními a telekomunikačními společnostmi (ICT), malými a středními  podniky (SME)- v oblasti rozvoje technologického a inovačního výzkumu.

Zájmové oblasti projektu Prelude (digital areas) 

  1. Základní služby v oblasti informačních a telekomunikačních technologií (ICT - Information and Communication Technologies);
  2. Regionální geografický informační systém (GIS - Geographic Information System) a možnost jeho využití v mobilních zařízeních;
  3. Regionální marketing a rozvoj lokálního trhu (s podporou a využitím elektronické a internetové reklamy);
  4. E-government a Regionální systém monitoringu (aspekt ochrany prostředí a e-demokracie);
  5. Nové elektronické metody práce a výzkumu;
  6. Podpora výzkumu a vývoje technologií v  6. rámcovém programu EU;
  7. Podpora výzkumu a vývoje technologií v nově přidružených státech (NAS) a zemích Střední a Východní Evropy (CEEC).

Složení konsorcia Prelude: 

Kouvola

Federace obcí regionu Kouvola

Regionální geografický informační systém a možnosti jeho využití v mobilních zařízeních

Finsko

www.kouvolaregion.fi

Provence-Alpes-Cote d' Azur

Mediterranėe- Technologies

Výzkum a vývoj technologií v oblasti 6. rámcového programu EU

Francie

www.mediterranee-technologies.com

Berlin

Forschungs und Anwendugsverbund Verkehrssystemtechnik Ltd. Berlin

Základní služby v oblasti ICT využívané lokální a regionální správou

SRN

www.fav.de

Mid-West

Regionální správa Mid-West

Základní služby v oblasti ICT využívané lokální a regionální správou

Irsko

www.cordis.lu/mid-west/home.html

Catalunia

Lokální konsorcium LOCALRET

e-Government a systém regionálního monitoringu

Španělsko

www.localret.es

Lombardia

Regionalny Instytut Badań

Regionální marketing a rozvoj lokálního trhu (internetová reklama)

Itálie

www.irer.it

Województwo
Śląskie

Vojvodský úřad

Výzkum a vývoj technologií (NAS a CEE státy)

Polsko

www.silesia-region.pl

Yorkshire & the Humber

Huddersfield Textile Training Ltd.

Nové elektronické metody práce a výzkumu

Velká Británie

 

Vysocina

BMI Association

Základní služby v oblasti ICT využívané lokální a regionální správou

Česká republika

www.kr-vysocina.cz,

www.brezen.cz

Hlavní koordinátoři:

ELANET / CEMR

Realizace, koordinace a podpora služeb v rámci projektu

Belgie

www.elanet.org

Eris@

Reklama a propagace projektu

Belgie

www.erisa.be

ENAIP (Sardinie)

Koordinace projektu

Itálie

www.enaip.it

 

Možnost spolupráce na projektu PRELUDE !

Projektu se mohou účastnit podniky ze sféry informačních a telekomunikačních technologií, výzkumkné subjekty, školská a vědecká zařízení, subjekty regionální a místní správy, které vyvíjejí nebo se podílí na projektech zaměřených na výše uvedené digitální oblasti.

Cílem spolupráce je zprostředkování výměny informací v rámci stávajícího evropského projektu a posouzení možností jak rozšířit dotyčný projekt a získat přístup k finanční podpoře ze strany Evropské komise v rámci 6. rámcového programu.

Kontakt: zalisova@brezen.cz


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU