Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Nadace Jistota podpořila počítači sdružení neslyšících DEAFNET
11.7.2001

Praha, 11. července 2001 – Čtyři počítače převzali dnes od Nadace zaměstnanců Komerční banky, a.s. Jistota představitelé občanského sdružení DEAFNET, které provozuje v Praze internetový klub pro neslyšící. Klub vešel v širší známost mezi tuzemskými uživateli Internetu hlavně poté, co byl v listopadu minulého roku vykraden a neslyšící přišli mimo jiné o čtyři počítače. Na mnoha serverech se krátce nato objevily reklamní proužky s prosbou o pomoc, ale nesetkala se s valným ohlasem.

„Jsme rádi, že naše nadace může tímto způsobem pomoci neslyšícím rozvinout jejich práci s Internetem, který je pro ně velmi dobrým nástrojem komunikace,“ uvedla Petra Schmalzová, předsedkyně nadace Jistota.

Mezi stálé klienty Deafnet Internet clubu patří nejen zhruba dvacítka neslyšících, ale také například mladí lidé ve věku 12 až 15 let, kteří se bez předsudků snaží komunikovat s neslyšící obsluhou klubu. Aby klub pokryl náklady na provoz, pronajímá své prostory i pro školení a kurzy výpočetní techniky. Počítače budou sloužit nejen běžnému provozu klubu, jehož otevírací doba je ve všední dny od 13 do 21 hodin, ale najdou uplatnění i v dalších projektech týkajících se neslyšících.

Jde o kurzy výpočetní techniky a Internetu pro neslyšící, které probíhají v klubových prostorách mimo otevírací dobu, dále o účast členů sdružení v projektu „Internet jako potenciální nový zdroj zaměstnanosti neslyšících,“ na který nositel projektu - Federace rodičů a přátel sluchově postižených - získal grant v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Leonardo da Vinci.

Dalším projektem je specializovaný informační server www.deafnet.cz, jehož cílovou skupinou jsou prelingválně neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví a jinak sluchově postižení lidé a jejich rodiče hledající informace, které se týkají postižení sluchu, problémů s tím spojených a nabízených řešení. Tato skupina se rozšiřuje o studenty speciální pedagogiky a oboru „Čeština v komunikaci neslyšících“ při FF UK a profesionály pracující ve prospěch sluchově postižených, jako jsou učitelé, tlumočníci, foniatři, logopedové, pracovníci neziskových organizací, právníci a další. Tento projekt již druhým rokem realizují tři členové výkonného výboru sdružení Deafnet, server má vysokou informační hodnotu a je zpracován na profesionálně velmi dobré úrovni.

„V nejbližší době podpoří Nadace Jistota také další projekty zaměřené na podporu integrace zdravotně postižených občanů do společnosti,“ řekla Petra Schmalzová. „Uzavřeli jsme o tom dnes dohodu se sdružením BMI, které tyto projekty nadaci navrhlo a bude sledovat nakládání s poskytnutou podporou. Společným jmenovatelem projektů je zajištění rovných šancí pro každého v přístupu k informačním a komunikačním technologiím.“


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU