Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Po Brně a Českých Budějovicích míří eBusiness Roadshow do Plzně
28.8.2001

Jak jsou na tom západočeské firmy ve využívání Internetu k elektronickému obchodování ve srovnání s jihočeskými a jihomoravskými podniky? To se ukáže během dalšího kola projektu TELE2 a BMI sdružení. Ve čtvrtek 20. září se uskuteční v Hospodářské komoře Plzeň seminář o e-businessu a během září zároveň proběhne ve více než stovce malých a středních firem Plzeňského kraje výzkum týkající se jejich připravenosti na elektronické obchodování.

Z předešlých dvou kol výzkumu například vyplynulo, že jen 7 procent firem v Budějovickém kraji a 12 procent v Brněnském kraji využívá svoje webové stránky k náboru nových zaměstnanců. Nejčastěji je používají k propagaci svých výrobků nebo služeb (43 a 59 %), zato k jejich prodeji jen ve 24 % (Jihočeši) a 41 % (Jihomoravané). Představitelé firem v obou krajích označili jako největší překážku rozvoje elektronického obchodování mezi firmami nízkou úroveň znalostí informačních technologií a Internetu a nedostatečnou znalost přínosu elektronického obchodování.

V obou krajích také na semináři hodnotili nejvýše prezentace praktických zkušeností firem, které již dosáhly při uplatnění Internetu ve svém podnikání konkrétních výsledků. Z toho vychází také skladba programu semináře, který se uskuteční 20. září v budově Hospodářské komory Plzeň, Šafaříkova 5.

Program semináře:

9,30 Prezence

10,00 Desatero praktického e-businessu – základem je elektronická komunikace
Pavel Nemrava, Software602

10,45 Současné platební nástroje na českém Internetu – z pohledu obchodníka
Emil Čelustka, ABC Systems

11,25 Elektronické tržiště – hudba budoucnosti, nebo nástroj současnosti?
Dalibor Wijas, B2B Centrum

12,00 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

12,30 Alternativní bezdrátové připojení k Internetu
Vojtěch Kos, TELE2

12,55 Ještě jsou bílá místa na internetové mapě – případová studie oborového serveru Propodlahy.cz
Jan Plaček, com.pot, spol. s r. o.

13,20 Internet jako podpora prodeje požární techniky – případová studie plzeňské společnosti Seaspol
Michal Marek, Inel

13,50 - 14,00
Diskuse, závěr

Seminář moderuje Jaroslav Winter, prezident BMI sdružení a spoluautor publikace Internet: podnikatelská příležitost nebo hrozba? Tuto knihu z vydavatelství Management Press obdrží v závěru pět vylosovaných účastníků semináře, kteří vyplní dotazník týkající se připravenosti firmy na e-business. Další ceny věnuje společnost TELE2.

Všichni účastníci dostanou sborníky obsahující podklady k vystoupením všech přednášejících a další informace, například aktuální údaje o demografii tuzemského Internetu.

Díky sponzorství společnosti TELE2 je účast na semináři pro členy Hospodářské komory i ostatní zdarma. Jedinou podmínkou je předchozí registrace na adrese:

Hospodářská komora Plzeň
Šafaříkovy sady 5
301 15 Plzeň
Tel.: 019/7220642
Fax: 019/7222886
E-mail: hkplzen@inplus.cz
http://www.hkplzen.cz


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU