Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Cyklus seminářů o e-businessu pokračuje v Liberci
5.11.2001

Obstojí severočeské firmy ve srovnání s dalšími kraji, pokud jde o jejich připravenost na elektronické obchodování? To ukáže výzkum, který právě začíná v Libereckém kraji. Zároveň se jako součást projektu společnosti TELE2 a BMI sdružení uskuteční 22. listopadu v Liberci seminář o e-businessu.

Seminář proběhne ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Liberec v Podnikatelském klubu Domu kultury Liberec. Na předcházejících seminářích oceňovali jejich účastníci nejvíc prezentace praktických zkušeností firem, které již dosáhly při uplatnění Internetu ve svém podnikání konkrétních výsledků. Proto i skladba programu semináře v Liberci je podobná.

Program semináře:

9,30 Prezence

10,00 Desatero praktického e-businessu – základem je elektronická komunikace
Pavel Nemrava, Software602

10,45 Současné platební nástroje na českém Internetu – z pohledu obchodníka
Emil Čelustka, ABC Systems

11,25 Elektronické tržiště – hudba budoucnosti, nebo nástroj současnosti?
Dalibor Wijas, B2B Centrum

12,00 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

12,30 Alternativní bezdrátové připojení k Internetu
Vojtěch Kos, TELE2

12,55 Ještě jsou bílá místa na internetové mapě – případová studie oborového serveru Propodlahy.cz
Jan Plaček, com.pot s.r.o.

13,20 Internet jako nástroj podpory služeb - případová studie TRW - Lucas
Pavel Vichtera, CZI, s.r.o.
Zdeněk Orava, TRW - Lucas

13, 45 Portál Libereckého kraje
Jiří Kotek, EIC Liberec

13,55 - 14,10
Diskuse, závěr

Seminář moderuje Jaroslav Winter, prezident BMI sdružení a spoluautor publikace Internet: podnikatelská příležitost nebo hrozba? Tuto knihu z vydavatelství Management Press obdrží v závěru pět vylosovaných účastníků semináře, kteří vyplní dotazník týkající se připravenosti firmy na e-business. Další ceny věnuje společnost TELE2. Jeden z účastníků získá celoroční předplatné časopisu e-Biz, který je spolu s časopisem Podnikatelské lobby mediálním partnerem projektu.

Všichni účastníci dostanou sborníky obsahující podklady k vystoupením všech přednášejících a další informace, například aktuální údaje o demografii tuzemského Internetu.

Účastníkům semináře doporučujeme objednat si nebo zakoupit přímo na místě po předchozím objednání publikaci „ Obchodní adresář internetových adres 2001“ za 300,- Kč. Tato obsahuje 1200 adres z celého světa, teritoriálně a oborově utříděné. Zejména je důležitá pro české exportéry. Publikaci vydal Czech Trade Praha.

Díky sponzorství společnosti TELE2 je účast na semináři zdarma, jedinou podmínkou je předchozí registrace na adrese:

Okresní hospodářská komora Liberec
Moskevská 637/6
460 01 Liberec 1
tel: 048-5100148
fax: 048-5100767
e-mail info@ohkliberec.cz

Závazná přihláška na seminář "E-business: móda nebo nutnost ?", dne 22. listopadu 2001

Firma: ......................................................................
Jméno: ......................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................
Tel.: ..............................Fax:....................... E-mail:.................................
Publikace „ Obchodní adresář internetových adres 2001“
ANO ..... NE ......
Dne:.......................
Razítko /

Podpis:..............................


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU