Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Samolepka Veřejný Internet označuje nejčastěji knihovny
26.12.2001

Praha, 10. prosince 2001 - Již přes 130 zařízení přístupných veřejnosti, odkud je možné se připojit k Internetu, požádalo o zaslání samolepky Veřejný Internet. Samolepku lze získat bezplatně po vyplnění registračního formuláře na www.uvis.cz. Projekt připravily Úřad pro veřejné informační systémy a BMI sdružení se záměrem umožnit občanům snadnější orientaci, odkud mohou komunikovat se světovou počítačovou sítí, a získat alespoň přibližné informace o počtu takových veřejně přístupných míst.

Zatím mezi zájemci výrazně převažují veřejné knihovny a s odstupem za nimi internetové kavárny, nechybí ale ani úřady veřejné správy, například obecní úřad Řídeč, Okresní úřad Děčín, Městská část Praha 5. Dále nabízejí veřejnosti přístup k Internetu, a to většinou za úplatu, velmi rozmanitá zařízení. Vedle občanského sdružení Oužická devítka v Úžicích u Kralup, které má v Klubu OZ čtyři internetové stanice, je to třeba s pěti stanicemi hotel Terezka v Břeclavi, informační a turistické středisko v Kvildě, Rekvalifikační středisko v Semilech, Lékařská knihovna ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze.

Údaje o množství veřejně přístupných míst s internetovým připojením se stávají jedním z kritérií vyspělosti informační společnosti. Například eEurope+ 2003, akční plán společného programu kandidátských zemí EU k realizaci informační společnosti v Evropě, uvádí jako jeden z indikátorů počet veřejných internetových míst na 1000 obyvatel. Aby byla umožněna všem občanům účast v ekonomice založené na znalostech, je třeba zajistit princip rovných příležitostí a brát v úvahu potřeby všech bez ohledu na věk či sociální, zdravotní nebo geografické znevýhodnění.


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU