Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Tipy nejen pro novináře
12.2.2002

V průběhu Měsíce Internetu se uskuteční velké množství akcí, které jsou zaměřeny na nejrůznější věkové, sociální či profesní skupiny obyvatelstva.  Dále uvádíme charakteristiku nejdůležitějších z nich a kontakty na organizátory, kteří mohou poskytnout podrobnější informace.

 

Jakékoli další informace je možné získat také u organizátora Března – měsíce Internetu:

BMI sdružení, Jaroslav Winter, winter@brezen.cz, tel. 02-6671 0622, Irina Zálišová, zalisova@brezen.cz, tel. 02-6671 0622.

 

Do knihovny na Internet, po Internetu do knihovny

 

Na březen připravilo téměř 200 knihoven po celé republice velmi pestrý program, který umožní seznámení s internetem a zajímavými informačními zdroji nejrůznějším skupinám – dětem, seniorům, ženám na mateřské dovolené, široké veřejnosti. Při této příležitosti je možné všimnout si také úlohy knihoven při úsilí zabránit rozšíření digitální propasti mezi lidmi s přístupem k Internetu a bez něho.

Zvláštní akcí Klubu dětských knihoven je Noc s Andersenem, kdy více než 50 knihoven pozve děti, aby strávily noc z pátku 22. března v knihovně v pohádkovém duchu. Zúčastněné knihovny jsou propojeny internetovou konferencí a v ní se informují o aktuálním průběhu akce u nich.

Kontakt: Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze, (02) 221 133 52, sterbovj@mlp.cz

Tiskové zprávy z knihoven vycházejí na http://www.brezen.cz. Databáze akcí  knihoven je zveřejněna  na www.brezen.cz v sekci Akce knihoven, zestručněný přehled ve Wordu  může poslat Jaroslav Winter, BMI sdružení, 02-6671 0622, winter@brezen.cz,

 

 

BMI v BMI

 

Záhadná zkratka znamená Bezmezné informace v BMI (tedy v Březnu – měsíci Internetu) a představuje název pro  polovážnou – položertovnou akci skupiny pražských knihovníků. Ti nabídnou po dobu 24 hodin od 19. hodiny 1. března do 19 hodin 2. března  odpověď kterémukoliv zájemci na jakoukoliv otázku zaslanou po Internetu (adresa bude včas zveřejněna) a to v duchu hesla: Nemožné na počkání, zázraky do konce BMI. Knihovníci tak chtějí prezentovat knihovny jako místa, kde je netušené množství informací, a to jak v tradiční, tak v elektronické podobě.

 

Kontakt: Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze, (02) 221 133 52, sterbovj@mlp.cz

 

 

Centra Internetu

 

S počátkem března startuje projekt Intelu a dalších firem, nazvaný Centra Internetu. Jeho cílem je umožnit zájemcům na jednom místě nejprve absolvovat rychle a levně základní vyškolení v ovládání Internetu, poté si zde prakticky vyzkoušet získané znalosti ovládání počítače a práci s Internetem a popřípadě v centru také rovnou objednat jednu ze tří sestav počítače s nainstalovaným softwarem, který zajišťuje všechny podstatné funkce a oprošťuje uživatele od starostí s instalací jednotlivých programů.

Kurzy jsou připraveny ve třech úrovních – pro začátečníky, pokročilé a rozšiřovací. Všechny jsou dvouhodinové a stojí 100 korun. Objednat se na ně lze z kteréhokoli místa v republice na jednotném telefonním čísle 0844-111130. Zájemce si může vybrat nejbližší z Center Internetu, která jsou zatím ve 20 regionech. Pro pořízení počítače stačí zákazníkovi  jen dva průkazy a záloha ve výši 10 % ceny počítače. Pokud objednávku učiní po skončení kurzu, bude cena o výši kurzovného snížena.

Kontakt: Pavel Komárek, Intel,  (02) 2209 0303, pavel.komarek@intel.com.

 

Řidičák na počítač

 

V březnu uvádí společnost LANGMaster International na trh interaktivní multimediální kurz Řidičák na počítač, který lze provozovat na internetu nebo na CD-ROM.  Cílem kurzu je seznámit uživatele se základními pojmy a dovednostmi, které potřebují pro samostatné používání osobních počítačů a jejich programového vybavení. Kurz vychází ze standardizovaných osnov ECDL (European Computer Driving Licence). Zájemci mohou kurz vyzkoušet nejprve na internetu na adrese http://vzdelavani.langmaster.cz. Jestliže jim bude vyhovovat, mohou si objednat některý z kurzů na CD-ROM, anebo po zaplacení získají heslo a budou přistupovat k vybranému kurzu na Internetu.

LANGMaster je kompetentní také pro otázky e-learningu, distančního vzdělávání, protože vydává také řadu jiných vzdělávacích titulů. V rámci akce Internet do škol vydává edici  CD Škola hrou – řadu 80 interaktivních učebnic. 

Kontakt: Jan Průcha, LANGMaster,  (02) 4446 0807, jprucha@langmaster.cz.

 

Nová pravidla registrace domén

 

Od 1. března vstupují v platnost nová pravidla registrace domén, která by měla zabránit spekulantům ve snadném  skupování domén ve velkém, jako tomu bylo dosud. Při té příležitosti lze probrat problematiku domén ze všech stran. Rovněž se začnou používat domény 2.úrovně gov.cz, org.cz, mil.cz, edu.c, int.cz.

Kromě toho v úterý 5. března v Kongresovém centru Praha začne v 10,00 dražba dosud zakázaných doménových jmen arts.cz, com.cz, firm.cz, net.cz, nom.cz, rec.cz, web.cz a cc.cz.

 

Kontakt: Jiří Dohnal, výkonný ředitel CZ.NIC, jd@nic.cz, (02) 3536 3146

 

 

Internet pro zdravotně postižené

 

V sobotu 16. března se uskuteční v Kongresovém centru v Praze  INSPO 2002,  konference  Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Při té příležitosti je  možné se zamyslet nad možnostmi, které nabízí internet zdravotně postiženým při jejich zapojení do společnosti, při posílení šancí na trhu práce. Tímto tématem se bude zabývat rovněž jedna z pracovních sekcí. Druhá se soustředí na efektivní tvorbu webu neziskové organizace. Konferenci pořádá Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), Křižovatka.cz a BMI sdružení.

Kontakt:

Karel Ryšavý, předseda správní rady AISO, info@bezbarier.cz 

Jiří Verner, Křižovatka.cz, člen správní rady AISO, (02) 4140 5525, jverner@krizovatka.cz

Tipy na různé organizace zdravotně postižených aktivních na Internetu dá také Jaroslav Winter, BMI sdružení, 02-6671 0622, winter@brezen.cz

 

 

Internet do škol

 

Ve čtvrtek 28. března se uskuteční ve Veletržním paláci v Praze konference Internet do škol – a co s ním? Jejím cílem je seznámit odbornou školskou veřejnost s praktickými zkušenostmi využití Internetu ve školní výuce. Budou představeny také výsledky grantu společnosti 3COM pro české školy, kdy každý měsíc vybavuje jednu školu zdarma zařízením umožňujícím propojení počítačů do sítě. Partnerem této konference je vedle firmy 3COM sdružení školských organizací CZESHA, jehož představitelé mohou poskytnout kvalifikované názory na problematiku zavádění Internetu do škol.

Kontakt: Aleš Mudrunka, 3COM,  02- 2184 5811

Josef Filouš, předseda rady CZESHA, tel. 05 – 4925 7709, gsn@seznam.cz

Jaroslav Winter, BMI sdružení, tel. 02-6671 0622, winter@brezen.cz

 

 

 

Hybridní pošta

 

Česká pošta, která je partnerem BMI 2002, nabízí  službu zvanou hybridní pošta. Jde o kombinaci elektronického přenosu dat a fyzického doručení zásilky do schránky adresáta. Jestliže firma chce poslat například cenovou nabídku všem stavebním společnostem na území státu nebo truhlářům v severních Čechách, potřebuje k tomu jen databázi adresátů a obsah sdělení. Obojí v podobě počítačových dat, která lze zaslat prostřednictvím Internetu v zašifrované podobě do Postservisu. Toto středisko dopisy, nabídky či třeba faktury vytiskne, zabalí do obálek a odešle klasickou poštovní sítí.

Nemá-li firma potřebnou databázi, může ji získat od České pošty, která vlastní adresáře všech firem a domácností v celé republice. Takže není problém vytvořit databázi potenciálních zákazníků podle regionu nebo oborového členění. Využití hybridní pošty přináší vysoké finanční a časové úspory. Tisk většího množství dopisů a faktur na vysoce kapacitních tiskárnách je levnější než na kancelářské tiskárně, obálkování dopisů rychlostí 14 tisíc kusů za hodinu je nákladově výhodnější než ruční práce několika zaměstnanců.

 

Kontakt: ing. Ladislav Vančura, tiskový mluvčí, Česká pošta, tel. 02-6719 6310, vancura.ladislav@gr.cpost.cz 

 

Stavební spoření on-line

 

Stavební spořitelna České spořitelny, známá jako buřinka, která je dalším hlavním partnerem BMI 2002, se rozhodla podporovat Internet zaváděním nových on-line služeb a prostřednictvím výrazných slev, které na své on-line produkty a služby poskytuje.  Smlouvy o stavebním spoření uzavřené prostřednictvím   Internetu  poskytuje s 50% slevou z úhrady za uzavření smlouvy; za vyřízení úvěru on-line způsobem nepožaduje dokonce žádnou úhradu.

Kontakt: Šárka Poslová,  02-21 583 211, sarka.poslova@csst.cz

 

 

Dětská konference Junior Internet

 

V sobotu 9. 3. se uskuteční 3. ročník dětské konference o Internetu, kterou organizují samy děti. Zúčastní se jí na 100 vítězů nominačních soutěží Junior Web, Junior Text a Junior Speciál. Podrobnosti jsou na www.juniorinternet.cz.

Kontakt: dětští organizátoři Jirka Peterka, 02-6519 832,  jirka@peterka.cz, Karel Petržela, 02-6513784, karel.petrzela@pamatnestromy.cz

 

 

Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

 

Ve dnech  25. a 26. března se sjede do Hradce Králové na 1500 účastníků konference ISSS, která je největší svého druhu v Evropě. Čeká je bohatý program plný přednášek, diskusí, workshopů, prezentací i slavnostních vyhlášení vítězů několika prestižních soutěží. Z novinek asi nejvíce zaujme pořad "Bez e-munity", jehož se v roli diskutujících zúčastní zástupci všech parlamentních politických stran a který bude moderovat Jan Pokorný. Další programové bloky se budou věnovat mj. otázkám transparentnosti výběrových řízení, aplikaci zákona o elektronickém podpisu, možnostem využití elektronického obchodování ve veřejné správě.

Podrobnosti o programu  jsou na www.isss.cz.

Kontakt: ředitel konference Tomáš Renčín, Triada, tel. 02-6840 987, rencin@triada.cz,

 

Internet & Business Live

 

V úterý 5. března pořádá First Tuesday CZ v Praze již 4. ročník konference Internet & Business Live. Přednášející vybraní na základě několikaletých zkušeností organizátorů s e-business trhem seznámí účastníky se současnými trendy, obchodními modely a strategiemi v ČR. Jako každoročně bude program pokrývat hlavní oblasti elektronického obchodu u nás – trh poskytovatelů připojení, B2C, B2B, mobile commerce, e-banking, CRM, data warehousing. Program je na na www.firsttuesday.cz.

Kontakt: programový ředitel konference Vlastimil Veselý, 05-4114 7250, 05-4114 7250.

 

Internet a konkurenceschopnost firem

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uvítá 13. března ve svých prostorách účastníky již 4. ročníku konference, která se soustředí na uplatnění internetu v podnikatelské strategii firem. Podrobnosti o programu jsou na http://e-konference.utb.cz.

 

E-learning v praxi firemního vzdělávání

O den později, 14. března se sjedou do Prahy personalisté, manažeři vzdělávání firem a další zájemci na konferenci E-learning v praxi firemního vzdělávání. Jejím cílem je umožnit výměnu názorů a zkušeností s organizačně technickými řešeními e-learningu v této oblasti  a s pedagogicko-psychologickými a metodickými aspekty tohoto způsobu vzdělávání, včetně jeho vlivu na změny ve firemní kultuře. Program a podmínky registrace jsou na www.semis.cz.

 

 

 

Internet na veřejných místech

 

Výsledky výzkumu, který se uskutečnil v listopadu 2001 ve všech okresních městech ČR. Zkoumala se nabídka veřejně dostupného Internetu na 8 typech míst – v knihovně, internetové kavárně, hotelu, poště, okresním a městském úřadě, železničním a autobusovém nádraží. Je možné i srovnání s obdobným výzkumem, který proběhl rok předtím v krajských městech. K dispozici je spousta zajímavých dat a poznatků.

Kontakt: Bohumíra Jozífková, DEMA, 02-2422 9464, info@dema.praha.cz.

 

Bariéry rozvoje elektronického obchodu mezi firmami

 

Výsledky výzkumu ve více než 700 firmách v pěti krajích a Praze, organizovaného sdružením BMI, se staly přílohou Zelené knihy o elektronickém obchodu, kterou přijala letos v lednu vláda. Ukazují, kde jsou nejslabší místa firem v připravenosti na elektronické obchodování.

Kontakt: Bohumíra Jozífková, DEMA, 02-2422 9464, info@dema.praha.cz

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU