Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Klaus, Zeman a BMI v BMI
3.3.2002

Od 19. hodiny 1. března po dobu 24 hodin mohl kdokoli poslat na adresu BMI@nkp.cz jakýkoli dotaz a skupina knihovníků slibovala, že na něj odpoví buď v průběhu této čtyřiadvacetihodinové služby, anebo v případě velké obtížnosti nejpozději do konce měsíce Internetu. Pohotovost knihovníků,  kteří se spojili v akci BMI v BMI aneb Bezmezné informace v Březnu – měsíci internetu, jsem si otestoval dotazem: Kdy poprvé - pokud vůbec někdy - řekli Václav Klaus a Miloš Zeman veřejně něco pozitivního na adresu Internetu?

 

Otázka odešla v 19:44, deset minut nato přišlo potvrzení o přijetí dotazu a ve 22:40 odpověď. Zněla:

Odpověď na dotaz je závislá na míře optimismu, realismu či skepse, s nimiž chceme hodnotit výroky našich politických obrů.

 

1) Pokud hledač pozitivních výroků Klause a Zemana na téma Internet naladí své já na „nejvstřícnější notečku“, můžeme za odpověď považovat zprostředkované názory vůdců tak, jak nám je na stránkách Lidových novin prezentuje dne 28.1.2000 –mrk-, a to ještě za využití mluvčích Roučka a Jakla…:za Zemana: „Premiér sleduje vývoj internetu, považuje ho za důležitý obor budoucnosti…“za Klause: „Klaus ho pokládá za pokrok v možnostech komunikace…nemá k němu negativní vztah…“

 

2) Za nezpochybnitelný zlom v Klausově komentování Internetu je všeobecně považován jeho projev na indexu 9.10.2000, oznamující zkoprnělému publiku založení vlastní webovské stránky. 10.10.2000 se ve článku Jana Lipoid v Mladé frontě DNES objevuje kouzelné sdělení:

" ...Věcem přisuzuji takovou hodnotu, jakou mají. A dobře vím, že hodnota věcí, určitých věcí v čase roste. I proto jsem na internetu." V Lidových novinách se téhož dne od Pavly Mrázkové dočkala zveřejnění jiná část Klausova přemetu: "Otevírám svou vlastní internetovou stránku, protože jsem se z vlastní zkušenosti přesvědčil o užitečnosti tohoto nového média."

 

3) Ze Zemanových úst buď tak obdivuhodná slova nevyšla nebo nebyla zaznamenána nebo nebyla prezentována.

 

Jako bonus za kvalitu a výživnost položeného dotazu nabízíme tazateli přemítání nad tím, jestli by se nedalo využít i zmínky o pragmatických úvahách sledovaných subjektů ve chvílích, kdy se z Internetu může vysypat i něco bezprostředně pozitivního nebo dlouhodobě výnosného:

a) Reflex 18.6.1998 : ......"Zeman má Internet zavedený dokonce až do Zemáku".

b) Lidove noviny 26.4.1999: otázka pro Klause - jaké webové stránky nejčastěji  navštěvujete? odpověď - "Nenavštěvuji. Uvažuji ale o tom, že bych své texty za posledních deset let souhrnně zpracoval pro internetové využití."

 

Zdravíme tazatele a doporučujeme využít v některé z veřejných knihoven:

* archivovaných ročniků denního tisku

* plné texty citovaných článků vyhledat prostřednictvím databáze Newton

* hledání stop citovaných výroků ve zpravodajství ČTK zpřístupněném pro knihovny v rámci BMI na měsíc zdarma.

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU